Heeft u van uw bezoek genoten? Vindt u het belangrijk dat de Leidse historie, kunst en cultuur bewaard blijven, en getoond worden aan het publiek, nu en in de toekomst? U kunt ons daarbij helpen.

Iedere schenking – klein of groot – draagt rechtstreeks bij aan nieuwe aankopen voor de collectie, restauraties, educatieve projecten of wetenschappelijk onderzoek. U kunt op verschillende manieren aan het museum schenken. Denkt u bijvoorbeeld aan een online donatie, een eenmalige of periodieke gift onder gunstige fiscale voorwaarden, of aan schenking of legatering van museale objecten.

Leidse traditie
Door te geven, staat u in een lange traditie van Leidenaren die Museum De Lakenhal een warm hart toedroegen en het museum financiële ondersteuning boden. Meer dan bewoners van andere steden zijn Leidenaren geïnteresseerd in de geschiedenis en cultuur van hun woonomgeving. Dit historische bewustzijn gaat al eeuwen terug. Het leidde op 3 oktober 1872 tot de opening van de oudste tentoonstellingszaal van Museum De Lakenhal, op voorspraak van Leidse burgers.

periodieke schenking
Bij een periodieke schenking steunt u het museum gedurende een langere periode. Het museum is u graag van dienst met het geven van informatie en het leggen van contacten met de notaris. Vanzelfsprekend neemt het museum de kosten van een notariële akte voor haar rekening.

persoonlijke wensen
Uiteraard kunnen we uw schenking ook aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Schenkingen kunnen zowel bestaan uit eenmalige schenkingen als uit lijfrente. Natuurlijk kunnen schenkingen ook in natura worden gedaan: velen gingen u voor en schonken het museum collectiestukken. Een bijzondere vorm van geven is schenken via een legaat.

belastingvoordeel
Museum de Lakenhal, De Vereniging van Belangstellenden en Het Lucas van Leyden Mecenaat zijn door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie of schenking aftrekbaar kan zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk. Bij een periodieke schenking kan belastingvoordeel voor de inkomstenbelasting oplopen tot 52% van het te schenken bedrag. Voor meer informatie over de inhoudelijke en fiscale aspecten van schenkingen kunt u contact opnemen met Roosmarijn Ubink.

 

Lucas van Leyden
en de Renaissance

20-03-2011 t/m
26-06-2011
Lucas van Leiden