20-04-2011 t/m 20-04-2011

Studium Generale: Renaissance en toch beeldenstrijd door Prof.dr. Antoine Bodar

Lucas van Leyden, zoals in menig opzicht zijn voorbeeld Albrecht Durer, kregen nog als opdracht gebeurtenissen uit Bijbel en christendom te verbeelden. Weldra zouden dergelijke kunstwerken uit kerken worden verwijderd in dienstbaarheid aan het nieuwe geloof van vooral Calvinisten. Hoe verhoudt zich de Noordelijke Renaissance tot het Humanisme en de Reformatie?

Prof.dr. Antoine Bodar, bijzonder hoogleraar Christendom, Cultuur en Media, Universiteit van Tilburg tijden: 19.30 - 21.15 uur 
locatie: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden 
Toegang is gratis! Geen aanmelding nodig. Iedereen is welkom!Voor de hele serie zie http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/lucas-van-leyden/