Da Vinci College De Witte Poort Marc de Haan Naar de website van Museum de Lakenhal

Educatief project bij fototentoonstelling Changing Faces / WORK

Stedelijk Museum De Lakenhal organiseerde een bijzonder educatief project bij de fototentoonstelling Changing Faces / WORK (tot 13 mei te zien in De Lakenhal in Scheltema). Voor deze tentoonstelling realiseerden zes Europese fotografen in zes (andere) Europese landen een foto-opdracht met als thema WORK. Zij concentreerden zich op veranderingen op het terrein van werk: de geografische verschuivingen van werk en arbeidskrachten binnen de nieuwe Europese grenzen enerzijds en de veranderende aard van het steeds onzichtbaarder wordende werk anderzijds

Het educatieve project vanuit De Lakenhal belichtte hetzelfde thema maar dan gezien vanuit de belevingswereld van de deelnemers. Wat is de betekenis van werk voor de maatschappij en met name de eigen rol die hierin later gespeeld zal kunnen worden?
Na een rondleiding over de tentoonstelling en een fotografieworkshop onder leiding van de Leidse fotograaf Marc de Haan, zijn de leerlingen van de kunstklas van het Da Vinci College en van ‘De Witte Poort’ (opvang schoolverzuimers) met dit thema aan de slag gegaan. Het Da Vinci College is in tweetallen op pad gegaan om elkaar te fotograferen in een beroep dat hen interesseert. De leerlingen van De Witte Poort kregen individueel de opdracht een serie foto’s te maken van iemand die een beroep uitoefent dat hen leuk lijkt. Hierbij zijn ze vrij in de keuze van hun onderwerp en de manier waarop ze het thema uitvoeren.

De resultaten van de alle leerlingen zijn in een tentoonstelling te zien in het stadhuis van Leiden van 10 mei tot en met 7 juni en u kunt een deel hier bekijken.