Draagt u de geschiedenis, kunst en cultuur van Leiden een warm hart toe? Wilt u inspirerende mensen ontmoeten in een eigentijds sociaal netwerk? Wilt u actief bijdragen aan het culturele leven van de stad? Wellicht is het Lucas van Leyden Mecenaat dan iets voor u.
download folder >

Het Lucas van Leyden Mecenaat wil duurzame relaties ontwikkelen tussen De Lakenhal en filantropische burgers die een band voelen met Leidse geschiedenis en kunst en met De Lakenhal in het bijzonder.

De Lakenhal kent een lange traditie van particuliere betrokkenheid. De oprichting en opening van het museum vond in 1874 plaats op initiatief van Leidse burgers. Al in 1890 kon het museum worden uitgebreid met een nieuwe schilderijenzaal, dankzij een gift van de heer Hartevelt. In 1921 werd de omvangrijke Papevleugel aan het museum toegevoegd dankzij financiering door de gebroeders Pape. Met het Lucas van Leyden Mecenaat wil De Lakenhal deze traditie nieuw leven inblazen.

Sinds de jaren vijftig wordt gesproken over de noodzaak van uitbreiding en restauratie van de monumentale ‘Laecken-Halle’. Onlangs stelde de Gemeente Leiden hiervoor een substantieel bedrag van 13,5 miljoen euro ter beschikking. Een aanvullend bedrag is nodig om een nieuwe tentoonstellingszaal, aantrekkelijke publieksruimtes en een hoogwaardige inrichting te kunnen realiseren.
 
In de periode 2011-2012 richt het Lucas van Leyden Mecenaat zich specifiek op de ondersteuning van de restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal. Daarna zullen de opbrengsten van het mecenaat ten goede komen aan herinrichting, programmering en bijzondere projecten van het museum.

Naamgever Lucas van Leyden
Het mecenaat is genoemd naar de 16e-eeuwse Leidse schilder en graficus Lucas van Leyden (ca. 1494-1533). Lucas bracht als eerste de kunst van de Renaissance naar de Noordelijke Nederlanden. Door zijn talent, brede belangstelling en goede internationale contacten (zo was hij goed bevriend met Albrecht Dürer) werd hij bij leven en welzijn erkend als een van de grootste kunstenaars van zijn tijd. Het drieluik ‘Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden is de onbetwiste publiekslieveling van De Lakenhal.

rechtsvorm
Het Lucas van Leyden Mecenaat is een stichting met een eigen bestuur:
Mr. Drs. Elco Brinkman, voorzitter
Mr. Haro Schultz van Haegen, penningmeester,
Drs. Sylvia den Engelsen, secretaris,
Prof. dr. Michiel Scheltema,
Prof. dr. Ton van Raan en
Dhr. Jeroen Maters

Klik voor een grotere versie

geefkringen
Het Lucas van Leyden Mecenaat kent drie geefkringen met elk hun eigen privileges: drapeniers, staalmeesters en gouverneurs. Leden van het mecenaat kunnen rekenen op de persoonlijke aandacht van het bestuur, directie en medewerkers. De Lakenhal biedt mecenaatsleden gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens speciale ontvangsten, waaronder het jaarlijkse Mecenaatsdiner. Het exclusieve mecenaatsprogramma is verankerd in geschiedenis, programmering en collectie van De Lakenhal. Uniek is dat de leden van het mecenaat een persoonlijke sleutel tot De Lakenhal ontvangen, die eens per vijf jaar te verzilveren is.

Drapeniers Klik en lees meer

Drapeniers
Giften vanaf 10.000 euro per vijf jaar

In de 16de en 17de eeuw was het Leidse laken wereldberoemd vanwege de kleur en de kwaliteit. Drapeniers waren aanzienlijke burgers die een bijzondere rol speelden in het bestuur en de handel van de stad. Een drapenier hield zich bezig met de vervaardiging en verkoop van lakense stoffen. Zijn activiteiten vormden een schakel tussen het ambachtelijke bedrijf en de latere industriële nijverheid. Drapeniers droegen in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling van Leiden.

  privileges
 • Persoonlijke ‘sleutel’ tot De Lakenhal, eenmaal in de vijf jaar inzetbaar.
 • Uitnodigingen voor besloten voorbezichtigingen van tentoonstellingen, voor twee personen.
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse mecenaatdiner.
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Drapeniersdag, voor twee personen (incl. kinderen tot 16 jaar).
 • Hard-hat tour voor Drapeniers tijdens restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal.
 • Vermelding als Drapenier in uitingen van Museum De Lakenhal (indien gewenst).
 • Vermelding als Drapenier op plaquette in museum (indien gewenst).


sluit bovenstaande tekst


Staalmeesters Klik en lees meer

Staalmeesters
Giften vanaf 25.000 euro per vijf jaar

Staalmeesters waren de belangrijkste keurmeesters van het Leidse laken. Zij controleerden de kleur van de stoffen, op basis van gewaarmerkte monsters: ‘stalen’. Dit was van groot belang, want de hoogwaardige glanzende kleuren als blauw, purper en karmozijnrood maakten de Leidse stoffen wereldberoemd. Het staalmeesterschap was een onbetaalde, maar invloedrijke erefunctie. In de ‘Laecken-Halle’ is de oorspronkelijke Staalmeesterskamer nog altijd zichtbaar voor het publiek.

  privileges
 • Persoonlijke ‘sleutel’ tot De Lakenhal, eenmaal in de vijf jaar inzetbaar
 • Uitnodigingen voor besloten voorbezichtigingen van tentoonstellingen, voor twee personen.
 • Catalogi en publicaties van Museum De Lakenhal worden u kosteloos toegezonden.
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse mecenaatdiner.
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Staalmeesterslezing, voor twee personen.
 • Hard-hat tour voor Staalmeesters tijdens restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal.
 • Vermelding als Staalmeester in uitingen van Museum De Lakenhal (indien gewenst).
 • Vermelding als Staalmeester op plaquette in museum (indien gewenst).


sluit bovenstaande tekst


Gouverneurs Klik en lees meer

Gouverneurs
Giften vanaf 50.000 euro per vijf jaar

Gouverneurs hadden de leiding over de lakenindustrie, zij vormden het bestuur. Zij hielden streng toezicht op de kwaliteit.
Goedgekeurde partijen kregen een loden keurmerk, een lakenloodje. Het beroemde Leidse laken werd over de hele wereld verhandeld. Leidse lakenloodjes zijn dan ook in alle werelddelen teruggevonden. Nieuwe gouverneurs werden geworven onder de notabelen en grote ondernemers van de stad Leiden. In de ’Laecken-Halle’ is de Gouverneurskamer met de oorspronkelijke schilderijen nog altijd te zien voor het publiek.

  privileges
 • Persoonlijke ‘sleutel’ tot De Lakenhal, eenmaal in de vijf jaar inzetbaar
 • Uitnodigingen voor besloten voorbezichtigingen van tentoonstellingen, voor twee personen
 • Catalogi en publicaties van Museum De Lakenhal worden u kosteloos toegezonden
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse mecenaatdiner
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse Gouverneursdiner met bestuur en directie, voor twee personen
 • Hard-hat tours voor Gouverneurs tijdens restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal
 • Vermelding als Gouverneur in uitingen van Museum De Lakenhal (indien gewenst)
 • Vermelding als Gouverneur op plaquette in museum (indien gewenst).


sluit bovenstaande tekst


ANBI
Het Lucas van Leyden Mecenaat is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het belastingvoordeel voor de inkomstenbelasting kan oplopen tot 52 % van het te schenken bedrag. Het mecenaat is uw graag van dienst bij het laten opmaken van de notariële akte door BMS Netwerk Notarissen. De kosten hiervan neemt het mecenaat voor haar rekening.

Contact
Voor informatie over het Lucas van Leyden Mecenaat neemt u contact op met Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal) of met Roosmarijn Ubink, relatiemanager van het Lucas van Leyden Mecenaat via 071 – 516 53 60.

download folder >

Lucas van Leyden
en de Renaissance

20-03-2011 t/m
26-06-2011
Lucas van Leiden