29-05-2011 t/m 29-05-2011

Lucas van Leyden en de thematiek van zijn prentkunst

Lezing door Prof. Ilja Veldman

Lucas van Leyden was de eerste Nederlandse kunstenaar die zich -in navolging van Durer- toelegde op het maken van gravures. In die prenten, maar ook in zijn schilderijen, demonstreerde hij een verbluffende originaliteit door te kiezen voor minder gebruikelijke thema's of bijzondere invalshoeken. Opvallend is zijn aandacht voor het menselijke aspect, vaak met een treffend psychologisch inzicht. Behalve dat zijn prenten en schilderijen aantrekkelijk zijn om naar te kijken, kunnen zij ook beschouwd worden als een commentaar op mens en maatschappij. Zijn werk was dan ook niet voor kerken en kloosters bedoeld, maar in de eerste plaats voor de woonhuizen van burgers.

ILJA M. VELDMAN was van 1984-2006 hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.  Haar specialiteit is de Nederlandse schilder- en prentkunst van 1400-1700, met accent op  functie, betekenis en cultuurhistorische aspecten. Zij werkte mee aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland en schreef o.a. boeken over Maarten van Heemskerck, Dirck Volkertsz Coornhert en Crispijn de Passe. 

tijden: 14.00 - 15.00 uur