In Museum De Lakenhal zijn veel vrijwilligers actief. Zij ondersteunen ons op allerlei verschillende gebieden zoals het ontvangen van bezoekers en diverse hand- en spandiensten op kantoor. Vrijwilligers met een kunsthistorische achtergrond verzorgen ook regelmatig rondleidingen.
Mocht u interesse hebben om op deze manier bij Museum De Lakenhal betrokken te zijn, dan kunt u contact opnemen met Lydia Vermond via l.vermond@lakenhal.nl.Vrijwilligers helpen in Museum De Lakenhal


 

 

Lucas van Leyden
en de Renaissance

20-03-2011 t/m
26-06-2011
Lucas van Leiden