Posts met als tag ‘vereniging rembrandt’

Een Rembrandt dankzij de Vereniging Rembrandt

vrijdag 31 augustus 2012

Vereniging Rembrandt is de sponsor van openbaar kunstbezit in Nederland. Sinds de oprichting in 1883 verleent de Vereniging financiële steun voor de meest uiteenlopende museale aankopen. In 2011-12 deed de Vereniging haar naam eer aan en hielp Museum De Lakenhal de Brillenverkoper (1623-24) van Rembrandt te verwerven.

Talent in de kiem
Op de website van de Vereniging Rembrandt staat: “De Brillenverkoper is het vroegst bekende werk van Rembrandt. In de kiem is zijn bijzondere talent in dit schilderij al aanwezig. De Brillenverkoper getuigt van de artistieke uitdagingen waarmee Rembrandt gaandeweg beroemd zou worden: het clair-obscur, de losse verftoets en de levensechte koppen van de hoofdfiguren. Het paneeltje maakte oorspronkelijk deel uit van een serie verbeeldingen van de vijf zintuigen. De Brillenverkoper is de verbeelding van ‘zien’. De Vereniging Rembrandt vond het belangrijk dat dit werk onderdeel werd van ons Nederlands openbaar kunstbezit. Met deze aanwinst kan in Nederland namelijk Rembrandts ontwikkeling van zijn vroegste werk tot zijn laatste werk aan het publiek getoond worden.”

Rembrandt, Brillenverkoper (1623-24)

Het schilderijtje – want het is maar klein – was al geruime tijd in Museum De Lakenhal te bewonderen, gezien het in langdurig bruikleen was. Toen de Brillenverkoper officieel onderdeel werd van de collectie, is dat feestelijk gevierd.  

Cartoon van Peter Quirijnen

Rembrandt en Leiden
Rembrandt werd geboren in Leiden en is dan ook onderdeel van het collectief geheugen van de stad. Museumdirecteur Meta Knol: “Naast de jonge Rembrandt werkten ook Jan Lievens, Jan Steen en Jan van Goyen in de sleutelstad. Als kunstenaar liet Rembrandt zich inspireren door Lucas van Leyden, de grote wegbereider van de renaissance in de Noordelijke Nederlanden. Op zijn beurt beïnvloedde Rembrandt jongere Leidse kunstenaars zoals Gerard Dou en de Leidse fijnschilders in de loop van de 17de eeuw, tot Floris Verster in de 19de eeuw en Jan Wolkers in de 20de eeuw. Van al deze schilders zijn werken aanwezig in de collectie van Museum De Lakenhal. Met de Brillenverkoper van Rembrandt wordt daaraan een topstuk toegevoegd van internationaal belang”. [Lees meer]

Stem ook!
In 2011 werden 14 kunstwerken aangekocht met hulp van Vereniging Rembrandt. Op de site van de Vereniging Rembrandt kan nu een top 3 van favoriete aankopen opgesteld worden. Voor ons staat de Brillenverkoper natuurlijk op nummer1, maar hoe zit dat bij de rest van Nederland? Het kunstwerk dat op nummer1 eindigt zal in 2013 prijken op de nieuwe Rembrandtpas: stemmen dus!