Home

RESTAURATIE & UITBREIDING in 'LEVEN! Magazine'

In de serie 'Museum De Lakenhal vernieuwt' tonen 'LEVEN! Magazine' en Museum De Lakenhal het proces rondom restauratie & uitbreiding. Waarom kozen de architecten voor een lichte baksteen? Wat betekent 'nobele eenvoud'? Wat krijgt Leiden er als stad voor terug? Lees het in de volgende artikelen:

Collectie weer thuis

De restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal is bíjna voltooid: Voordat het museum weer operationeel is, moeten er eerst 25.000 museumstukken verhuisd worden van de tijdelijke opslag in Den Haag, terug naar Leiden. Een operatie van titanische omvang en systematische precisie. Gelukkig is die klus in de kundige handen van hoofd programma & collectie, Oskar Brandenburg, en zijn team. Lees het artikel >

Rembrandtpalet

Nu de verbouwing en restauratie van Museum De Lakenhal afgerond is, kan de finale fase beginnen: interieur- en herinrichting. Ontwerpersduo Kolk & Kusters kregen van Museum De Lakenhal de opdracht een Rembrandtpalet te ontwerpen voor het interieur. Een kleurenpalet dat bij het museum en haar geschiedenis past, geïnspireerd op het pigmentgebruik van de in Leiden geboren en getogen Rembrandt. Verffabrikant KEIM bleek de perfecte partner. Zo worden de muren van het grootste collectiestuk van het museum, volledig deel van het verhaal van Museum De Lakenhal. Lees het artikel >

Scharnieren tussen heden en verleden

Langzaam en gestaag krijgt Museum De Lakenhal haar nieuwe vorm. De contouren voor de volgende honderd jaar zijn zichtbaar; het pannenbier is soldaat gemaakt, de kleuren zijn gekozen. Binnenkort start de afwerkfase en het detailleren. Museum De Lakenhal vertelt verhalen. Over het pand, de stad in vroeger tijden, over het beroemde Leide laken. Verhalen die nog steeds actueel zijn, die de geschiedenis tastbaar maakt voor het publiek anno nu. Om een brug te slaan tussen het pand, de collectie en de verhalen, gaf Museum De Lakenhal een aantal kunstopdrachten. De eerste opdrachten opdrachten worden in dit artikel uitgelicht. Lees het artikel >

Een bijzondere opdracht

De verbouwing, uitbreiding en restauratie van Museum De Lakenhal gaat nu hard. Tweederde van de bouwwerkzaamheden is af en half maart wordt een letterlijk hoogtepunt verwacht: het 'pannenbier' staat al koud. Binnenkort gaat de verbouwing van het museum een nieuwe fase in: afwerken, inrichten en details, details, details. Museum De Lakenhal stond in haar oorspronkelijke bouwjaar 1640 aan de rand van Leiden, maar staat vandaag de dag middenin het centrum en wordt onderdeel van het toekomstige Cultuurkwartier. Directeur Meta Knol en haar team kunnen niet wachten tot ze het museum weer terug kunnen geven aan het publiek. Lees het artikel >

Toekomst krijgt vorm

Aan een gecompliceerde verbouwing als die van Museum De Lakenhal aan de Oude Singel in Leiden gaat veel denkwerk, overleg en studie vooraf. De passant ziet er weinig meer van dan hekken en doeken die de bouwplaats aan het zicht ontnemen. De museumfans staan voor een dichte deur en de meeste plekken binnenin zijn op dit moment onherkenbaar en onbegaanbaar. Sinds een paar weken echter zijn de eerste contouren te zien van de nieuwbouw. Waar het museum oorspronkelijk werd gebouwd aan de rand van de stad in 1640, bevindt de nieuwbouw zich nu aan het mooiste toekomstige plein van Leiden en interacteert het straks van binnen naar buiten met publiek en bezoekers. Lees het artikel >

Historische sensatie

Museum De Lakenhal ondergaat momenteel een intensieve verbouwing en uitbreiding. En dat allemaal op een beperkte ruimte midden in de stad. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1640 en is de afgelopen eeuwen veranderd, aangepast, opgeknapt, uitgebreid en gerenoveerd. Op dit moment wordt er gebouwd maar wordt er ook gekeken naar de geschiedenis. Wat is van waarde, wat vinden de oudheidkundigen in de grond, achter de muren, onder de verflagen. Een gecompliceerde en uiterst boeiende samenvoeging van verleden, heden en toekomst. Lees het artikel >

Eenheid in verscheidenheid

Het belangrijkste Leidse gebouw, het in 1640 opgeleverde stadspaleis de LaeckenHalle van stadsarchitect Arent van ’s-Gravensande zit al jaren in een te krappe jas. Het was immers nooit als museum gebouwd maar destijds geheel gewijd aan het keuren van de wereldberoemde lakense stoffen. In 1874 werd het pas een museum en onderging het diverse transformaties. Met de nieuwe renovatie en uitbreiding maakt het museum zich klaar voor de 21ste eeuw. Vier jaar duurde de voorbereiding; van eerste schets tot start uitvoering. Waarom kozen de architecten dit nieuwe aangezicht aan de Lammermarkt-kant waar zoveel om te doen is? Wat betekent ‘nobele eenvoud’? Waarom is gekozen voor een lichte baksteen, en wat gaan we er straks voor terug krijgen met de stad? Lees het artikel >

een museum zonder muren

De werkzaamheden rondom de restauratie en uitbreiding naderen de finale, de collectie wordt ingehuisd en op de juiste plek gezet, de klimaatinstallatie draait volop; niets staat de grande opening van het vernieuwde Museum De Lakenhal meer in de weg. Ook de publieksprogramma's zijn vernieuwd met aandacht voor inclusie. Lees het artikel >

Schatkamer vol verhalen

Deze zomer opent Museum De Lakenhal na een verbouwing en renovatie van bijna drie jaar haar vernieuwde deuren. Dan wordt de schatkamer vol verhalen, het collectief geheugen van Leiden, teruggegeven aan de stad. Niet alleen het gebouw maar ook de opstelling van de collectie onderging een complete metamorfose. In het vernieuwde museum vind je geen chronologische en statische tentoonstellingen, maar échte verhalen van de stad. Die worden verteld alsof ze nog net zo relevant zijn voor de Leidenaren nu als destijds. Levende geschiedenis dus, opgedeeld in zeven kernverhalen. Lees het artikel >

Hierbij geopend

Museum De Lakenhal opende op woensdag 19 juni 2019 weer haar deuren na een sluiting van ruim 2 jaar. Gedurende die sluiting is het museum grondig gerestaureerd en uitgebreid. Zijne Majesteit de Koning verrichtte de openingshandeling. De muren van de collectiezalen hebben een nieuwe kleur gekregen. De gebruikte kleuren zijn geïnspireerd op het pigmentgebruik van de in Leiden geboren en getogen schilder Rembrandt. Lees het artikel >