Lakenhal in het eindexamen

De afgelopen weken zaten alle eindexamenleerlingen flink te zwoegen. In het geschiedenisexamen voor het VWO kwam ineens een schilderij uit De Lakenhal voorbij! De vraag ging over de bloei van Leiden en welke factoren daarbij een rol speelden.

We hebben de opdracht hier neergezet. Wie weet het antwoord?

omschrijving

Tussen 1648 en 1651 schildert Abraham van den Tempel in opdracht van het stadsbestuur van Leiden een drietal grote schilderwerken met allegorische voorstellingen voor de nieuwe Lakenhal. In dit schilderij uit 1651 is het thema ‘de Nering’ (hier: de Leidse lakennijverheid):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Van links naar rechts stellen de figuren op de voorgrond voor: Minerva (godin van de Wijsheid) en Mercurius (god van de Handel), de Vrede (knielend), de stedenmaagd Leiden, de Nering.

De vraag was:
Met dit schilderij laat de schilder zien dat de bloei van Leiden te danken is aan een samenspel van verschillende factoren. Noem de drie factoren die de schilder weergeeft en geef per factor aan, waardoor deze de bloei van de Leidse lakennijverheid zal bevorderen.
Omstreeks 1648 was het stadsbestuur van Leiden optimistisch over de toekomst van de eigen textielnijverheid. Leg uit dat dit optimisme vanuit de politieke situatie begrijpelijk, maar vanuit de economische realiteit onterecht was.

De liefhebber kan hier het volledige examen inzien.