20-03-2011 t/m 26-06-2011

Lucas van Leyden en de Renaissance

Museum De Lakenhal presenteert in samenwerking met het Rijksmuseum de grootschalige tentoonstelling Lucas van Leyden en de Renaissance. Voor het eerst wordt de belangrijkste kunstenaar van de renaissance in de Noordelijke Nederlanden getoond in de context van zijn tijdgenoten. De meer dan 250 werken van de allerhoogste kwaliteit zijn afkomstig uit Nederlandse en buitenlandse musea als het Louvre, British Museum en Metropolitan Museum en zijn grotendeels voor het eerst in Nederland te zien. De expositie past binnen het beleid van De Lakenhal om kwaliteitsvolle tentoonstellingen van (inter)nationaal belang te presenteren op basis van Leidse bronnen.

Tentoonstelling
De tentoonstelling met grafiek, tekeningen, schilderijen en altaarstukken richt zich op de uitzonderlijke positie van Lucas binnen de renaissance in de Noordelijke Nederlanden. Zo zijn er werken te zien van internationaal bekende tijdgenoten als de schilder en graficus Albrecht Dürer uit Duitsland, de landschapsschilder Joachim Patinir uit Vlaanderen, de Italiaanse graficus Marcantonio Raimondi en de Leidse schilders Aertgen van Leyden en Cornelis Engebrechtsz.

Lucas, de graficus
Lucas van Leyden (ca. 1494-1533) werd al vroeg als wonderkind erkend en was in Europa beroemd vanwege zijn grafische werk. Hij introduceerde de vormentaal van de Italiaanse renaissance in de Noordelijke Nederlanden. Zijn prenten met bijbelse en profane onderwerpen vielen op door hun ongekend verfijnde gravuretechniek en vertellende kwaliteit. Naastenliefde, losbandigheid, zedeloosheid en vrouwenlisten waren favoriete thema’s. Zijn reputatie reikte tot Italië en Duitsland. Niet alleen kreeg hij waardering van eigentijdse kunstkenners en kunstenaars, maar ook van kunstenaarsbiografen als Giorgio Vasari en Karel van Mander die zeer lovend over hem schreven.

Lucas en Dürer 
Van grote betekenis was de ontmoeting van Lucas met Albrecht Dürer in 1521 in Antwerpen. De twee kunstenaars wisselden een groot aantal prenten uit en Dürer tekende een portret van Lucas. Onder zijn invloed introduceerde Lucas het portret als nieuw genre in de Noordelijke Nederlanden. Op de tentoonstelling is het grafische werk van Dürer ruim vertegenwoordigd.

Lucas, de schilder
Na 1520 heeft Lucas van Leyden een aantal indrukwekkende drieluiken geschilderd zoals het Laatste Oordeel (De Lakenhal), de Dans om het gouden kalf (Rijksmuseum) en Christus geneest de blinde van Jericho (Hermitage, Sint-Petersburg). Deze drie beroemde werken zijn voor het eerst samen te zien. Het Laatste Oordeel uit De Lakenhal is al jarenlang een publiekstrekker en het enige werk van Lucas dat altijd in Leiden is gebleven.

Catalogus
De rijk geïllustreerde catalogus Lucas van Leyden en de Renaissance begeleidt de tentoonstelling, met bijdragen van Christiaan Vogelaar, Jan Piet Filedt Kok, Huigen Leeflang, Ilja M. Veldman en anderen. Uitgave Ludion, full colour, 368 blz., prijs € 29,90.

Audiotour
Voor de bezoekers is er een gratis audiotour beschikbaar met uitgebreide informatie over de tentoonstelling en met 16-eeuwse muziek, uitgevoerd door het Egidius Kwartet & College.

De tentoonstelling is in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam tot stand gekomen en is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds/BankGiro Loterij, de Mondriaan Stichting, het VSBfonds, het SNS REAAL Fonds en de gemeente Leiden.  

Lucas van Leyden
en de Renaissance

20-03-2011 t/m
26-06-2011
Lucas van Leiden