Geen beeldaanvragen
t/m 1 mei 2011

Museum De Lakenhal is sinds begin 2010 bezig met het grootschalige project ‘Werk in Uitvoering’, waarbij de complete collectie opnieuw beschreven, geregistreerd en gefotografeerd wordt. In 2011 zal dit project voortduren.

Om alle werkzaamheden goed te laten verlopen, kunnen wij van 1 januari t/m 1 mei 2011 geen bruikleenverzoeken en fotoaanvragen in behandeling nemen.

Alle afspraken omtrent bruiklenen of beeldaanvragen die vóór 1 januari 2011 zijn gemaakt, worden uiteraard gewoon nagekomen. U kunt voor uw correspondentie over lopende bruiklenen contact opnemen met postbus@lakenhal.nl. Intern zal de mail dan naar de juiste persoon worden doorgestuurd.

Wij hopen dat u niet te veel hinder zal ondervinden van deze kortdurende bruikleenstop. Vanaf 1 mei 2011 zijn wij weer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.
Wij danken u voor uw begrip.