Home

Privacyverklaring Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal doet er alles aan om jouw privacy te beschermen. Wij bieden verschillende diensten en producten aan. Dat doen we op de website, via de nieuwsbrief of de app. Voor het goed functioneren van deze media is het soms nodig gegevens van je te verzamelen en tijdelijk op te slaan. In deze privacyverklaring lees je om welke gegevens dit gaat, met welk doel en hoelang we deze bewaren.

Welke gegevens bewaart Museum De Lakenhal?

Voor het gebruik van websites, apps en dergelijke kunnen wij de volgende gegevens gebruiken en opslaan:

 • Persoonlijke gegevens wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven. Zoals je naam en e-mailadres;
 • Persoonlijke gegevens wanneer je een online ticket koopt voor het museum (naam, e-mailadres, betaalgegevens)
 • Gegevens wanneer je de website bezoekt (IP-adres, surfgedrag op websites en apps, klikgedrag, cookie ID);
 • Persoonlijke gegevens wanneer je meedoet aan de Doesjenel Prijs;
 • Persoonlijke gegevens wanneer je contact opneemt met Museum De Lakenhal via telefoon of e-mail (naam, telefoonnummer of e-mailadres)

Met welke doelen bewaart Museum De Lakenhal mijn persoonsgegevens?

Museum De Lakenhal kan jouw gegevens bewaren om de volgende redenen:

 • Om de nieuwsbrief te versturen, wanneer je je hiervoor hebt aangemeld.
 • Om je ticketaankoop te verwerken en je ticket te versturen;
 • Om, wanneer je je hiervoor hebt aangemeld, je inzending te verwerken en te beoordelen voor de Doesjenel Prijs;
 • Om onze diensten en producten te verbeteren en om je een betere gebruikerservaring te bieden. We analyseren bijvoorbeeld jouw gebruik vande website, dit geef ons inzicht in verbeterpunten;
 • Om eventuele verzoeken, klachten of vragen te behandelen;
 • We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om, wanneer daar om gevraagd wordt, te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

Hoe lang bewaart Museum De Lakenhal mijn gegevens?

Museum De Lakenhal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang we ze precies bewaren is afhankelijk van waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken. Zo kunnen we de gegevens verwerken en bewaren

 1. zo lang als nodig om jou bepaalde producten te sturen of diensten te verlenen;
 2. om te voldoen aan wettelijke plichten (denk aan de de bewaartermijn voor de Belastingdienst);
 3. of wanneer ons wordt gevraagd mee te werken aan juridische kwesties.

Tenzij anders vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat een van onze leveranciers jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') overdraagt aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar je normaal jouw producten en/of diensten gebruikt. We ondernemen dan de noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. We stellen bijvoorbeeld een EU-standaard contract op met zo’n partijen.

Heb je je aangemeld voor de Doesjenel Prijs? Wanneer je niet wordt genomineerd dan bewaren we je naam en adresgegevens maximaal 1 jaar. Ben je wel genomineerd, dan bewaren we jouw gegevens gedurende twee jaar, tot de volgende editie van de Doesjenel Prijs.

Deelt Museum De Lakenhal mijn gegevens met derden?

Jouw gegevens zijn alleen bekend bij degenen die jouw gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden of om jou je diensten of producten te leveren. Wij zullen jouw gegevens niet zomaar delen met andere werknemers van Museum De Lakenhal. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als je daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor hebt gegeven en als het noodzakelijk is voor een van onderstaande doelen. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers of dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met jou sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken of de nieuwsbrief te ontvangen.

Je gegevens kunnen, wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven, gedeeld worden met:

 • Mailchimp, voor het versturen van de nieuwsbrief;
 • Global Tickets, voor het verwerken van betalingen en versturen van online tickets;
 • INTK en Google Analytics, voor het analyseren van onze website;
 • Homerun, voor het verwerken van je deelname aan de Doesjenel Prijs;
 • Google Data Studio, voor het analyseren van onze social media-kanalen.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens zonder je toestemming aan publieke instanties openbaar maken om te voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen.

Cookies

Museum De Lakenhal gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Deze kun je accepteren of weigeren. Ook kun je deze altijd weer aanpassen. We gebruiken deze cookies om de website optimaal te laten werken en om onze website te analyseren. Op lakenhal.nl maken we daarnaast gebruik van een Facebook Pixel om onze advertenties te analyseren en bezoekersprofielen op te stellen. Dit is een Third Party Cookie. Deze kun je blokkeren door de cookies te weigeren.

Hoe beveiligt Museum De Lakenhal mijn gegevens?

We slaan jouw data op in een beveiligde database. Andere werknemers bekijken jouw gegevens niet, dit kan alleen degene die jouw aankoop, product of service verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Dit zijn je rechten:

 1. Recht op inzage en rectificatie
  Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien. Op jouw verzoek zullen wij je informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Wanneer je hier om vraagt zullen wij jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

 2. Intrekken van jouw toestemming of wissen van gegevens
  Je kunt jouw toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door je uit te schrijven voor de nieuwsbrieven via de link onderaan de betreffende nieuwsbrief. Afmelden voor de algemene nieuwsbrief? Dat kan hier.

  Indien van toepassing zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Onderaan deze verklaring vind je onze contactgegevens.

 3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Indien van toepassing zullen wij jou een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

 4. Recht van bezwaar of indienen klacht
  Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens.
  Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt. Dit kan via de Gemeente Leiden via gegevensbescherming@leidse-regio.nl of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je bezwaar maken, je gegevens inzien of wijzigen? Dit kan schriftelijk naar:
Museum De Lakenhal
Postbus 2044
2301 CA LEIDEN

Of via mailadres info@lakenhal.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2023.