11 Notities over De Lakenhal

Op 17 augustus 2009 werd ik directeur van Museum De Lakenhal in Leiden. Met de ogen van een nieuwkomer heb ik sindsdien het museum en de stad kunnen verkennen, die onbevangen blik koesterend in de wetenschap dat die waarschijnlijk maar tijdelijk zou zijn. Het is inspirerend en zinvol gebleken om, los van de waan van de dag, de inhoud,achtergrond en context van De Lakenhal op die manier te kunnen analyseren.

Ruim vijf maanden later is het tijd om de eerste indrukken aan het papier toe te vertrouwen en er een aantal thema’s uit te lichten die aanleiding bieden voor verdere gedachtevorming.
Waaruit bestaat de historische kern van De Lakenhal? Hoe kan het museum zich verbinden met de actualiteit? Hoe onderscheidt De Lakenhal zich van andere musea in de rijkelijk bedeelde, museale cultuur van Nederland? En wat is de ideale positie van het museum in het culturele leven van de stad?

De Lakenhal heeft, met maar liefst drie directiewisselingen, bewogen jaren achter de rug.
Er zijn ramen opengezet en kussens opgeschud. Met het herinrichten van het huis is er ongetwijfeld iets wezenlijks verdwenen. Tegelijk zijn er andere winden het museum
binnengewaaid. Op die wind ontwikkelde zich een 21e-eeuwse ambitie die - wat mij betreft - onomkeerbaar is. Deze verandering vraagt nu om bestendiging in de vorm van een helder geformuleerd beleid met een duidelijke lijn naar de toekomst.

Op 3 december 2009 werd in de Leidse gemeenteraad het voorstel aangenomen om in de komende jaren fors te investeren in renovatie/vervangende nieuwbouw van De Lakenhal; in
het inlopen van achterstanden op collectiegebied en het veilig stellen van de programmering voor de komende vier jaar. Met dit gemeentelijk investeringsprogramma van in totaal 15,3 miljoen euro is een voor De Lakenhal historisch besluit genomen. In lijn met dit besluit worden in dit document de contouren van een nieuwe visie op de toekomst van De Lakenhal neergelegd.

De tekst die u nu onder ogen heeft, bevat elf korte notities over het museum. Het zijn observaties van een nieuwkomer; elke observatie wordt gevolgd door een stelling. Samen bieden die een kleine staalkaart aan onderwerpen voor het jaar 2010, om het gesprek over het heden, het verleden en de toekomst van De Lakenhal een nieuwe impuls te geven. Dat gesprek wordt zowel binnen de muren van het museum gevoerd als daarbuiten, in het
publieke domein. De uitkomsten ervan worden in 2010 vastgelegd in een Toekomstvisie voor de jaren 2011-2015 en in een nieuw Collectieplan.

Meta Knol, directeur

Download de volledige tekst als PDF bestand

Portret Meta Knol, foto Jan Banning, 2009