Home

Schenken en nalaten

De collectie van meer dan 23.000 objecten beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis en het karakteristieke gebouw maakt Museum De Lakenhal uniek. Sinds 1874 heeft het een onuitwisbare indruk gemaakt op bezoekers jong en oud. Het museum is bovendien een bijzondere plek waar, dankzij schenkingen en nalatenschappen, kennis en expertise op hoog niveau kan worden toegepast en ontwikkeld.

schenken aan Museum De Lakenhal

Schenkingen van betrokken particulieren en ondernemers zijn sinds de oprichting van het museum essentieel voor de ontwikkeling van de collectie en het gebouw. Zo kon het museum met aanzienlijke giften van Daniel Hartevelt en de gebroeders Pape het museumgebouw in 1890 en 1921 uitbreiden en werd de museumcollectie met vele schenkingen verrijkt.

Nu maakt het museum zich op voor de toekomst en verbinden steeds meer particulieren en bedrijven zich op deze wijze met Museum De Lakenhal. Met uw gift kan het museum blijven inspireren, verbinden en vernieuwen. Er zijn verschillende mogelijkheden: word vriend, mecenas of American Friend van Museum De Lakenhal, doneer direct, schenk periodiek of neem het museum op in uw testament. Graag treden wij met u in overleg over de mogelijkheden.

incidentele schenking

Wanneer u incidenteel een schenking wilt doen aan Museum De Lakenhal, komt uw gift ten goede aan realisatie van bijzondere tentoonstellingen of projecten, publicaties, educatie, collectie of het museum in het algemeen. Een eenmalige gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van de giften in dat jaar meer dan € 60,- bedraagt en als u tussen de 1% en 10% van het bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor alle donaties aan verschillende goede doelen bij elkaar optellen. Kunst schenken behoort eveneens tot de mogelijkheden.

doneer direct

meerjaren schenking

Een periodieke gift die over minimaal vijf jaar gespreid is biedt extra voordeel: in deze vorm is de schenking maximaal aftrekbaar van de inkomsten-/ vennootschapsbelasting, zonder drempel of plafond. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingschijf. Het voordeel kan oplopen tot wel 52% van het te schenken bedrag. U kunt kiezen of u de schenking in een notariële akte of via een onderhandse overeenkomst vast laat leggen.

Als u Museum De Lakenhal periodiek wilt steunen én wilt genieten van bijzondere privileges, kunt u ook toetreden tot een van onze steungezelschappen: het Lucas van Leyden Mecenaat, the American Friends of Museum De Lakenhal of door lid te worden van de vriendenvereniging VBL.

nalaten

U kunt Museum De Lakenhal opnemen in uw testament. U kunt een algemeen bedrag nalaten, of nalaten voor een specifiek doel, zoals educatie, het gebouw of de collectie. In uw testament kunt u het museum opnemen door middel van een erfstelling of een legaat, waarmee u een percentage van uw nalatenschap, een vast bedrag of een kunstwerk schenkt. Al uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Desgewenst adviseert het museum u graag over de mogelijkheden

anbi

Museum De Lakenhal is onderdeel van de gemeente Leiden. Omdat gemeenten altijd aangemerkt zijn door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeft het museum geen schenk- en erfbelasting te betalen. Elke schenking komt 100% ten goede aan het museum. Voor de schenker is de ANBI-status van het museum financieel voordelig, u krijgt een deel van uw gift terug van de Belastingdienst.

Wilt u schenken aan Museum De Lakenhal met extra belastingvoordeel? Dat kan via onze steungezelschappen. Het Lucas van Leyden Mecenaat en de vriendenvereniging VBL, hebben beide de culturele ANBI-status, waarbij een extra giftenaftrek geldt voor donateurs. Steunstichting the American Friends of Museum De Lakenhal staat geregistreerd als een 501 (c) (3) tax-exempt public charity, een door de Amerikaanse belastingwetgeving erkend goed doel, en is in Nederlands aangemerkt als ANBI.

contact

Voor meer informatie over doneren, periodiek schenken en nalaten aan Museum De Lakenhal kunt u vrijblijvend contact opnemen met Tara Lem, fondsenwerving en relatiebeheer, via 071 – 516 5360 of t.lem@lakenhal.nl.

Artikel over schenken en nalaten

Het magazine 'Schenken en Nalaten aan Goede Doelen' besteedde in het voorjaar van 2017 aandacht aan Museum De Lakenhal. Bekijk hier het artikel.