EERDER IN HET MUSEUM    < terug


23-03-2010 t/m 26-04-2010

Depotopstelling speelgoed

De Collectie van De Lakenhal bevat ruim 200 speelgoedvoorwerpen, variërend van een toverlantaarn tot een loterijspel. Deze is aangelegd omdat de de directie van De Lakenhal in 1886 besloot onder het thema ‘huiselijk leven’ een collectie ‘kinderspeelgoed’ aan te leggen.

Onder leiding van Paulus du Rieu, de eerste conservator van het museum, verzamelde de Lakenhal zo’n dertig spellen. Deze varieerden van een toverlantaarn tot een loterijspel. Speelgoed was niet langer uitsluitend een kinderaangelegenheid, ook volwassenen beleefden veel plezier aan een spel. Dankzij veelvuldige donaties van Leidenaren groeide de collectie door de jaren heen uit tot ruim 200 voorwerpen.

 


De schenkingen kwamen vooral van mensen van gegoede huize, want alleen zij konden zich deze luxe veroorloven. Het overgrote deel van deze spellen is van nationale en zelfs internationale herkomst. De elite vermaakte zich onder andere met Franse, Duitse en Engelse spelletjes. Enkele spellen uit de collectie hebben een directe band met de geschiedenis van Leiden, zoals de 18de-eeuwse Spaanse kaartspellen. Deze dienden als vergelijkingsmateriaal voor het kaartspel dat werd gevonden in de schans bij Leiderdorp vlak na het Ontzet van 1574.


< terug

Archief

blader door de eerdere project sites van De Lakenhal

Werk in Uitvoering

Leidens ontzet
Vrijheidsstrijd &
volksfeest

vanaf 30 september 2011

tekst