Stukken Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal

Beleidsplan 2011 - 2015

Jaarverslagen 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Notulen ledenvergadering 2012

Statuten

Berichten van het bestuur Vriendenvereniging VBL 2013

 

Archief Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal

Het archief van de VBL is sinds oktober 2011 ondergebracht bij het Regionaal Archief Leiden (RAL) om het behoud ervan voor de toekomst beter te garanderen en het te ontsluiten voor eventuele studies. Als u beschikt over stukken die van belang kunnen zijn voor het VBL-archief, wilt u dan een bericht sturen naar de secretaris Truus Kruyt: secretarisVBL@lakenhal.nl. Het bestuur zal dan voor de verdere afhandeling zorgdragen.

Zie www.leidenarchief.nl

Meer informatie via secretarisVBL@lakenhal.nl


Plaatsingslijst Archief van de Vereniging van Belangstellenden
in De Lakenhal (1918 -2010) bij Regionaal Archief Leiden


Omvang  1,16 m'

    Het archief is openbaar, met uitzondering van:
  • stukken jonger dan tien jaar;
  • stukken ouder dan tien jaar die bij openbaarmaking ervan de privacy van genoemde nog levende persoon of personen kunnen aantasten. Voor deze stukken geldt dat zij pas openbaar zijn na twintig jaar dan wel bij overlijden van de genoemde persoon of personen.

 

Nr.

Beschrijving

Eenheid

1

De organisatie

 

1.1

Statuten en reglementen

 

1.

Stukken betreffende de statuten van de vereniging en de wijzigingen daarop, 1919, 1960-1961, 1989. Met bijlagen.

1 omslag

 

 

 

1.2

Bestuursleden

 

2.

Stukken betreffende het bestuur van de vereniging en de verkiezing van bestuursleden, 1989-1996.
Openbaar per 1-1-2017.

1 omslag

 

 

 

1.3

Bestuursvergaderingen

 

3.

Notulenboek betreffende bestuurs- en ledenvergaderingen, 1918-1965. Met bijlagen.

1 deel

4.

Notulenboek betreffende bestuursvergaderingen, 1959-1964. Met bijlagen.

1 deel

5.

Notulen van bestuursvergaderingen, 1966-1975.

1 omslag

6.

Notulen van bestuursvergaderingen, 1981-1989. Met bijlagen

1 omslag

7.

Notulen van bestuursvergaderingen, 1990-1999. Met bijlagen.
Openbaar per 1-1-2020.

1 omslag

 

 

 

1.4

Algemene ledenvergaderingen

 

8.

Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van de vereniging, 1962-1989. Met bijlagen.
N.B.: Niet compleet.

1 omslag

 

 

 

1.5

Ingekomen en uitgegane stukken

 

9.

Circulaires uitgegaan naar de leden, 1919, 1958-1989.

1 omslag

10.

Stukken uitgegaan naar – en ingekomen van de leden, 1960-1980.

1 omslag

11.

Stukken betreffende de gemeentelijke deelcommissie Stedelijk Museum “De Lakenhal”, 1987-1992.

1 omslag

12.

Stukken betreffende de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, 1990-1995.

1 omslag

13.

Ingekomen en uitgegane stukken, 1990-1999.
Openbaar per 1-1-2020.

1 omslag

14.

Ingekomen en uitgegane stukken, 2001-2010.
Openbaar per 1-1-2031.

1 omslag

15.

Uitnodigingen voor tentoonstellingen, 1991-2010.
N.B.: Betreffen vooral tentoonstellingen in De Lakenhal.
Openbaar per 1-1-2021.

1 pak

16.

Promotiemateriaal en briefpapier van de vereniging, 1996, 1998.

1 omslag

17.

Brochures betreffende de Vereniging Kunsten ’92, 1997, 1998.

2 katernen

 

 

 

1.6

Jaarverslagen

 

18.

Jaarverslagen van de vereniging, 1960-1989.

1 omslag

 

 

 

1.7

Financiën

 

1.7.1

Financiële jaarverslagen

 

19.

Jaarstukken, 1928-1935, 1963, 1965-1967.

1 omslag

20.

Verklaringen van controle door de kascommissie, 1951, 1958.

2 stukken

21.

Balansen, 1960-1990, 1998, 1999.

1 omslag

 

 

 

1.7.2

Boekhouding

 

22.

Kasboek, 1919-1954.

1 deel

23.

Kasboek, 1957-1959.

1 deel

24.

Kasboek, 1960-1961.

1 deel

25.

Kasboek, 1960-1986.

1 deel

26.

Kasboek, 1962-1965.

1 deel

27.

Kasboek, 1966-1968.

1 deel

28.

Kasboek, 1969-1970.

1 deel

29.

Bijlagen bij de rekening, 1977-1992.

1 omslag

30.

Bijlagen bij de rekening, 1993-1995.

1 pak

31.

Bijlagen bij de rekening, 1996.

1 pak

32.

Bijlagen bij de rekening, 1997.

1 omslag

33.

Bijlagen bij de rekening, 1998.

1 omslag

34.

Stukken betreffende in De Lakenhal verkochte producten en het beheer van de voorraad, 1986-1998

1 omslag

35.

In- en verkoopboek van de Lakenhal en de museumwinkel, 1991-1994.

1 deel groot formaat

36.

Voorraadboek betreffende verkochte boeken, 1992.

1 deel

37.

Dagrapporten betreffende de omzet per kassa van De Lakenhal, 1998-1999.

1 omslag

38.

Verslagen van de omzet van De Lakenhal per maand, 2000-2002.
Openbaar per 1-1-2013.

1 omslag

 

 

 

1.7.3

Ingekomen en uitgegane stukken

 

39.

Stukken ingekomen bij - en uitgegaan van de penningmeester, 1959-1971.
N.B.: Bevat ook notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.

1 pak

40.

Stukken ingekomen bij - en uitgegaan van de penningmeester, 1972-1981.
N.B.: Bevat ook notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.

1 omslag

41.

Stukken ingekomen bij - en uitgegaan van de penningmeester, 1982-1992.
N.B.: Bevat ook notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.
Openbaar per 1-1-2013.

1 pak

42.

Stukken ingekomen bij - en uitgegaan van de penningmeester, 1993-1999.
N.B.: Bevat ook notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.
Openbaar per 1-1-2020.

1 omslag

43.

Memorandum betreffende de voorraad- en verkoopadministratie van de vereniging, 1991.

2 stukken

 

 

 

2

Het werkveld

 

2.1

Fondsenwerving

 

44.

Brochure ‘Cultuur & Fiscus. Kwestie van geven en nemen’ uitgegeven door het ministerie van WVC en de Belastingdienst, [1985].

1 stuk

45.

Stukken betreffende donaties, 1985-1997.
Op dit inventarisnummer is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

1 omslag

46.

Brochure ‘Musea en Fiscus, uitgegeven door Loyens & Volkmaars, belastingadviseurs, 1992.

1 katern

47.

Stukken betreffende fondsenwerving en de omzetbelastingplicht voor musea, 1992, 2000.
N.B.: Met diskette.

1 omslag

48.

Brochure ‘Fiscale aspecten van giften’ uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, 1994. Met geleidebrief.

1 katern

49.

‘Handboek voor Vriendenorganisaties van Nederlandse Musea’ uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, 1996. Met geleidebrief.

1 deel

50.

Stukken betreffende de aanwijzing van de vereniging als een museum dat vrijgesteld is van successie- en schenkingsrecht in de zin van artikel 32, eerste lid, onderdeel 11 en artikel 33, eerste lid, onderdeel 13 van de Successiewet 1956, 1996-1999.

1 omslag

 

 

 

2.2

Activiteiten in De Lakenhal

 

51.

Beschrijvingen van de op zaal zichtbare drinkglazen en zilveren voorwerpen in De Lakenhal, ca. 1977.

2 stukken

52.

Circulaires betreffende tentoonstellingen en andere activiteiten in De Lakenhal, 1992-1996.

1 omslag

53.

Blanco formulieren ten behoeve van het uitgeven van voorwerpen in bruikleen, 1995.

1 omslag

54.

Speurtocht voor kinderen in De Lakenhal getiteld ‘Een kijktocht langs de landschappen van Jan van Goyen, [1996]. In tweevoud.

1 omslag

55.

Stukken betreffende een Jan van Goyen-tentoonstelling in de Lakenhal en de daarbij te verkopen ansichten, 1996-1997.

1 omslag

 

 

 

2.3

Ledenadministratie

 

56.

Ledenlijsten, 1922, 1960-1961, 1989, 1990.
N.B. 1: De lijst uit 1960 betreft leden van de Sociëteit Amicitia die geen lid zijn van ‘Vrienden van de Lakenhal’, maar twee van de echtgenotes wel.
N.B. 2: De lijst van 1961 in drievoud.

1 omslag

 

 

 

3.

Documentatie

 

3.1

Verenigingsberichten

 

57.

Tijdschrift ‘Lakenhal Nieuws’, 1992, 1994-2000.
N.B.: Niet compleet.

33 katernen

 

 

 

3.2

Krantenknipsels

 

58.

Krantenknipsels betreffende tentoonstellingen en De Lakenhal, 1989-1999.

1 omslag

 

 

 

3.3

Documentatiemateriaal

 

59.

Brochures betreffende culturele en maatschappelijk instellingen en de bijbehorende vriendenverenigingen, 1991-1998.

1 omslag

60.

Nota’s houdende beleidsplannen voor De Lakenhal en Scheltema, 1991, 2008, 2009.
Openbaar per 1-1-2020.

1 omslag

61.

Uitgave ‘De Leidse verwanten van Rembrandt van Rijn en hun Leidse afstammelingen tot heden’ door het Gemeentearchief Leiden, 1992.

1 katern

62.

Stukken betreffende de auteursrechten op afbeeldingen, 1992-1999.

1 omslag

63.

Nota ‘Kunst- en Cultuurindex Leiden 1995-1996’, [1995].

1 katern

64.

Nota ‘Leiden in kunst. Discussienota kunst en cultuur 1996-2000’, 1996.

1 deel

 

 

 

3.4

Folders

 

65.

Brochures Stedelijk museum De Lakenhal Leiden, 1993.

1 omslag

66.

Stukken betreffende het drukken van een folder ‘Vrienden van De Lakenhal’, 2005.
Openbaar per 1-1-2016.

1 omslag

Bestuur Vereniging van Belangstellenden in
De Lakenhal

Werk in Uitvoering

Beleidsplan 2011-2015
Jaarverslagen, Archief,
Statuten, Aankopen,
Bruiklenen & Schenkingen

Vrienden - Beleid

Donaties

Vrienden Donaties

Lid worden

Vrienden - Lid worden

Veelgestelde vragen

Vrienden - FAQ

ANBI- gegevens VBL

ANBI gegevens