Ga naar 1943 
 Tentoonstellingen Lakenhal 1874-2010 
Vanaf 1943 met affiches, Onderwerp en bezoekersaantallen. Klik op klein affiche voor grote versie.
jaarperiodeeXtraOmschrijvingOnd## 
1874-1889  In de beginjaren werden er slechts sporadisch tentoonstellingen georganiseerd. De nadruk lag op het uitbereiden van de collectie, gereed maken van de zalen en het op orde brengen van de catalogus.   
1889? Tentoonstelling van schilderijen,tekeningen en etsen van Nederlansche schilders
189020 mei Invitatietentoonstelling na de uitbreiding met de Harteveltzaal. Er werd werk getoond van o.a. Breitner, Kamerlingh Onnes, Maris, Verster en Van Konijnenburg.
1891  
1892  
1893apr Tekeningen van Vincent van Gogh
1893mei Suiderhoeff en Goltzius, kopergravures
1893jun Th. De Bock en H.A. Oosterzee
1893dec Ph. Zilcken, etsen
1894- Buste Hoogleraar Buys, door Ode
18946 feb-18 mrt Schilderijen en tekeningen van Jan Toorop
1894- Aquarellen en tekeningen van G.J. Bos, veeschilder
1894- Tekeningen uit portefeuille van de Haagse Kunstkring
1894- Overzicht hedendaagse Franse prentkunst
18951 jan-1 feb Jonge Belgische schilders: F. M. Melchers, Ch. Doudelet en A. Toussaint
18958 feb-4 mrt Schilderijen en tekeningen van J. Bedys Tom
18956 mrt-31 mrt Aquarellen, pastels e.d. van J. H. Ibels
18955 apr-21 apr Werk uit de verzameling S. van Gijn
189522 apr-3 mei Etsen van verschillende meesters in eigendom van Ph. Zilcken
18954 jun-1 jul H.A.F. Dekker en mevr. S. Dekker-Sartorius
18954 jun-1 jul Wit- en zwart tentoonstelling, leden van Nederlandse etsclub
18953 okt Geschiedkundige tentoonstelling met voorwerpen uit eind 16de eeuw
189531okt-13 nov Fotografie: Tentoonstellingen in Parijs en Chicago.
1895- Fotografie: oude bouwwerken en gedenkstenen van ca. 1600-1000 v.Chr
189613 jan-25 jan Vereniging "Kunst toegepast op boekbanden"
189630 jan-3 mrt Tekeningen van Ch. Rochussen, De Famar Testas en D. Bles
189617 feb-2mrt Titelbladen van tijdschrift "De Hollandsche Revue"
189610 mrt-5 apr Franse, Engelse en amerikaanse affiches
189612 apr-10 mei J. van Gils en F. Ludewig, monumentale en decoratieve kunst
1896- Moderne Franse en Belgische meesters
189711 jan-31 jan J. S. Moulijn
18971 feb-23 feb A. Coert en H.A. van Daalhoff
189723 feb-28 feb Werk uit de portefeuille van de Haagse Kunstkring
18971 mrt-20 mrt Tentoonstelling Kunstnijverheid met werk van o.a. De Bazel, Thorn Prikker, Berlage en Colenbrander
18978 okt-7 nov Kunstnaaldwerk
18978 nov-17 nov Graadt van Roggen, Nieuwenkamp, Veldheer en Vaarzon Morel
189723 nov-8 dec Japanse Kunst
18979 dec-26 dec Bosboom
189728 dec-datum onbekend Stalen van de Amersfoortse Tapijtfabriek
1898- Portretten en historieprenten m.b.t. het Huis Oranje Nassau
18981e helft okt Th. Molkenboer
1899- De tentoonstellingen werden georganiseerd door Vereniging "De Laeken Halle en de inhoud staat derhalve niet in de jaarverslagen
1900- Vereniging "De Laeken Halle": Tekeningen van Dhr. Dozy
1901- Vereniging "De Laeken Halle": Schilderijen van F. Hart Nibbrig
1901- Vereniging "De Laeken Halle": Tekeningen van Henricus
1901- Vereniging "De Laeken Halle": Een verzameling tekeningen
1901- Vereniging "De Laeken Halle": Een collectie schilderijen
1902- Vereniging "De Laeken Halle": Oud Hollandse tekeningen uit de collectie Langerhuizen
1902- Vereniging "De Laeken Halle": Aquarellen van Dhr. C. Dee
1902- Vereniging "De Laeken Halle": Aquarellen uit de collectie van Dhr. van Gogh
1902- Vereniging "De Laeken Halle": Meubelen en kamerversieringen van het binnenhuis
1902- Vereniging "De Laeken Halle": Historieprenten uit collectie Dhr. P.J. Blok
1902- Vereniging "De Laeken Halle": Schilderijen van J. Toorop
1902- Vereniging "De Laeken Halle": Schilderijen van A.H. van Daalhof
1903- Vereniging "De Laeken Halle": Lithografieen en houtsneden van J. Aarts
1903- Vereniging "De Laeken Halle": Boetseer,- en beeldhouwwerk van Texeira de Mattos, Mendes da Costa en Mevr. Verster-Bosch Reitz
1903- Vereniging "De Laeken Halle": Portretten van H. Buisman
1903- Vereniging "De Laeken Halle": Etsen van Dingmans
1903- De vereniging "De Laeken Halle" vindt een eigen expositiezaal
1904- Afbeeldingen van belangrijke Leidse gebouwen
1904dec Prenten op sportgebied
1905jun Japanse prenten uit de collectie A.W. Sijthoff
1906- Leidse Meesters, n.a.v. jubileum Rembrandt
190712 jan-27 jan Tentoonstelling ter herinnering aan de buskruitramp van 12-01-1807
190727 mrt-10 apr Historische tentoonstelling van natuur- en geneeskunde
19071 aug-12 aug Tentoonstelling n.a.v. de opheffing van de schutterij
1908- Geen buitengewone tentoonstellingen
1909- Reproducties naar houtsneden van Lucas van Leyden
1909- Herdenkingstentoonstelling n.a.v. het overlijden van de hoogleraar J. Arminius
1910- Tentoonstelling van afbeeldingen van openbare en particuliere gebouwen in Leiden
1911- Geen tijdelijke tentoonstellingen
1912Zomermaanden Twee tentoonstellingen van werk uit de Atlas Gemeente-archief: - Gezichten op en in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout. - Gezichten op en in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
19137 apr-12 apr Foto's naar het werk van Gerrit Dou, herdenking van zijn sterfdag
1913Zomermaanden Twee tentoonstellingen van werk uit de Atlas Gemeente-archief: - Gezichten op en in Voorschoten en Wassenaar. - Gezichten op en in Zoeterwoude en Leidschendam
19143 okt Tekeningen en prenten uit het gemeente-archief, penningen uit het museum
1914Zomermaanden Twee tentoonstellingen van werk uit de Atlas Gemeente-archief: - Gezichten op en in Warmond en Oegstgeest. - Gezichten op en in Zoeterwoude en Leiderdorp
1915dec Tekeningen van Oud-Hollandse meesters uit het Prentenkabinet Leiden
19168 mrt-7 apr Tentoonstellingen van tekeningen uit de verzameling Hofstede De Groot: Meesters van voor Rembrandt
191611 apr-10 mei Tentoonstellingen van tekeningen uit de verzameling Hofstede De Groot: Tekeningen van Rembrandt
191612 mei-14 jun Tentoonstellingen van tekeningen uit de verzameling Hofstede De Groot: Meesters uit Rembrandts tijd en van zijn school
191718 okt-31 okt Werken van Kamerlingh Onnes
1917- Brouwers Aardewerk
1918jun Calligrafische prenten
1918aug Afbeeldingen van poorten en wallen
1918nov De pauwen van Rembrandt, Portret van Burgemeester van Beveren van de Gelder
191830 dec-jan 1919 Herdenking geboortedag Boerhave
1919jul-aug Nederlandse oorlogspenningen
1919jul-aug Oorlogspenningen uit de oorlogvoerende landen
1919- Rembrandts werk, sterfdag 250 jaar
1920Zomermaanden werken van H. Bartels en aanverwante meesters
192030 aug-2 sep Herdenking Pilgrimfathers
1921feb-7 mrt Vijfentwintigjarig bestaan van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. Ontwerpen en werken van leden en oud-leden. Met bouwtekeningen uit het Gemeente Archief.(aanpassing Jenny de Bruin 2007-01-11)
1922- W.A. van Konijnenburg
192213 jul-? Werk uit de colectie E.J. van Wisselingh
19222 sep-? Kunstnijverheid
1922- gast tentoonstellingen: door Leidse Kunstkring: W.B. Tholen
1922okt gast tentoonstellingen: door Leidse Kunstkring: W.H. van der Nat
1922okt gast tentoonstellingen: door Sphinx: Grafische kunst
1922okt gast tentoonstellingen: door Prof. A.W. Nieuwenhuis: Kunst bij de Dajakers
19235 jan-? Schilderijen van Prof. J.H. Jurres
19237 mrt-? G.H. Breitner
19239 mei-? W.H. Singer jr
192317 nov-? J. Toorop
1923dec Kantwerk en slotenmakerswerk uit de collectie Molhuysen
1923- Afbeeldingen van de Leidse grachten
1923- Oranje-tentoonstelling
192312 feb-? gast tentoonstellingen: door Leidse Kunstkring: P. van Wijngaardt
1923sept gast tentoonstellingen: door Leidse Kunstkring: Batikwerk van Ragnhild D'Ailly
1923- gast-tentoonstellingen: door Leidse Kunstkring: werk van kunsthandel Du Bois
1923- gast-tentoonstellingen: door Sphinx: Grafische kunst
1923- gast-tentoonstellingen: door Prof. A.W. Nieuwenhuis: Sumatraanse kunst
1924- Kunstslotenmakerswerk uit de collectie van dr J.A. Molhuysen te 's-Gravenhage
1924- Werk van Josef Israels ter herdenking van zijn honderdste geboortedag
1924feb Kantwerk uit de verzameling van J.L. Schouten te Delft
1924mrt Werken van Thorn prikker en Chris Lebeau (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
1924mei Werk van leden van De Sphinx
1924jun Reprodukties naar houtsneden van Lucas van leyden
1924jul Herinneringen aan de pilgrim fathers (organisatie: prof.dr. Eekhof & ds. Verburgt)
1924aug Werk van A.H. Bakker Korff ter herdenking van zijn geboortedag 30 augustus 1824
1924okt Herdenking van het Beleg en Ontzet van leiden
1924okt Werken van L.Hartz (organisatie de Leidsche Kunstkring)
1924nov Werken van Willy Sluiter
192424 dec-07 jan Werken van G.H. Breitner (uit de collectie van Hidde Nijland, Den Haag)
192511 jan-01 feb Werken van Theo van Rijsselberghe
192507 mrt-29 mrt Werken van H.A. van Daalhoff
192506 dec-20 dec Werken van W.H. van der Nat
192526 apr-24 mei Werken van CH. Eyck, van Hall, van der Mij en Slothouwer
192531 mei-04 okt Werken van J. Israels, J. & M. Maris, G.H. Breitner, J. Bosboom, A. Neuhuys, B.J. Blommers, P.G.J. Gabriel, A. Mauve, Alma Tadema en J.H. Weissenbruch
1925Kerstvakantie tot 11 jan Schilderijen in bezit van Leidsche ingezetenen & omgeving
192507 feb-01 mrt Portretten en voorwerpen betrekking hebbend op de Leidsche Hoogeschool
192504 apr-19 apr Tentoonstelling van zwart en wit door A. Schotel en A.J. Neuhuys
192507 nov-29 nov Grafisch werk van W. Schumacher en T. Kelder
192513 oct-12 nov Werk van leden van De Sphinx
192615 jun-31 aug Werk van Jan Steen
192623 jan-14 feb Werk van Jan Poortenaar
192616 mrt-04 apr Fransche kunst uit de collectie van J.F. van Deenen. organisatie de Leidsche Kunstkring
1926okt tentoonstelling over de plantkundige Carolus Clusius ter gelegenheid van zijn geboortedag 19 october 1527 (organisatie bewonderaars)
192701 apr-16 mei Werk van F.H. Verster
192714 mrt-27 mrt Kunstnijverheid. organisatie De Ploeg
192726 mei-06 jun Jubileum van Sint Franciscus (organisatie pater A.J.M. van den Donk)
192717 jun-15 aug Oud Tinwerk
192719 nov-13 dec Oostenrijksche kunstnijverheid (organisatie de Nederlandsche Kunstkring Den Haag)
192717 dec-jan Stadsgezichten van Leiden (organisatie de Vereeniging Oud-Leiden)
192802 feb Herinneringen aan het Leidsch Studenten Corps (organisatie de corps-commissie)
192819 mrt-01 apr Grafische kunst (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
192806 apr-23 apr Reproducties naar werken van Albrecht Durer
192828 apr-13 mei Oude kant (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
192816 jun-29 jul werken van Haverman
192801 nov-02 dec werken van E. Karsen
192822 dec Portretten uit 1800-1850 (uit Leids bezit of omgeving)
192924 mrt-28 apr Werken uit de topografische prentenverzameling van het gemeente-archief
192921 sep-13 nov Werken van W.H. van der Nat
192915 nov-01 dec Werken van O. Kamerlingh Onnes
192915 nov-01 dec Moderne kunst (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
193016 jan-12 feb Werken van P. Cornelis de Moor
193015 feb-09 mrt Werken J.M. Graadt van Roggen
193012 apr-09 mei Werken van Dirk Schfer & aardewerk van G. de Blanken
193020 dec-04 jan Werken van Jan Heyse en Karel van Veen (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
193023 aug Expositie van de plannen van architect Dudok voor een nieuw Raadhuis
193124 apr-07 mei Werken van Tinus van Doorn (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
193107 sep-28 sep Oostersche handschriften (organisatie de historische commissie van de Rijksuniversiteit)
193119 dec-03 jan Werken van Oswald Wenckebach (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
193220 feb-13 mrt Affiches door A. Cassandre (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging)
193216 apr-30 apr Werk van mejuffrouw J. Bieruma Oosting (organisatie de Leidsche Kunstvereeniging
193211 nov-19 nov Fotografien (organisatie de Afdeling Leiden van de Nederlandsche Filmliga)
193224 dec-16 jan Kunstwerken uit Leidsch Particulier bezit
193210 dec Acht aangekochte waterverftekeningen door P.C. La Fargue
1932nov Werken van Willy Sluiter
193224 dec-07 jan Werken van G.H. Breitner
193328 jan-14 feb Moderne en religieuze kunst (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193324 feb-19 mrt Werk van H.M. Kamerlingh Onnes (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193326 mrt-10 apr Schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk en grafische kunst door tekenleraren. (organisatie: De Nederlandse vereniging ¨schoonheid in opvoeding en onderwijs, afd. Leiden¨)
193317 jun-02 jul Werk van leden van "Nieuwe Schilders en Beeldhouwerskring"
193321 aug-16 sep Tekeningen voor het ontwerp van een nieuw raadhuis
193311 nov-03 dec Werk van A.C. Willink . organisatie: De Leidse Kunstvereeniging
193316 dec-07 jan Werk van leden van "De Brug" (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193403 feb-18 feb Nederlandse grafische kunst (organisatie: ¨De Nederlandse vereniging schoonheid in opvoeding en onderwijs, afd. Leiden¨)
193416 mrt-08 apr Werk van J. van Herwijnen (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging
193427 apr-20 mei Werk van G.C. Haverkamp (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193431 mei-10 jul Prenten en fotografische afbeeldingen van Leiden van 50 jaar geleden en ouder (organisatie: De Vereniging Oud-Leiden
193405 okt-21 okt Nagelaten werken van Hans van Mastenbroek (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193429 okt-11 nov Tentoonstelling ter gelegenheid van het 3de eeuwfeest van het Seminarium der remonstrantse Broederschap
193416 nov-09 dec Werk van Frederika H. Broeksmit en Johan Windhorst (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193421 dec-13 jan Werken van Floris Verster en G.H. Breitner uit de verzameling Kröller Müller Stichting (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193501 mrt-19 mrt Werk van Adr. Lubbers (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193529 mrt-22 apr Werk van Leo Gestel (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193515 nov-08 dec Werk van leden van: De Hollandse Kunstenaarskring (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193520 dec-12 jan Werk van Charley Toorop (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193527 jul-31 okt Antiek, Modern & Indisch zilver
193624 jan-16 feb Ceramiek van Chris Lanooy. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193606 mrt-24 mrt Werk van Gerard Hordijk. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193627 mrt-15 apr Nagelaten werk van Louis Hartz. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193609 okt-01 nov Beeldhouwwerk van J. Altorf, L. Mendes da Costa, John Rathdecker en L. Zijl. Uit de collectie van H.P. Bremmer. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193613 nov-06 dec Werk van R. Martinez. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193618 dec-10 jan Werk van Toon Kelder. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193613 mei -18 mei Tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 3-october Vereeniging
193609 jul-30 sep Werk van H.W. van der Nat
193713 jan-31 jan Werk van Fons van der Velde (organisatie: vrienden van de overleden schilder)
193705-28 feb Weefwerk van "Het Paapje" en plastiek van H. Wezelaar (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging(
193712 mrt-04 apr Werk van Floris Verster en van Ed. Karsen (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193713 apr-18 apr Prenten, kaarten, handschriften, fotografien en bouwkundige tekeningen betrekking hebbend op de Gravesteen (organisatie: De Vereeniging Oud-leiden)
193716 jun-14 jul Borduurwerken door Jonkvr. van Eysinga (organisatie de directeur van De Lakenhal)
193704 okt-24 okt Werk van Matthieu Wiegman (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193705 nov-14 nov Fotografien Leidse stadsgezichten en omgeving (organisatie: De Vereeniging Oud-Leiden & De Leidsche Amateur Fotografen Vereeniging)
193726 nov-12 dec Werk van H.F. Boot (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193724 dec-16 jan Werk van Jan Sluyters (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193828 jan-20 feb Caricaturen van Corn. Veth. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193825 mrt-18 apr Grafiek van Kuno Brinks, Nico Bulder, Debora Duyvis en D. van Gelder, en plastiek van mej. G.J.W. Rueb en L.G. Verstoep. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193829 jun-25 sep Werk uit collectie v. P. Boendermaker
193830 sep-23 okt Werk van Nelly Bodenheim. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193811 nov-04 dec Werk van Chris Lebeau. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193823 dec-22 jan Fransche & Nederlandse Kunst uit 19e en 20e eeuw. (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193903 mrt-02 apr werk van Dirk Nijland (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193921 okt-12 nov werk van J. Franken en maskers en plastieken van Ir. Hein von Essen (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193915 dec-07 jan Tekeningen van Jo Spier (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
193904 nov-26 nov Werk van A. Coert
1940- Aquarellen uit de portefeuille van het Teeken- en Schildergenootschap Ars Aemula Naturae, de Amsterdamsche Joffers, J.L. Cornet, fascimilereproducties naar Vincent van Gogh, meesterwerken van kleurgrafiek, Marius Bauer
1941- Kees Verwey (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
1941- Merk- stop- en teekenlappen
1941- Werk van Leden van: "Kunst om de Kunst"
1941- Teekeningen van H. en Gijs J. Voskuyl (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
1941- W. Degouve de Nuncques. organisatie: De Leidse Kunstvereeniging
1941- Pieter Dupont (organisatie: De Leidse Kunstvereeniging)
194220 jun-04 okt Leidsche poorten en wallen" uit: de Stedelijke Prentenverzameling
1943ZomerTentoonstelling van reproducties naar Grafiek Lucas van Leyden
1943- gehele jaar wisselende tentoonstelling van, naar de Lakenhal geëvacueerde, kunstwerken
1945- Werk uit particulier bezit tijdens de oorlog ondergebracht bij De Lakenhal. Organisatie: dir. Lunsingh Scheurleer*gm2977
1945- Beleg en Ontzet van Leiden*gs5867
194513 dec-06 jan 1946 Beeld en Boek. Verzetstentoonstelling*ov120
194518 dec- Stadsbeplanting. Door A. Galjaard, chef plantsoenen*ov
194515 dec-20 jan 1946Tentoonstelling van Schilderijen, Aquarellen en Teekeningen door Menso Kamerlingh Onnes 1860-1925*sk238
194612 jan-03 feb Werk van Will H. Tweehuyzen*sk
194602 feb-17 feb Ieder huisje heeft zijn kruisje. Vereniging Katholiek Leiden*ov
194602 mrt-24 mrt Kunst in Rijnland*gm387
194603 apr-01 mei Werk van Dirk van Gelder*gr346
194606 apr-11 mei 15de & 16de eeuwse gebruiksvoorwerpen uit collectie van A.J.G. Verster (Den Haag)*gs407
194608 mei-23 jun De oudste geschiedenis van Leiden en omgeving*gs849
194618 mei-23 jun Moderne Limburgsche kunst*gm610
194624 aug-06 oktKent gij onze Molens?. Door: De Hollandse Molen*ov3953
194615 okt-01 dec Affichetentoonstelling. Leidsch Academisch Kunstcentrum*ov388
194614 dec-jan Werk van leden van Ars Aemula Naturae*gm333
194729 jan-13 feb Fransche Kunst. Leidsch Academisch Kunstcentrum*gm749
194719 apr-08 mei Vroeg-middeleeuwse Kunst*gm263
194710 mei-01 jun Werk van Käthe Kollwitz. het Leidse Volkshuis*tk
194730 jul-30 sepKastelen rond Leiden*gs1204
194716 okt-02 nov Ambachtskunst in Rijnland. Stichting Kunst, Ontwikkeling en Ontspanning: K&O*gm1025
194706 dec-04 janTentoonstelling van werken van Otto de Kat - Stichting Kunst, Ontwikkeling en Ontspanning: K&O*sk
194714 jul-31 jul Tentoonstelling Stedebouwkunde. Comite van Uitvoering van de Zomercursus 1947 Nederlandse Universiteiten en Hogescholen*ov
194820 jan-01 mrt werk van Vincent van Gogh uit de collectie van H.P. Bremmer . Leids Academisch Kunstcentrum*sk
194811 apr-18 apr Huisvlijttentoonstelling. Stichting Kunst, Ontwikkeling en Ontspanning: K&O waarvan 1008 leerlingen*ov2609
194818 apr-09 mei Werk door leden van Ars Aemula Naturae*sk454
194809 mei-05 jun Jubileum tentoonstelling Lucas Verkoren*sk666
194819 aug-12 sep jubileum tentoonstelling "50 jaar koninklijke bezoeken" (foto's)*fo1662
194824 sep-10 okt 100 stadsgezichten*fo2100
194818 sep-10 okt Hedendaagse kunst uit Gent*gm640
194823 okt-07 nov Werk van Will Tweehuysen en plastiek van Joop van Kralingen*gm378
194813 nov-05 decDe Equipe. Docenten van de Vrije Academie te Den Haag. K. Andrea-H. Berserik-Jan v. Heel-Louis Meijs-Christiaan de Moor-Ferrij Slebe- Leen Blom-Theo v.d. Nahmer-Livinus v.d. Bundt*gm439
194824 dec-30 jan Tekeningen van Oud-Hollandse meesters uit verzameling van dr A. Welcker (Amsterdam)*tk286
194912 feb-07 mrt De Negen, werk van: Paul Arntzenius, R. de Bruin Ouboter, H. Gerretsen, H. Kamerlingh Onnes, A. Lob, R.E. Penning, J.J. Royaards, P. Schultze en A. Termote*sk767
194921 mrt-01 mei Moderne franse kunst uit de collectie Regnault. Leidsch Academisch Kunstcentrum*sk1285
194924 mrt-10 apr Van Schaap tot Deken. Firma gebr. van Wijk & Co*tx1871
194907 mei-20 mei Werk door leden van Ars Aemula Naturae*gm446
194901 jun-12 jun Zo tekenen wij. Werk van Leidse scholieren*tk2877
194918 jun-10 jul Ere tentoonstelling J.C. Roelandse
194915 okt-13 nov Ere tentoonstelling Chris van der Windt*sk546
194923 nov-08 jan Aardewerk van Gerrit de Blanken en werk van Piet Herfst en Lode Sengers*gm684
195017 feb-16 apr Nederlandse kring van Beeldhouwers. i.s.m. Van Abbemuseum*pl2839
195023 apr-14 mei Werk door leden van Ars Aemula Naturae*sk241
195002 jun-02 julKunstbezit van Oud-Alumni*gm770
195007 jun-14 jun Archieftentoonstelling Leids Studenten Corps*gs60
195017 jun & 18 jun Postzegeltentoonstelling. Leidse Vereniging Postzegelverzamelaars*ov
195014 okt-26 novVan Fantin tot Picasso. Tentoonstelling van schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, een keur uit de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller. K en O en het Leids Academisch Kunstcentrum*sk3391
195022 dec-11 feb Winterlandschappen. Leids Academisch KunstCentrum*gm860
195023 dec-14 jan Affiches door leerlingen van Leidse scholen. Leids VVV*ov850
195101 jun-15 julJS Jan Sluijters. I.s.m. K&O*sk2141
195115 sep-03 okt Werk door leden van Ars Aemula Naturae*sk583
195108 nov-09 dec De Negen*sk743
195122 dec-10 feb 100 historieprenten & portretten uit de collectie Robert Fruin*gr
195210 feb-28 feb Kindertekeningen van sprookjes van Andersen Door: Pro Juventute*tk
195210 apr-02 junFloris Verster. Herdenkings tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam*sk2722
195231 jul-14 aug 3 schilderstukken van de prijsvraag voor versiering van de trouwzaal in het stadhuis*gs
195227 sep-07 okt ???
195230 oct-30 novWillem van der Helm architect. Stadsbouwmeester 1662-1675. 50 jaar vereniging OUD LEIDEN. Ir J.J. Terwen*gs923
195219 dec-18 jan Werk door leden van Ars Aemula Naturae*sk512
195321 mrt-14 apr Werk van Breitner. I.s.m. K&O met 430 leerlingen*sk2071
195307 mei-31 mei A.J. van Driesten. Ter ere van zijn 75ste verjaardag*sk1209
195327 mei-14 jun Vormen en tekenen, werk van Leidse scholieren (41 schoolklassen)*tk
195324 sep-10 okt Prenten met betrekking tot het beleg en ontzet van Leiden. Uit archief 3-Oktobervereniging*gs
195307 nov-07 dec 15 hedendaagse kunstenaars. Uitwisseling Gent-Oxford-Leiden*gm373
195322 dec-24 janTussen Romantiek en Haagse School, landschappen uit het midden van de vorige eeuw. Kersttentoonstelling*sk1738
195431 jan-1 mrtNood, watersnood, ontheemden, mensen anno 1953. Foto's van Martien Coppens*fo1169
195411 feb-14 mrt Werk door leden van Ars Aemula Naturae*sk801
195406 mrt-04 apr "De Grafische"*gr797
195405 apr-18 apr "Start". ism Ministerie O.K. & W.*ov220
195410 apr-04 mei "Geheimen van de Grond". Ism Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek*gs1744
195429 sep-10 okt 3-octobertentoonstelling*gs254
195414 nov-16 dec Tekenen is een Wereldtaal. ism Art for World Friendship*tk1732
195515 jan-15 feb Betje Wolff en Aagje Deken*bo
195518 jan-30 jan Tekeningen en maquette's door Leidse schooljeugd*tk
195503 apr-02 mei Werk door leden van Ars Aemula Naturae*gm
195506 jun-17 jul Moderne belgische kunst in Nederlands bezit, Lustrumtentoonstelling Leidse Universiteit*gm
195519 jun-1 augTekeningen van James Ensor tot heden. Holland Festival*gm
195501 aug-15 sep Moderne kunst uit eigen bezit. Onder auspicien van het Nederlands-Belgisch Accoord*sk
195505 nov-16 dec Rekenschap. Keuze uit sinds de bevrijding door het Ministerie O.K. & W. aangekochte moderne kunst*gm
195627 jan-30 jan La Nouvelle Theologie (boekententoonstelling)*bo
195628 jan-01 mrt Jan Kalsbeek
195603 mrt-26 mrt De stille glans der gouden eeuw*gs
195607 apr-07 mei Isaac Israels*sk
195601 jun-03 sepRembrandt als leermeester*sk20952
195608 sep-08 octWie was Rembrandt*sk
195603 nov-26 novBilderdijk 1756-1956 - W.B. 200*bo
195617 nov-11 dec5 jaar tentoonstellingen Start. Werk van jonge nederlandse schilders*sk
195615 dec-06 janExpositie Ars Aemula Naturae. (Rein Dool)*sk
195621 dec-21 janTekenaars van nu*tk499
19572 feb-04 mrtKees Bol611
195709 jun-01 julShakespeare op het Engelse toneel*bo543
19578 jun-8 jul Moderne kunst uit Groningen*gm444
195715 jun-25 jun Van Catharina Gasthuis tot Lodewijkskerk*gs327
195720 jul-23 sepTijdgenoten van Verster: Akkeringa-Floris Arntzenius-Breitner-Meiners-'t Hooft-Haverman-Isaac Israls-Eduard Karsen-Der Kinderen-van Konijnenburg-Witsen-van Looy-van der maarel-Menso Kamerlingh Onnes-Suze Robertson-Jan Toorop-Tholen-van der Valk-Jan Veth-korteling-de Zwart*sk4127
19575 okt-6 novHazeveld, van Roemburg en Tweehuysen. Schilderijen | tekeningen*gm628
195705 okt-06 nov Etsen van Marius Bauer*gr360
19578 nov-16 dec Vincent van Gogh*sk5597
195716 nov-16 dec Haagse Aquarellisten*sk1524
195722 dec-27 jan1e Rembrandtprijs van de gemeente Leiden. Ere tentoonstelling Coba Ritsema*sk
19587 mrt-14 aprKees Verwey*sk
195826 apr-27 meiPieter Geraedts*sk
195831 mei-30 junTinus van Doorn
195805 jul-15 sepA.H. Bakker Korff*sk
195827 sep-27 oktH. Gerretsen en H. Hierck
195810 nov-08 decWerk door leden van Ars Aemula Naturae*gm
195819 dec-16 febSchatten uit het Mauritshuis te gast in de Lakenhal*sk
195820 dec-18 janVorming '58*sk
195931 jan-2 mrtDe Grafische*gr
195931 jan-02 mrtWie was Vincent van Gogh?*sk
195903 mrt-24 mrt Kermisprenten*gr
195925 mrt-27 aprHedendaagse Nederlandse Keramiek*kn
195923 mei-31 augHet Nederlandse portret sinds 1880*sk
195912 sep-05 oktDe Nederlandse kring van kunstenaars*tk
195909 okt-09 novJozef Cantré*gr
195914 nov-07 decHaagse Kunstkring*sk
195919 dec-18 janSierk Schröder. Tekeningen en Aquarellen. Aspecten van de hedendaagse Amerikaanse grafiek*gm
196023 jan-8 feb Keuze uit de aankoop van de Stichting Openbaar Kunstbezit*gm
19605 mrt-27 mrt8 Haagse kunstenaars. Pulchri Studio: Herman Berserik, Jan Hofland, Hens M. de Jong, Kees van Roemburg, Charles Stok, Toon Wegner, Co Westerik, Aart van den IJssel*sk
19608 apr-24 aprNederland schildert. Expositie bekroonde inzendingen. Talensprijs 1959*sk
19604 jun-27 jul Jan van Goyen*sk
196016 jun-27 jul De verzameling van Dr. A. Welcker
196017 sep-17 oktDe verzameling Taevenier*tk
196024 sep-5 okt Wedstrijd kindertekeningen, 3 oktober vereniging*gs
19608 okt-11 oktPostzegeltentoonstelling (t.g.v. het 20-jarig bestaan) van de Leidse Postzegelvereniging*ov
196024 dec-23 jan 619 Leidse tekenaars*tk
196128 jan-20 feb Ars Aemula Naturae*gm
196125 feb-27 mrtAtol
196115 apr-12 meiomaggio a dante. tekeningen van hedendaagse italiaanse kunstenaars*tk
196120 mei-3 julFloris Verster*sk
196115 jul-4 sepKees Verwey. Rembrandtprijs van de stad Leiden 1961*sk
196118 nov-14 decSociety of Wood Engravers*gr
196117 nov-13 dec Otto B. de Kat*sk
196123 dec-21 jan 1962 Jonge Kunst uit Amsterdam*gm
196123 dec-22 jan 1962De tram in Leiden, 1879-1961*gs
19623 feb-5 mrtap sok (Grafiek van AP Sok)*gr
19623 feb-5 mrt Vijftig best verzorgde boeken van 1960*bo
196210 mrt-9 aprSamen op de kiek (o.a. Emmy Andriesse). Foto's uit het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden*fo
196213 apr-8 meiSchilderijen en aquarellen van Johan Buning
196213 mei-18 junBal en zijn groep
196228 jul-20 augHet Tulpenmotief in de Turkse Kunst*gm
196229 sep-29 okt Jean Paul Vroom
196229 sep-22oktKind en Kleur*gm
19622 nov-26 nov Foto's van de 3 oktober Vereniging*gs
19629 nov-10 decLeiden in Prent en Tekening. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Vereniging Oud-Leiden*gr
196213 nov-10 dec40 jarig jubileum Leidse Amateur Fotografen Vereniging*fo
196229 nov-17 decWedgewood-prijs 1963. Tentoonstelling van schilderijen uit inzendingen voor de Wedgewood-prijs 1963, ingesteld in 1960 ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van Josiah WEDGWOOD & Sons limited*sk
196222 dec-21 jan 1963Figuratieve Kunst. Expositie van schilderijen, tekeningen en plastieken. Hans Bayens: schilderijen en pastels-V.P.S Esser: plastieken en penningen-Dora Esser-Wellensiek: aquarellen-Herbert Fiedler (1891-1962): gouaches-Jopie Roosenburg Goudriaan: schilderijen-Pieter d'Hont: plastieken-Cor Hund: plasteiken + aquarellen-Arie Kater: schilderijen-Hans van Norden: schilderijen en tekeningen-Nicolaas Wijnberg: schilderijen & grafiek*gm
196315 feb-18 mrtEre-tentoonstelling H.H. Kamerlingh Onnes*sk
196330 mrt-29 apr Bijbeletsen van Marc Chagall, verzameling van Mr. Guepin*gr
196328 mrt-22 aprArs Aemula Naturae. Werken van leden*sk
196327 apr-27 meiEtsen en litho's van Harry van Kruiningen, A.I.C.A. prijs. Prijs van de critici 1962*gr
19631 jun-17 jun Talensprijs*sk
196321 jun-1 jul Documentatie tentoonstelling over het verzet*gs
196327 jun-29 augAquarellen en tekeningen 19de en 20ste eeuw uit de verzameling Paul Brandt*gm
196328 sep-11 novTekeningen van Joseph Teixeira de Mattos*tk
196316 nov-16 decNapoleon. Voor de drempel van het Koninkrijk der Nederlanden. Leids comité 150 jaar onafhankelijkheid*gs
196321 dec-27 janCharles Roelofsz
19641 feb-9 mrtDe realistische stroming in Belgie. Uit het museum van de moderne kunst te Brussel*gm
19641 feb-2 mrt Tekeningen en pastels van J.H. Kuiper*tk
196414 mrt-20 apr200 affiche´s uit 12 landen. 1887-1917. Uit het Kaiser Wihelm Museum Krefeld*ov
196423 apr-29 junRondom Shakespeare. Drie tentoonstellingen bij zijn 400ste geboortedag. Lakenhal: Shakespeare hoe en waar. Maagdenhuis: Shakespeare vertaald. Toneelmuseum: Shakespeare op de planken*bo
196413 jun-13 julDe bestverzorgde 50 boeken van het jaar 1962*bo
196413 jun-13 jul Litho's van Rein Dool*gr
196418 jul-1 sepWill. H. Tweehuysen*gr
19644 sep-4 oktEre-tentoonstelling W.H. van der Nat*sk
196426 sep-26 okt Theo Lohmann
19649 okt-2 novJonge Nederlandse Kunst JNK. Schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst*gm
196430 okt-30 novAbraham Yakin-Hannah Yakin van Hulst
196414 nov-14 decHerman Dijkstra*gr
196422 dec-25 jan 1965Hedendaagse Italiaanse Grafiek*gr
196422 dec-25 jan 196540 Fotos van Chris Paul Stapels*fo
196529 jan-1 mrtFer Hakkaart exposeert schilderijen, tekeningen en grafiek*gm
196525 feb-29 mrtUit het Kunstbezit van de leden van de Vereniging van Belangstellenden*gm
19656 mrt-14 mrt Postzegeltentoonstelling*ov
19656 mei-8 junEen boek wordt gemaakt. Boekontwerpen van Mart Kempers (De 50 best verzorgde boeken van 1963?)*bo
196527 jun-12 sepLeiden bestudeerd. Universitair Lustrum 1965. Fotografie en Wetenschap, Geschiedenis der Fotografie, Eigen werk van Cives, Fotowedstrijd: Leiden-Universiteit*fo
19655 aug-30 augOude meesters uit particulier bezit. Avercamp, Van Goyen, Frans Hals, Fabritius, Metsu, Hobbema, Van Mieris, Ostade, Rembrandt, Ruisdael, Jan Steen, terborgh. (verzameling van mevr. Sidney J. van den Berg)*sk
196525 sep-1 novDe Hollandsche Aquarellistenkring De Grafische : Aquarel en aquaforte*sk
196513 nov-13 decNederlandse Kring van Tekenaars*tk
196517 dec-24 jan 1966Herbert Fiedler. Werken uit een Haagse verzameling. (Schilderijen, tekeningen en gouaches)*sk
196610 feb-1 mrt Wedgewood prijs 1966
19662 mrt-18 aprOskar Kokoschka. Lithos's 1961-1965*gr
196619 mei-13 junTweede eeuwfeest. Een keuze uit het bezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde*bo
196622 jun-5 septGabriel Metsu*sk
196617 sep-17 oktCo Westerik en Wout van Heusden. Rembrandt-Prijzen van de Stad Leiden 1966*sk
196623 nov-12 decfranse grafiek uit de 19e eeuw. ter gelegenheid van de franse universitaire week leiden*gr
196623 nov-12 decDe best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1965*bo
196618 dec-16 janHet vroege landschap. Tekeningen uit het bezit van het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden*tk
196728 jan-1 mrt Kindertekeningen*tk
196731 mrt-23 apr Hedendaagse Nederlandse Grafiek*gr
19677 apr-21 meiPicasso: recente grafiek*gr
196729 apr-28 meiKunst van Vrienden: deel II. Uit het Kunstbezit van de Vereniging van Belangstellenden in de Lakenhal*gm
19672 jun-26 junSchatten uit de Leidse bibliotheek*bo
196719 aug-1 okt Kees Buurman: schilderijen en monotypes*sk
196711 okt-5 nov Lucia Steinbach: kindertekeningen en recente tekeningen*tk
196725 okt-10 decSpelen en lezen. Antiek kinderspeelgoed: verzameling caljé-van gulik. Oude kinderboeken en -prenten: verzameling j. de koning*bo
19678 nov-15 nov Fototentoonstelling Leidse Vereniging van Industrie*fo
196725 nov-7 jan 1968Kurt Löb: boekverzorging, grafiek en tekeningen*gr
196720 dec-28 jan 1968Wim Noordhoek*fo666
196815 jan-18 feb De 50 best verzorgde boeken van 1966*bo
19689 feb-3 mrtJonge Nederlandse Kunst 67-68*gm718
196824 feb-24 mrt Collectie J.F.G. Boom935
196816 mrt-21 apr Pottery en Potterie, Meindert Zaalberg 50 jaar*kn2749
196811 apr-16 junRondom Rembrandt. De verzameling Daan Cevat*sk3789
19685 jul-22 sepNegen Leidse fotografen*fo1620
196816 aug-15 sep D. van de Kop: sculpturen en druksels / Pieter Geraedts jr: volumes*gm
196828 sep-23 okt R.J. Maingay: beelden / Benno Randolfie: etsen*gm550
196811 okt-17 novTentoonstelling 248 objecten in de binnenstad van Leiden*ov
196828 okt-1 dec Expositie kunstvoorwerpen geschonken door Vereniging van Belangstellenden*gm1091
196821 dec-2 feb 1969 De portrettist Paul Citroen als verzamelaar1634
19698 feb-10 mrt De 50 best verzorgde boeken van 1967*bo2030
196915 feb-30 mrt Krijn Giezen: assemblages*pl1333
196929 mrt-11 mei Piet Noest: tekeningen / Henk Vroom: beelden*gm2569
196912 apr-26 meicatalBram Bogart728
19697 jun-13 jul70 Roeland Koning 70. Schilderijen en tekeningen 1917-1969*sk *tk873
196912 jul-31 augPenningparade, penningen uit eigen bezit*gs3349
196925 sep-13 oktKunstenaars in eigen tijd. Prijswinnaars Zuid-Holland CO-OP schilderwedstrijd*gm1333
196925 okt-8 dec Geknipt voor u, Nederlandse Fotografie eerste 100 jaar*fo885
196913 dec-11 jan 1970catalGijs Gijsbers: schilderijen, qouaches en tekeningen*gm1633
196920 dec-1 feb 1970 Johannes Jelgerhuis Rzn: acteur-schilder 1770-1836*sk824
197017 jan-1 feb Remonstrantse Broederschap 1619-1969*gs1708
197010 feb-1 mrtDe militair met palet en camera. 18e tentoonstelling van werkstukkem ingezonden door militaien van de koninklijke marine land- en luchtmacht, georganiseerd door de sectie welzijnszorg van het HKKL. Tevens projectie kleurendia's*gm1916
197014 feb-15 mrt De 50 best verzorgde boeken van 1968*bo2541
197014 mrt-23 mrt Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars*ov756
19703 apr-4 mei Dubbelbeeld: Jos Maaskant en Frans de Wit*pl *tk598
197029 apr-4 okt Pilgrim Fathers herdenking*gs20582
197015 mei-15 jun N.A.P. Kubusplan. (Maarten Binnendijk)2725
197023 mei-15 jun Kindertekeningen*tk2252
197026 jun-23 augIJdelheid der ijdelheden. Hollandse Vanitasvoorstellingen uit de 17e eeuw*sk3616
19702 okt-25 okt Artoteek 1870*gs2971
19706 nov-6 dec Willem van den Berg: schilderijen*sk3338
19706 nov-13 dec Objecten van glas en ceramiek uit Tsjechoslowakije*kn1227
197022 dec-31 jan 1971Edvard Munch: grafiek*gr2008
197023 dec-7 feb 1971Tegelschouw*gs5177
197112 feb-28 mrtRAL-36Foto's van Meinard Woldringh*fo2952
197126 feb-12 apr Merklappen uit het bezit van de Vereniging van Belangstellenden*tx7996
19719 apr-23 mei De Gouden Naald*tx4270
197121 apr-23 mei Etsen van Zohin Peeter*gr4317
19715 jun-18 jul Hedendaagse Constructieve Kunst in Belgie*gm628
197119 jun-15 augSonsbeek 71 activiteit/activity (buiten de perken)*pl1471
19717 aug-5 sep100 jaar Openbaar Vervoer in en om Leiden. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen N.V.B.S*gs7616
197115 okt-28 nov Tabakorama*ov3598
197126 nov-16 jan 1972 Jan Toorop, Charley Toorop en Edgar Fernhout*sk2883
197111 dec-16 jan 1972 Renze Hettema: beelden*pl4472
197222 jan-30 jan I. v. Philatelica (postzegel)*ov184
19724 feb-12 mrt Reinier Lucassen: Over de schilderkunst*sk4731
197218 feb-16 aprUit bagger geboren, bodemvondsten in en om Leiden*gs3555
197217 mrt-23 apr Theo Niermeyer: beelden, schilderijen*gm5425
197224 jun-27 augDe familie Fortman. Zilversmeden te Leiden in de 18de eeuw *kn8984
197228 jul-10 sepDe Leidse Hofjes*gs4176
19728 sep-22 okt Leon van de Eijckel: tekeningen en grafiek*gr2039
197220 okt-26 nov Het Hollandsche 17e eeuwse landschap*sk1904
197225 okt-8 nov Ronald Tolman: 66 Leidse landschappen*sk1861
19728 dec-14 jan 1973Tin ten toon*ov4032
19728 dec-23 jan 1973 Struktuur: een thema, een methode757
19733 feb-11 feb Prijsvraag Kagerzoom727
197317 feb-25 mrtH.H. Kamerlingh Onnes (keramiek)*kn4492
19731 apr-13 meiDe Hollandse Molens in de 18e eeuw. Schilderijen, tekeningen en prenten van molens die in en om de Hollandse steden hebben gestaan. tgv 50-jarig bestaan De Hollandse Molen*gs1896
197316 jun-30 jun Werk eigen kunstklassen*gm937
197318 mei-1 julAlexander Rosemeier (85 jaar). schilderijen 1907-1972*sk1129
19736 jul-19 aug Hendrik Valk, een keuze uit zijn werk*gm4443
197330 aug-4 okt Koos van de Water*sk2233
197320 dec-20 jan 1974 A.H. Bakker Korff*sk2537
19744 apr-26 mei Carel Visser & Toon Verhoef*pl3059
197426 sep-1 decLeiden '74: Leven in oorlogstijd in de tweede helft van de 16e eeuw. (400-jarig Leiden's ontzet-vergelijking vroeger en nu)*gs16738
19756 mrt-20 aprEigen bezit toegelicht: Anton Heyboer-Aad van Houwelingen-grafiek*gr3384
197530 apr-1 junPoppen van Oranje. Uit de verzameling van koningin Juliana*ov4964
197513 jun-27 julHet Leidse Woonhuis. Monumentenjaar 1975*gs4279
197514 aug-21 sept Stefan G.L. Buys / Bruno J. de Klerk*gm1971
197527 sept-3 novLevenslang zitten. Over alle mogelijke zitmeubels*ov4701
197514 nov-14 decGer van Elk: fotowerken / Pieter Holstein: etsen*fo *gr1499
197519 dec-29 feb 1976Toverbeeldverhaal. een presentatie van toverlantaarns, plaatjes, rarekiekkasten en veel meer magische wonderen. Komt dat zien*ov8384
197618 mrt-2 meiHenriette van Traa: schilderijen / Theodorus Driessen: schilderijen. ¨Zondagschilders¨*sk3552
197628 mei-4 julBen Akkerman: schilderijen / Jan Dibbets: fotowerkensk fo2360
197610 jun-10 jul Beeld en straatbeeld. Beelden in de stad. (locatie de Waag)*pl2372
197625 sept-7(21) novStichting Openbaar Kunstgebit. Artistiek gevormde gebitten*pl7754
197618 nov-9 jan 1977Geschildert tot Leyden anno 1626. Schilderijen, tekeningen en prenten van Van Goyen, De Heem, Lievens, Porcellis, Rembrandt e.a*sk8600
197721 jan-21 mrtFloris Verster & Menso Kamerlingh Onnes. Akwarellen en tekeningen 1885-1900*sk5621
197725 mrt-1 meiFer Hakkaart. Poetisch realisme*sk4055
19776 mei-19 junBram van Velde: gouaches. (vert Ecole de Paris)*sk4383
197713 mei-10 julMoord en Doodslag 1560-1885. s'Graven Steyn. *gs5199
19779 sept-23 oktHerman Gordijn. Poetisch realisme*sk7217
19771 okt-16 okt Vliegertentoonstelling*ov3747
19775 nov-31 decLeids zilver. Va de 16e eeuw tot heden*kn5759
197820 jan-6 mrtHenk Gosses: machines -Folly Klomp: schilderijen*gm
197814 apr-10 julCOBRA in Nederland 1948-1951. (ook tekeningen van leerlingen van scholen)*sk
197822 jul-17 septNederlandse vuurwapens uit 17e & 18e eeuw. Tentoonstelling onder auspicien van het Kon.Nederlands Leger- en Wapenmuseum ¨Generaal Hoefer¨*gs
19788 sept-29 oktLucas van Leyden: rondom het Laatste Oordeel. (nav de restauratie)*sk13976
197830 sept-12 novvan Kirchner tot Campendonck. Duitse expressionisten in de verzameling van het Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld*sk
197824 nov-14 jan 1979Willem Witsen Fotograaf. (Belicht verleden, fotografie in Nederland 1839-1920)*fo
197822 dec-22 jan 1979 Een Leidse School I: Chris van der Windt (1877-1952)*sk
197926 jan-4 mrt Een Leidse School II: Arend Jan van Driesten*sk
197916 mrt-21 apr Een Leidse School III: Willem Hendrik van der Nat*sk
19793 feb-1 apr20x Jan Steen*sk
197910 feb-25 mrtHet Leidse stadhuis: bouw-verbouw-brand-herbouw*gs
19795 apr-20 meiFlora verbeeld. Botanische tekenaars en hun werk. Rijksherbarium 150 jaar*gs *tk
19794 mei-16 junJan van Tongeren (realisme, stillevens)*sk
197926 okt-9 decJoop van Kralingen. beelden en mozaieken*gm
197923 nov-3 feb 1980Met vlag en vaandel*gs
19801 mrt-15 aprHet constructivisme in Vlaanderen van 1920 tot nu. Tentoonstelling georganiseerd door het Ministerie van Nederlandse Cultuur van België; Bestuur Internationale Culturele Betrekkingen-Dienst Kunstverspreiding. 1830-1980 150 jaar België*gm
198025 apr-8 junEen verzameling schilderijen uit de 17de, 18de en 19de eeuw. (uit particulier bezit)*sk
19808 mei-22 junOey Tjeng Sit: 2 x 2 = 5. (ready mades, assemblages enz.)*gm
19807 jun-28 jun De Zilveren camera 1979 (de Waag)*fo4008
198022 aug-6 oktSchilderkunstig realisme: een venster in het atelier. (org. Bureau Beeldende Kunst Buitenland)*sk
198026 sep-16 novVerzameld en getoond: een pijpencollectie. (Leids fabrikaat)*gs
198017 okt-1 deccatalLeidse ateliers I: Buurman, Geraedts jr, v.d. Water. (atelieropstelling in museum)*sk
198012 dec-25 jan 1981Geleend Goed. Tegelcollectie G. de Goederen*gs
19816 feb-15 mrt Henricus Rol: schilderijen*sk
198113 feb-10 mei Kijk en vergelijk*ov
198113 mrt-26 apr Oude radio's: collectie van Berge Henegouwen*ov
19818 mei-15 jun Leidse ateliers II: Kalksma, Van der Linde, Frans van Nieuwenborg, Martijn Wegman. (met documentaires)*gm
198125 sep-8 novfLezen in Leiden: 600 jaar openbare bibliotheek*gs
198123 okt-29 novfDesign in Nederland: Nederlandse vormgeving*kn
198111 dec-31 decfVeel Heil en Zegen (kerstkaarten) (de Waag)*ov
198111 dec-7 feb 1982fA.H. Bakker Korff, J.L. Cornet, H. Ringeling*sk
198220 jan-13 febcatal RAL m-97Landschap en natuurbeleving (de Waag)*gm
198226 feb-31 meicatal RAL m-97Hoe wordt een schilderij gemaakt?*sk
19826 mei-13 jun Schilderijen zoeken sponsors (restauratieproject)*sk
19822 jul-15 augcatal RAL m-97Johan de Vries: van symbolist tot realist*sk
19822 jul-29 aug Verzameld en getoond: een theatrale collectie*ov
19822 sep-24 oktcatal RAL m-97Under the Arches: kunst uit Oxford. (schilders en fotografen uit Oxford)
198212 nov-12 dec Floris Verster en tijdgenoten*gm
198212 nov-9 jan 1983catal RAL m-97Leidse ateliers III: Krijn Giezen, Fer Hakkaart, Frans de Wit*gm
198224 dec-13 mrt 1983 Winter in Holland. (voorwerpen, prentjes)*ov
198322 jan-20 mrt Ruimtelijke vormen en vormen in de ruimte*pl
198319 feb-5 mrt Portretten van H.H. Kamerlingh Onnes (de Waag)*sk6286
198326 mrt-23 mei Verzameld en getoond: mechanisch speelgoed*ov
198318 mei-3 julcatal RAL m-101Leidse ateliers IV: Smeets, Momdjian, van der Eijkel*gm
19834 jun-17 jul Schilderijen zoeken sponsors II*sk
198316 jul-3 okt Beelden uit de geschiedenis van de man. (ism Deense ambassade)*gm
198323 jul-4 sep A.H. Bakker Korff*sk
19831 okt-20 nov Spitten naar Cronesteyn. (ism Archeologische Werkgroep Nederland)*gs
198312 nov-31 deccatal RAL m-101Echt vals?*fo
198317 dec-25 feb 1984 Leven in miniatuur: kijkkastjes van de familie Bavelaar*gs
198414 jan-11 mrt De doorbraak van de moderne kunst in Nederland, '45-'51. (ism Kunsthistories Instituut: Dr. Wllemijn Stokvis)*sk
19843 mrt-31 mrt Chris le Roy: tekeningen uit zijn Leidse jaren (de Waag)*tk
198424 mrt-20 meicatal RAL m-105Beelden van Maja van Hall*pl
198412 mei-1 jul Schilderijen zoeken sponsors*sk
19843 jun-3 okt Marienpoel, een Leids klooster 1428-1573. (ism Vereniging Oud-Leiden)*gs
19847 jul-16 sep Leidse kunstenaars rond 1900*gm
198415 sep-31 decBeelden bekijken*pl
198429 sep-18 nov Lakenhal en Museum: verleden, heden en toekomst. Nieuwbouw Lakenhal?*gs
198415dec-3 mrt 1985 Verzameld en getoond: Maastrichts aardewerk*kn
198526 jan-8 aprcatal RAL m-105Leidse ateliers V: van Houwelingen, Krol, R. Smeets*gm
19859 mrt-9 jun Leven in Leiden in de 17e eeuw*gs
198523 mrt-5 mei Kunstenaarsboeken-andere boeken. (ism Nijmeegs Museum)*bo
198527 apr-30 jun Kant uit de collectie van de Lakenhal. Kant door de eeuwen*tx
198518 mei-16 jun Schilderijen zoeken sponsors IV*sk
19851 jun-11 aug Nederlandse tekeningen 1945-85*tk
19856 jul-2 sep Verzameld en getoond: sleutels en sloten uit Oxford*ov
19851 sep-27 okt Eigen collectie moderne kunst*gm
198511 okt-31 okt Make-up: een educatieve tentoonstelling in de Waag*ov
198514 sep-3 nov 200 jaar M.S.G.: technisch onderwijs in Leiden*gs
198516 nov-5 jan 1986 Een stuckie stilleggend goed, Nederlandse stillevens uit de 17de eeuw*sk
198516 nov-5 jan 1986 Het aanzien van de kunstenaar. Zelfportreten van kunstenaars. (ism R.U.L.)*gm
198618 jan-6 apr Verzameld en getoond: naaigerei. (uit particuliere verzameling)*tx
19861 feb-23 mrtWie doet mij de tekens verstaan. Wim de Haan 1913-1967: tekeningen, assemblages, werken op papier*gm
198612 apr-9 juncatal RAL m-112Leidse ateliers VI: T. Geraedts, T. Klijn, J. Ravelli*gm
198626 apr-30 juncatal RAL m-112Fotografie: een manier van kijken*fo
198628 jun-31 augFloris Verster 1861-1927. (ism Museum Arnhem)10000
198612 jul-7 sep Aan bed geleerd: 350 jaar medisch klinisch onderwijs*gs
198626 sep-16 nov Leiden, eeuwig feest: 100 jaar 3 October Vereeniging*gs
19863 okt-30 nov Schilderijen zoeken sponsors V*sk
198610 dec-8 feb 1987Jan Wolkers, schilder, beeldhouwer*gm19042
198620 dec-23 feb 1987 Verworven bezit te kijk! Aanwinsten oude kunst en kunstnijverheid*gm
198717 feb-26 apr Aanwinsten moderne kunst*gm
198728 feb-5 aprMet de dood voor ogen. Dood en begraven door de eeuwen heen*gs
198725 apr-5 jul Kunst van stof*tx
19879 mei-28 jun Oranjeporselein uit eigen bezit*ov
198727 jun-23 augVerzameld en getoond: scheepswerk. (uit particuliere verzameling)*ov
198725 jul-6 sep Tussenblik. Stand van zaken Moderne kunst in Nederland 1987*sk
19875 sep-18 oktcatal RAL m-115Kunst door vrouwen*gm
198724 okt-6 dec Schilderijen zoeken sponsors*sk
19873 okt-15 novNiet gebouwd Leiden. Maquettes, plattegronden, ontwerpen*gs
19875 dec-18 jan 1988catal RAL m-115Leidse Ateliers VII: P. Duivenvoorden, H. Nijenhuis, R. van 't Zelfde*gm
198813 feb-25 aprGedrukt voor het leven: drukwerk voor het dagelijks leven*gr
198812 aug-3 oktcatal RAL m-115Een nieuwe synthese, geometrische-abstracte kunst in Nederland 1945-1960*sk
198810 sep-4 decKlein maar Fijn, Gerrit Dou, Frans van Mieris en andere Leidse Fijnschilders 1630-1760*sk
198815 okt-8 jan 1989 Verzameld en getoond VIII: spaarpotten*ov
198921 jan-6 mrtLeidse Ateliers VIII: De jaren '80. Kees Buurman, Peter Duivenvoorden, Leon van den Eijkel, Pieter Geraedts, Thom Geraedts, Krijn Giezen, Fer Hakkaart, Aad van Houwelingen, Gea Kalksma, Trees Klijn, Fransje Krol, Fred van der Linde, Krikor Momdjian, Frans van Nieuwenborg/Martijn Wegman, Herby Nijenhuis, Jacqueline Ravelli, Itta Smeets, Rudolf Smeets, Koos van de Water, Frans de Wit, Rob van 't Zelfde*sk
198924 mrt-4 junLeiden in Gaslicht, een stad in verandering 1800-1900. (ism Gemeente Archief Leiden)*gs
198924 jun-10 sepDe automatische verbeelding, Surrealisme in Nederland*gm
19894 aug-4 sepcatal RAL m-120Wim Lamboo, Kunstenaarsportretten in foto*fo
198930 sep-3 dec Verzameld en getoond IX: Een halve eeuw huishouden 1900-1950*gs
198923 dec-23 mrt 1990De jaren zestig: Actie, kunst en cultuur in Leiden*gm
199028 apr-25 jun Planten in beeld: Tekenaars en Geleerden in de Hortus Botanicus, 1700-1800*tk
199023 jul-30 sep Pieter Geraedts, installaties in Oude Hal*gm
199027 okt-13 jan 1991 Verzameld en getoond X: tassen en tasbeugels*kn
199010 nov-31 dec Keramiek '90: Meindert, Herman en Gijb Zaalberg*kn
19911 feb- 1 aprLeon van den Eijkel, Terug naar het normale leven, deel VI*gm
19913 mei-18 aug Het Klimaat, buitenlandse kunstenaars in Nederland*gm
199124 mei- 7 jul Allart Lakke, 1 + 1 = 3
199114 sep- 8 dec Fons Haagmans, schilderijen/paintings 1986-1991*sk
19915 dec-1 mrtRembrandt en Lievens in Leiden, 'een jong en edel schildersduo'. (Opening ZKH Willem Alexander)*sk40216
19915 dec-1 mrt Marc Mulders, schilderijen naar Rembrandt*sk
1992tot 16 mrt Schilderijen zoeken sponsors*sk
1992tot 16 mrt Aanwinsten Moderne kunst en ¨Almachtig mooie typen en figuren¨*gm
199211 apr-28 jun¨Uit Tijd Geplukt¨ J.C. Bloem, Herman de Coninck, Jos van Deel, Hans Faverey, Judith Herzberg, Pierre Kemp, Bert Schierbeek, Toon Tellegen, Bas Jan Ader, Erik Andriesse, Ger van Elk, Jitia Ex, Daan van Golden, Hans van Hoek, Marc Mulders, Geer Pouls, Vincent Rijnbende. Bloemen in beeldende kunst en poezie. Bloemstillevens rond 1900. Bloemenroute door de museumcollectie.
199211 apr-12 okt Schilderijen en gedichten rond de eeuwwisseling*sk
199222 mei-13 julEen leven in penningen, Leidse familiepenningen op leven en dood*gs
199210 jul-24 aug En toen was er licht: zomeropstelling moderne kunst*gm
19925 sep-11 jan 1993 Het Begin van deze eeuw, Leiden gefotografeerd door Katharina Behrend*fo
19925 sep-11 jan 1993 Het Perkament, installatie door Krikor Momdjian*gr
199211 okt-10 jan 1993 Honderd jaar kinderboeken*bo
199220 okt-5 nov Keep (Thom Geraedts en Cees van den Oever)*gm
199219 nov-17 jan 1993 Theo van Doesburg en het project Sjef van Oltheten*gm
199320 mrt-20 junVijf Eeuwen Landschap [Tussen Fantasie en Werkelijkheid, Tussen Sentiment en Waarneming, 19e eeuwse landschappen uit het Rijksmuseum]*sk20000
19937 aug-27 sep Aanwinsten Moderne Kunst*gm
199316 okt-10 jan 1994Ton van Summeren*gm
1993okt-dec 75 jaar Vereniging van Belangstellenden in de Lakenhal*ov
19945 feb-5 sepBeelden uit de verzameling Leiden*pl
199420 mei-4 julRendez-Vous Provoque Rob Scholte, Gerald van der Kaap, Berend Strik Bert Theis, Simone Dekker, Marc Mulders, Peer Veneman, Rob Birza, Antoine Prm [i.s.m. Musee National d'Histoire et d'Art/Luxembourg / Centrum Beeldende Kunst / De Waag]*gm
19941 jun-1 jul Langs Leidse Kerken*gs
199416 jul-19 sep Pieter Geraedts*gm
19948 sep-24 oktVivienne Westwood / Inez van Lamsweerde [i.s.m. Stelling gallery]*tx
19941 okt-27 novTekeningen van Ars Aemula Naturae, Leidens oudste tekengenootschap*tk
19941 okt-27 nov De Ruine van Rijnsburg in Tekening en Prent*gs
19945 nov-6 feb 1995Leids Goed. De textiel in een Hollandse stad 1574-1976*gs *tx7000
199426 nov-6 mrt Borduren 2000, 7 hedendaagse kunstenaars*tx
199426 nov-24 apr Merklappen*tx
199514 apr-12 jun Philippe van Snick*gm
19951 jul-4 sep Aanwinsten hedendaagse kunst collectie*gm
1995zomer Pilgrim Fathers*gs
199515 jul-6 nov Hedendaagse tekeningen, geconserveerd en getoond*tk
1995vanaf 1 okt Nieuwe presentatie van de Geschiedenis van Leiden*gs
199520 okt-8 jan '96 De eigen weg van Bram van Velde, Overzicht van zijn vroege werk*sk
199525 nov-28 jan '96 Speculaas en andere koek; koekplanken uit de 18de, 19de en 20ste eeuw*ov
199620 en 21 aprilNationaal Museumweekend, Lakenhal-site op Internet officieel geopendwww
199624 feb-28 mei Oriëntatie, hedendaagse Indonesische en Nederlandse kunstenaars. Gate Foundation Amsterdam/Yoguakarta*gm
19963 sep-november Ragfijn geknipt, 17de en 18de eeuwse knip- en snijkunst*kn
19963 sep-2 december Aanwinsten moderne kunst*gm
199627 sep-22 feb 1997 Jacob Timmermans. Stadsgezichten uit de 18e eeuw*gs
199614 nov-25 jan 1997 Jurriaan van Hall*sk13000
199617 dec-22 mrt 1997 Rondom "de Belijdenis van Petrus"door Nicaise de Keijser*sk
199612 okt-13 jan 1997Jan van Goyen terug in Leiden [De Lakenhal viert het feit dat Jan van Goyen [1596-1656] vierhonderd jaar geleden in Leiden geboren werd]*sk
199621 dec-31 mrt 1997 Annie Goddijn, 100 zonsondergangen aan de Wassenaarse slag*sk
1996jan-feb Tekeningen van Humbert de Superville. (ism het Rijks Museum voor Oudheden)*tk
199719 apr-27 jul De Passie van Leiden. In de Passie van Leiden, culturele hoofdstad van Zuid-Holland, geven twintig bekende en minder bekende Nederlanders hun ontboezemingen prijs over hun dierbaarste "kunstobjecten". *gm
199721 mrt-26 mei Chris van der Windt*sk
199728 mrt-26 okt Kunst en Fotografie*fo
199721 juni-17 aug Hendrik van der Valk*sk
1997juli-oktober Hedendaagse keramiek. Hedendaagse keramiek wordt gepresenteerd in samenhang met de vaste collectie
19982 feb-17 mei Interieur- en ornamenttekeningen uit eigen bezit*tk
199820 feb-19 april 1998***7x Sikkensprijs: Armando, Jan Dibbets, Theo van Doesburg, Luciano Fabro, Donald Judd, Richard P. Lohse en Peter Struycken*sk
199810 mar, 20.00 uur Lezing in De Lakenhal: Een reis door de (kleuren)wereld in 80 plaatjes door Hans Vrijmoed, industrieel vormgever en kleurdeskundige bij Sikkens
199818 en 19 apr Nationaal museumweekend. 23 Kunstenaars legden hun ideen over kleur en ruimte vast in driedimensionale manuscripten, van het formaat 44 x 32 x 7cm. Tijdens dit weekend worden de manuscripten met witte handschoenen en mondelinge toelichting getoond aan bezoekers
19989 mei-12 jun It takes two to tango. Cleveringa en de Lakenhal*gm
199829 mei-13 sep Het omheinde land. Leidse stadsparken en plantsoenen*gs
19989 mei-12 jul Van beeld tot beeld. Beeldhouwwerken van Charlotte van Pallandt, Maja van Hall, Gea Kalksma, Ersebet Baerveldt, Rene Kool, Fransje Krol, Marijke van Warmerdam, Annelies Dijkman, Jacqueline Ravelli, Sonja Oudendijk en I. Fortuyn/O'Brien. *pl12400
1998juli-november Keramiek van Altorf en Brouwer uit Leids bezit. Samenstelling Piet Terwen*pl
199827 nov-14 feb 1999Isaac van Swanenburg. 1537-1614. Kunstenaar aan de macht. *sk
199910 jan-14 feb Het Leiden van Marinus van der Lubbe. Foto's van Leiden in de jaren '20 en '30 uit het Gemeentearchief*gs + *fo
19992 apr-29 aug Dageraad van de Moderne Kunst. Leiden en omgeving 1890-1940. H.P. Bremmer, W.C. Brouwer, Paul Citroen, Theo van Doesburgh, Tinus van Doorn, Christa Ehrlich, Vincent van Gogh, Chris van der Hoef, Theo van Hoytema, Menso Kamerlingh Onnes, Harm Kamerlingh Onnes, Chris Lebeau, Willem van der Nat, Dirk Nijland, J.J.P. Oud, Lode Sengers, Jan Toorop, Hendrik Valk, Bram van Velde, Geer van Velde, Floris Verster*sk30361
19992 apr-7 sep Leiden en omgeving in foto 1890-1940*gs
199917 sep-21 nov Verzameld werk. Aanwinsten 1997-1998. Gijs Frieling, Eric Schreurs, Jan Andriesse, Norman Beierle & Hetser Keijser, Astrid Breumer, Aad Donker, Ben Geerts, Wim Lamboo, Lucia Steinbach en Marieke Verhoef*sk
199917 dec-21 mei 2000Stedelijk Museum De lakenhal presenteert een ode aan de Zangeres zonder Naam*ov
199926 dec-27 feb 2000 Mode in miniatuur*tx
200017 mrt-28 mei Cock Sjardijn
200017 jun-1 oktVoices from Japan. Contemporary Japanese Art in Leiden. Hedendaagse Japanse Kunst in Leiden. ism Centrum Beeldende Kunst, De Waag, Hortus Botanicus, Sieboldhuis. 'Trading Views': 2 gevestigde Japanse kunstenaars: Shiro Matsui en Yoshitomo Nara en 2 jongere Japanse kunstenaars: Kenji Yanobe en Saturo Takahashi. The honorable visitor*gm
200014 sep-16 okt De Gebedsdienst op 3 oktober, rondom J. van de Laar en de gebedsdienst in de Pieterskerk na het ontzet in 1574*gs
200019 okt-21 jan 2001Kees Buurman. Graficus, schilder, dichter*gm
200119 jan-22 aprDe Leidse Fijnschilders uit Dresden. Feestelijke terugkeer*sk25000
200119 jan-15 aprVan ontwerp naar prent. Ontwerptekeningen voor prenten van Nederlandse meesters 1550-1700 uit de collectie van het Prentenkabnet van de Universiteit Leiden*gr
200123 feb-3 junHarm Kamerlingh Onnes. Overzichtstentoonstelling (1893-1985). Schilderijen, tekeningen en ceramische werken*gm
20014 mei-12 aug Panorama van Jan van Dam, Leiden anno 1900. De tentoonstelling biedt naast dit panorama uit het fin-de-siecle een beeld van Leiden anno 1900, aan de hand van oude foto's. *gs
200129 jun-23 sep Begeerlijk zilver. Sier- en gebruiksvoorwerpen van Carel Begeer (Utrecht 1883-Voorschoten 1956). Hij maakte naam met eigen ontwerpen, maar werd vooral bekend als directeur van de toonaangevende firma Van Kempen en Begeer te Voorschoten. Onder zijn leiding gaf deze fabriek opdrachten aan vernieuwingsgezinde kunstenaars als Jan Eisenloeffel en Christa Ehrlich
200129 jun-23 sep Polranny Fires van A tot Z. Marie Oosterbaan met een serie tekeningen met als uitgangspunt de constante factor van het vuur. (Noord-westen van Ierland)
20013 nov-4 mrt 2002Armenië. De ontmoeting. Vier hedendaagse kunstenaars uit de diaspora. Samenstelling Krikor Momdjian*sk8098
200120 dec-10 mrt 2002 Het kabinet van Robert Fruin, een 19e eeuwse kijk op de Vaderlandse geschiedenis*gs
200222 mrt-15 sepBeeld en Evenbeeld: een Leidse parade. 45 hedendaagse kunstenaars in 9 Leidse Musea*gm
200226 okt-2 mrt 2003Floris Verster (1861-1927). Zuiver aandachtig, maar altijd bewogen*sk
20028 nov-2 feb 2003 Schatten uit Leidse bodem. 100-jarig bestaan van de Vereniging Oud Leiden*gs
20031 mrt-18 mei Vervolging en bescherming, joden in Leiden en omgeving 1933-1945. *gs
20034 apr-9 jun Licht, lucht en drama. Landschappen uit eigen collectie*sk
20036 jun-7 sep Rein Dool. Recent werk over vroeger*sk
200327 jun-26 oktStoffen Stalen Sits. Een installatie van Fransje Killaars met een keuze uit de oude collectie*tx
20036 jun- 11 jan 2004 Maurits van der Valk 1857- 1935. Tekeningen*tk
200312 dec-18 apr 2004Foto's van Vijftig*fo
200410 jan-8 mrt Aanwinsten Tinus van Doorn*gm
20043 feb mrt-24 apr Schenking Henk Overduin: iedereen is kunstenaar. Schilderijen, tekeningen en 3-dimensionale werken van Henk Overduin, bevlogen educator en kunstenaar*gm
200412 mrt-23 mei Descartes en Spinoza, Erzsbet Baerveldt*pl
200414 mei-25 jul Sieraden en design, Frans van Nieuwenborg en Martijn Wegman*kn
200425 mei-29 aug Geometrisch abstracte kunst uit de collectie*kn
200410 sep-28 nov Foto's uit eigen bezit: Marc de Haan, Wim Lamboo en Teun Voeten*fo
200428 sep-28 nov Leidens ontzet in beeld*sk
200416 dec- 3 apr 2005 Arend Jan van Driesten: Zoo innig Hollandsch*sk
200522 apr-21 aug Virtuoze eenvoud, Gerrit de Blanken, pottenbakker uit Leiderdorp*pl
200517 jun-17 oktMarina Beekman. Dazzle the local demons [in De Waag]*gm
20052 sep-20 nov Blik op Kropholler: Conservenfabriek en kunst in De Lakenhal*gm
200524 sep-8 jan 2006 Drie eeuwen Leidse toneelgeschiedenis [300 jaar Leidsche Schouwburg]*ov
200525 nov-7 jan 2007 Ritsaert ten Cate: Honestly stolen from the experience of a life-time*gr
200525 nov-19 mrt 2006 Cees' Moeder, fictie en realiteit, Cees Krijnen*gm
200516 dec-19 mrt 2006Rembrandts Moeder, mythe en werkelijkheid (Rembrandtjaar: Rembrandt 400)*sk
20063 feb-30 apr De Hond van Schout de Bont: Schandaal en satire in 17de eeuws Leiden*sk
200613 apr-9 jul Rembrandt en Picasso (Rembrandtjaar: Rembrandt 400)*sk
200613 apr-3 sepRembrandt de Verteller. Etsen uit de verzameling Frits Lugt (Rembrandtjaar: Rembrandt 400)*gr
200613 mei-8 okt Mike and Doug Starn: Absorption + Transmission*fo
200610 jul-2 okt Aanwinsten uit de 21ste eeuw*gm
20066 okt-7 jan 2007Rembrandts landschappen (Rembrandtjaar: Rembrandt 400)*gm
200620 okt-7 jan 2007 Wink Blink, Landschappen van Lon Robb*fo
200712 jan- 15 apr De buskruitramp van 1807*gm
20079 feb-6 mei Johan Creten: Beelden*pl
200727 apr-20 mei Fotografie uit eigen collectie*fo
20071 jun-2 sep Mijn laatste oordeel*gm
200721 sep-4 nov Mens en landschap in de Gouden eeuw*sk
200712 okt-6 jan 2008 Thank you: De schenkingen Merkus en Cleveringa*gm
200723 nov-20 mei 2008De botanische tekeningen van Janneke Brinkman. Linnaeus in Leiden*sk
200822 feb-1 junStad van boeken. Zeven eeuwen lezen in Leiden*bo
200813 jun-31 aug Schutters en Turfdragers terug in De Lakenhal*gm
200811 jul-14 sepKamerlingh Onnes. Een familie in Koude en Kunst*gm
200811 jul-14 sep Selectie uit de jaren '50 en '60*gm
200819 sep-5 okt Marlies van Boekel: Reflecties*gm
20083 okt-14 jan 2009 De collectie Amphora*kn
200821 okt-15 feb 2009Jan Wolkers*gm
200828 okt-4 jan 2009 90 jaar Vriendschap*gm
200925 feb-19 apr Jeroen Doorenweerd - Verlangen naar het non-event [De Lakenhal en Scheltema]*gm
200916 mei-30 augHolland Mania: : Amerikaanse en Japanse beeldvorming over Holland*gm
20098 sep-27 sep Kaart als Kunst*gr
200920 okt-3 jan 2010Van Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a New World [i.s.m. Tate Modern] *gm
201012 mrt-31 dec Werk in uitvoering*gm
       
       
Ga naar 1874 / boven

Print dit overzicht  Print alleen deze pagina met het overzicht
Open dit overzicht in eigen scherm
Open dit overzicht als txt (array)

Opmerkingen/verbeteringen/etcetera e-mail pr@lakenhal.nl

Ga naar 1874

 

 

©Lakenhal