UTOPISCH NEST
1200 OVERALLS in de Boterhuispolder

Wie vanaf half juni over de provinciale weg bij Leiderdorp rijdt, ziet in de Boterhuispolder een kilometer lange waslijn waarop honderden blauwe overalls opbollen in de wind. Met dit kunstwerk verbeeldt Frank Halmans de confrontatie tussen stad en platteland. Het unieke en tijdelijke kunstwerk is het derde project van Utopisch Nest, het samenwerkingsverband tussen De Veenfabriek, Museum De Lakenhal en Scheltema.

Het kunstwerk ‘OVERALL’ van Frank Halmans telt 218 rood-witte piketpalen en 800 meter staalkabel, waardoor een waslijn ontstaat voor 1200 boerenoveralls. Dit spectaculaire en poëtische beeld is te zien vanaf 15 juni. Het blijft, afhankelijk van het maaischema van de onderliggende weide, ongeveer vier weken staan. ‘OVERALL’ stelt op poëtische wijze de verhouding tussen stad en land aan de orde. Hoe voegt het landschap zich in de periferie van de stad? Hoe herinneren wij ons het platteland en hoe ervaren we dat tegenwoordig? En wat is daarbij de invloed van schaalvergroting?

Platteland als podium én inspiratiebron

Bij het maken van ‘OVERALL’ liet Frank Halmans zich inspireren door de muziektheatervoorstelling ‘Platteland als podium’. Deze voorstelling maakte De Veenfabriek in het najaar van 2010 in de Boterhuispolder, in de boerderij van Piet en Clema van der Geest. Om de voorstelling te kunnen maken, werden boeren uit het gebied geïnterviewd over de veranderingen in het boerenleven. ‘Platteland als Podium’ ging over het verdwijnen van het traditionele boerenbestaan, over de stand van zaken in het hedendaagse boerenbedrijf en over technologische ontwikkelingen en schaalvergroting in de toekomst. Het project werd op 13 maart afgesloten met een manifestatie in Paradiso, Amsterdam.

In juni speelt De Veenfabriek het vervolg van ‘Platteland als podium’ in volkstuinencomplex ‘Ons Buiten’ in Leiden. Samen met Adelheid Roossen maakt de ploeg van regisseur Paul Koek daar de voorstelling MOES. Op hetzelfde moment is ook ‘OVERALL’ te zien in de Boterhuispolder.

Frank Halmans

Frank Halmans (Heerlen, 1963) woont en werkt in Utrecht. In zijn beelden, tekeningen en installaties richt hij zich op het schemergebied tussen herinnering en feitelijke waarneming en op fysieke overgangen tussen binnen en buiten. 'Nostalgie is een sterke emotie in het oeuvre van Frank Halmans. Zijn werk is ermee doordrenkt, maar niet op een sentimentele manier. Het is eerder een vorm van continu wakker kussen van de magie van het verleden', aldus Robbert Roos in de vorig jaar verschenen monografie over zijn oeuvre. Halmans toont in zijn werk een bijzondere belangstelling voor (moes)tuinen, de natuur en het buitenleven, en is om die reden gevraagd mee te doen aan dit project van ‘Utopisch Nest’. 

‘OVERALL’ kon worden gerealiseerd dankzij de medewerking van boeren in de omgeving van de Boterhuispolder, zoals Jan Den Hollander en Piet van der Geest, en door samenwerking met de gemeenten Leiden en Leiderdorp.

Meer informatie, is te vinden op www.utopischnest.nl.

Scheltema voor actuele kunst, Marktsteeg 1 , Leiden, www.scheltema.nu

Museum De Lakenhal, Oude Singel, 28-32, Leiden, www.lakenhal.nl

Veenfabriek, Marktsteeg 1, Leiden, www.veenfabriek.nl

Utopisch Nest komt tot stand dankzij financiële steun van de Mondriaan Stichting, Stichting Doen en de Gemeente Leiden.

Mondriaan Stichting     Stichting Doen      Gemeente Leiden

Partners zijn Veenfabriek en Scheltema.

Veenfabriek      Scheltema

The big hole to which
we shall return >

The big hole to which we shall return

Presence of an Absence: objects, memory and identity >

TPresence of an Absence

Overall
Frank Halmans >

Frank Halmans