13-04-2011 t/m 13-04-2011

Studium Generale: Het Leiden van Lucas in het begin van de 16de eeuw door Dr. Hanno Brand

Leidse politiek, economie en stadscultuur in onderlinge wisselwerking in het begin van de 16e eeuw.

Politiek, economie en stadscultuur in onderlinge wisselwerking In de vroege zestiende eeuw had Leiden te maken met economische krimp, grote financiële problemen en een landsheer die zijn greep op de stedelijke politiek verstevigde. De spreker gaat in op de vraag of en op welke wijze dergelijke ontwikkelingen het culturele leven in Leiden vorm gaven. Dr. Hanno Brand, hoofd van de vakgroep Geschiedenis en Letterkunde aan de Fryske Akademy en lid van het Management Team

tijden: 19.30 - 21.15 uur 
locatie: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden 
Toegang is gratis! Geen aanmelding nodig. Iedereen is welkom! Voor het volledige programma zie http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/lucas-van-leyden/