EERDER IN HET MUSEUM    < terug


19-03-2010 t/m 08-08-2010

Depotopstelling van de bavelaars

In zaal 12 is een depotopstelling van de bavelaars te zien. Bavelaars zijn laat 18de en vroeg 19de-eeuwse kijkkastjes met in hout of been gesneden huiselijke interieurs, historische gebouwen en nostalgische riviergezichten of landschappen. Makers zijn vader en zoon Cornelis Bavelaar.

Dit type diorama achter glas met een blauwe achtergrond lag goed in de markt. Al snel werd het door navolgers onder de soortnaam Bavelaar verkocht. Deze diorama’s zijn echter minder knap gesneden. In de dertig jaar dat de Bavelaars actief waren, maakten zij ruwweg 1500 'kunststukjes'. Een paar honderd meter van hun woonhuis bij de voormalige Leidse Witte Poort, in een logement aan de toegangsweg van Den Haag en Rotterdam, werden de kastjes aan toeristen en passanten verkocht.

De Lakenhal bezit 45 Bavelaars. In 1880 ontving het museum de eerste van Paulus du Rieu (1859-1892), die in 1886 conservator van de Lakenhal zou worden. Zijn oom Willem Nicolaas du Rieu (1825-1866) schonk twee exemplaren met voorstellingen van de Franse vrijheidboom. In 1890 werden 24 exemplaren gegeven door 'den heer B.N.J.J. Schrant, onzen vroegeren stadgenoot, thans wonende te Bonn.' Hieronder waren  'snijwerken voorstellende de poorten der stad Leyden'. Thomas van Wijk, de ongetrouwde zoon van de gelijknamige Leidse dekenfabrikant, schonk in 1898 vier Bavelaars uit de erfenis van zijn vader. In 1963 werden de laatste Bavelaars, oorspronkelijk eveneens uit de verzameling van de dekenfabrikant Van Wijk, aan de museumcollectie toegevoegd.


< terug

Archief

blader door de eerdere project sites van De Lakenhal

Werk in Uitvoering

Leidens ontzet
Vrijheidsstrijd &
volksfeest

vanaf 30 september 2011

tekst