De Lakenhal is de parel van Leiden. Het museum is sinds 1874 gevestigd in de oude Laecken-Halle, in 1640 ontworpen door Arent van ’s-Gravesande. Dit monumentale pand wordt gerekend tot de mooiste voorbeelden van het Hollands classicisme. Het klassieke, stijlvolle museum uit 1874 maakt momenteel een intensief vernieuwingsproces door naar een eigentijds, avontuurlijk museum van de 21e eeuw.

Sinds de jaren vijftig wordt gesproken over de noodzaak van uitbreiding en restauratie van de monumentale ‘Laecken-Halle’. Eind 2009 stelde de Gemeente Leiden hiervoor een substantieel bedrag ter beschikking van in totaal 13,5 miljoen euro. Een aanvullend bedrag is nodig om daarnaast een nieuwe tentoonstellingszaal, aantrekkelijke publieksruimtes en een hoogwaardige inrichting te kunnen realiseren. Realisatie van de restauratie en nieuwbouw is voorzien in de periode 2013-2015.

Het museum heeft zichzelf als opdracht gesteld aanvullende financiering te verwerven met behulp van het particuliere mecenaat, sponsoring en fondsenwerving. De stichting Lucas van Leyden Mecenaat onder voorzitterschap van Elco Brinkman levert hieraan een belangrijke bijdrage.


Blik op de erezaal, rond 1925


Vooraanblik Museum De Lakenhal, rond 1900


Interieur museum, bij de trap naar De Grote Pers, rond 1925


Aanblik op de entree aan de Lange Scheistraat, rond 1925


Interieur museum rond 1925

 

Lucas van Leyden
en de Renaissance

20-03-2011 t/m
26-06-2011
Lucas van Leiden