Home

Nieuws: Emma van Noort winnares Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2016

24 september 2016

Dit jaar werd de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs voor de vijfde keer in Leiden uitgereikt. De prijs wordt beurtelings uitgereikt in Leiden en Maastricht. Deelname staat open voor kunstenaars tot 36 jaar, met een aantoonbare relatie met respectievelijk Leiden of Maastricht. Behalve de maximum leeftijd en relatie met de stad Leiden, is niet zozeer aanmoediging als wel erkenning en stimulering van jong talent een belangrijk uitgangspunt.

  • Uit het juryrapport: 'De jury stond voor een moeilijke keuze tussen het honoreren van bewezen kwaliteit of het honoreren van aantoonbare groei. Bij de afweging was voor enkele juryleden de durf van kunstenaars om een risico te nemen een belangrijk criterium. Een van de genomineerden heeft in visueel opzicht blijk gegeven van groei en verbindt dit met inhoudelijk prikkelend werk. Door deze belofte van groei en ontwikkeling komt de prijs toe aan: Emma van Noort'.

In juli 2006 is de Hermine van Bers Stichting opgericht met als doel ondersteuning van jonge kunstenaars.

Jurysamenstelling Leiden 2016: Connie van Driel, hoofd afdeling SD&A, Stroom Den Haag Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal Sandrine van Noort, hoofd Kunstzaken Galerie LUMC Rob Schouten, kunstenaar/hoofd communicatie, instroom, werving en selectie AKV/St. Joost in Den Bosch/Breda Margot Zweers prijswinnaar in 2014

Winnares Emma van Noort en wethouder Cultuur van Leiden, Robert Strijk
Winnares Emma van Noort en wethouder Cultuur van Leiden, Robert Strijk