Posts met als tag ‘uitbreiding’

Ongelofelijk goed nieuws voor Museum De Lakenhal

vrijdag 27 april 2012

Op dinsdag 24 april 2012 heeft het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Leiden het Kaderbesluit Restauratie en Uitbreiding van Museum De Lakenhal goedgekeurd. Eind mei zal het aan de gemeenteraad  worden voorgelegd en wordt duidelijk of de verbouwingsplannen een definitief groen licht krijgen. De goedkeuring van het college van B&W is ongelofelijk goed nieuws, want het museum wil al meer dan 50 jaar verbouwen. 

 Blijdschap alom

Wethouder Jan-Jaap de Haan: “Leiden is de vierde cultuurstad van Nederland en wil blijven investeren in de cultuursector. […] Dankzij dit besluit kan Museum De Lakenhal haar positie als onderscheidend 21e-eeuws kunstmuseum verder verstevigen en een basis leggen voor een duurzame toekomst, aantrekkelijk voor een groeiend publiek.” Ook directeur Meta Knol is blij met het collegebesluit: “Dit is een historische kans om de restauratie en uitbreiding van het museum eindelijk vorm te geven op basis van een haalbaar plan. Het college heeft een moedig besluit genomen. We hopen nu van harte op de steun van de gemeenteraad.”

Een eigentijds museum

Om mee te gaan met de 21ste eeuw moet de 17de-eeuwse Laecken-Halle waarin het museum sinds 1874 gevestigd is een flinke opknapbeurt krijgen. Al in 1948 werd voor het eerst aangegeven dat een renovatie noodzakelijk was om de collectie goed te kunnen tonen en beheren. Vanwege financiële tekorten hebben de plannen nooit doorgang kunnen vinden en tot op heden moeten staf en bezoekers genoegen nemen met tijdelijke oplossingen.

Goede hoop

Maar nu lijkt er dan daadwerkelijk hoop te gloren aan de horizon van Leiden. De gemeente heeft 13,5 miljoen euro voor De Lakenhal gereserveerd: een bedrag dat het museum zelf aan zal moeten vullen tot het benodigde totaal. Van dat geld moet allereerst de restauratie van het monumentale pand bekostigd worden. Dit is noodzakelijk om de museumregistratie te behouden: een keurmerk om de naam museum te mogen voeren. Daarnaast worden de publieksvoorzieningen verbeterd en zal een aparte tentoonstellingszaal gebouwd worden, zodat de vaste collectie niet meer continue plaats hoeft te maken voor de tijdelijke tentoonstellingen.

Een monumentale entree

Het museumgebouw heeft al eerder fikse veranderingen doorgemaakt. Zo werd in 1921 de Pape-vleugel aangebouwd, inclusief een nieuwe hal en het monumentale trappenhuis dat de begane grond nog altijd verbindt met de 1ste verdieping. Deze imposante ruimte aan de zijde van de Lange Scheistraat werd toen de nieuwe entree van het museum. Tegenwoordig komen bezoekers binnen via het voorplein aan de kant van de Oude Singel en wordt de entree in de Pape-vleugel aan het oog onttrokken door een groot schilderij.

 

Huidige situatie in de Pape-vleugel

 

 

De verborgen deur achter het schilderij

Van buiten is het bordes nog wel te zien. Zou het niet mooi zijn om deze oude, imposante ingang in ere te herstellen? Deze mogelijkheid wordt nu, samen met nog vele andere, onderzocht ter voorbereiding op de zo vurig gewenste verbouwing.

 

 

Lange Scheistraat: situatie na de verbouwing in 1921

 

 

Mogelijk situatie na de verbouwing: ingang aan de Lange Scheistraat in ere hersteld.

 

Aard- en nagelvaste collectie

Maar niet alleen restauratie en uitbreiding van het museum staan op de lijst, er moet ook gewerkt worden aan de conservering van alle zogenaamde aard- en nagelvaste collectieonderdelen die vanaf ca. 1900 in het gebouw van Museum De Lakenhal aangebracht zijn. Het gaat hierbij vooral om bouwfragmenten uit gesloopte historische panden, betegelde schouwen, trappen en poorten, maar ook om grafzerken en complete stijlkamers.  De Staalmeesterskamer, met haar vergulde lederen behang, is hier een voorbeeld van. Maar ook de complete kapel van een Oud Katholieke schuilkerk uit 1694. Het hele museum zit dus vol met “lichaamsvreemde elementen” , allemaal met een eigen geschiedenis. Bouwhistorisch onderzoek heeft recentelijk een rapport opgeleverd waarin alle elementen in kaart zijn gebracht en op waarde geschat, zodat ze ook tijdens een verbouwing gewaarborgd blijven.

 

Staalmeesterskamer

Milou van Oene – Medewerker Publiciteit