PERSBERICHT


Het Laatste Oordeel terug in Pieterskerk

16-05-2011

Op 20 mei zal een replica op werkelijke grootte van het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden onthuld worden op de plek waar het drieluik oorspronkelijk in de zestiende eeuw heeft gehangen: in de Pieterskerk te Leiden. Het doek wordt  door de kunstenaars Casper Faassen en Allart Lakke aangeboden aan de directeur van de Pieterskerk, Frieke Hurkmans. Burgemeester Lenferink verricht de feestelijke onthulling.


Het Laatste Oordeel uit en weer terug in de Pieterskerk
Het Laatste Oordeel is een hoogtepunt van de renaissanceschilderkunst in de Noordelijke Nederlanden. Het drieluik was in 1527 geplaatst in de Pieterskerk en werd tijdens de Beeldenstorm van 1566 door het stadsbestuur in veiligheid gebracht. Tot 1872 heeft het in het stadhuis gehangen en is daarna overgebracht naar Museum De Lakenhal. Het is al jarenlang een publiekstrekker en het enige werk van Lucas dat altijd in Leiden is gebleven.
De replica van het Laatste Oordeel  is speciaal vervaardigd voor ’t Laatste Oordeel – een show van twaalf vooraanstaande Leidse kunstenaars die eigentijdse interpretaties  toonden van het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden – en was tot 1 mei te zien in Scheltema. Studio America heeft de productie verzorgd in samenwerking met Casper Faassen en Allart Lakke. De kunstenaars bieden de replica als geschenk aan de Pieterskerk, waar deze vanaf 20 mei een vaste plek heeft.

 

Concert Leidse Koorboeken in de Pieterskerk
Op 20 mei om 20.15 uur vindt eveneens in de Pieterskerk de uitvoering plaats van het concert ‘Leidse Koorboeken, dl. 2: Magnificat!’ door het Egidius Kwartet. Van de honderden zestiende-eeuwse Nederlandse koorboeken is er slechts een dertiental bewaard gebleven, waarvan zes in de Pieterskerk in Leiden. Drie van deze Leidse koorboeken zijn te zien in de tentoonstelling Lucas van Leyden en de Renaissance in Museum De Lakenhal. Voor meer informatie over het concert en kaartverkoop: www.pieterskerk.com/nl/evenementen/agenda/

Informatie
Afdeling Presentatie, Mia van Iterson

Lucas van Leyden
en de Renaissance

20-03-2011 t/m
26-06-2011
Lucas van Leiden