Home

Leidse kunstenaars brengen coronacrisis in beeld

Museum De Lakenhal geeft opdracht aan collectief ROEM

Museum De Lakenhal in Leiden heeft aan het jonge, talentvolle kunstenaarscollectief ROEM de opdracht gegeven om een maand lang de coronacrisis te volgen. Twaalf Leidse kunstenaars gaan aan de slag om elk hun eigen perspectief te geven op de grote maatschappelijke veranderingen die zich nu voordoen. Zo brengen zij de impact in kaart die de coronacrisis heeft op ons leven.

ARTISTIEK ONDERZOEK

Op uitnodiging van Museum De Lakenhal zijn de twaalf Leidse kunstenaars meteen begonnen met hun artistieke onderzoek. Zo is er al voorgesteld om meubelontwerpen te maken waarmee je straks coronaproof uit eten kunt, worden alternatieve gezichtsmaskers ontwikkeld, willen ze met stoepkrijt een gedichtenguerrilla op de lege straten uitvoeren en is er een idee om verhalen aan te bieden aan volwassenen die de slaap niet kunnen vatten. Andere kunstenaars verdiepen zich in de psyche van mensen met straatvrees, duiken de wetenschappelijk-visuele kant van het virus in, onderzoeken hoe het lichaam functioneert in een huiselijke sfeer of denken na over de vraag hoe de grens tussen binnen en buiten nu noodgedwongen opnieuw wordt uitgevonden.

OPEN OPDRACHT

Museum De Lakenhal heeft niet van tevoren bepaald waar de opdracht precies toe moet leiden, want dat is afhankelijk van wat de afzonderlijke kunstenaars in de komende periode gaan ontwikkelen. Het is dus een open opdracht, waarbij de resultaten tijdens en na het proces met het publiek kunnen worden gedeeld. Museum De Lakenhal heeft alle vertrouwen in de keuze voor ROEM, omdat zij in de afgelopen jaren als jong collectief een goede ontwikkeling hebben laten zien. Marissa Karlas, een van de ‘ROEMies’: "Wij hebben sinds kort een permanente plek op de Haagweg 4 en dus Ruimte Om Echt te Maken (ROEM). In deze tijden kunnen wij niet meer fysiek bij elkaar komen en daardoor geen gebruik maken van onze ruimte, terwijl dit een belangrijke basis voor onze groep is. Om deze reden bundelt ROEM haar krachten op een nieuwe wijze; want juist nu is het tijd om écht te maken.”

WAARDE VAN KUNST

De bijzondere en aangrijpende omstandigheden die de coronacrisis met zich meebrengt, laten ons zien wat de waarde van kunst is. Er vindt wereldwijd een explosie van creativiteit plaats, waarbij allerlei mensen in hun thuisisolatie nieuwe uitdrukkingsvormen vinden voor hun ervaringen en gevoelens, en die delen via social media. Kunst biedt hen niet alleen een welkome afleiding maar kan ook helpen om diepe emoties zoals verdriet, angst, eenzaamheid en hoop een plek te geven. Door deze opdracht daagt Museum De Lakenhal de kunstenaars van ROEM uit om deze emoties ook te delen met het publiek. Directeur Meta Knol: “Kunstenaars kunnen ons met andere ogen naar de werkelijkheid laten kijken. Het ervaren van kunst kan je blik verruimen, je even uit de dagelijkse realiteit tillen of soms juist troost bieden. In deze bijzondere tijd krijgt dat opeens een grote urgentie. We wilden ROEM deze opdracht geven omdat we geïnteresseerd zijn de vraag hoe jonge kunstenaars kijken naar wat er nu allemaal gaande is.”

KWETSBARE POSITIE KUNSTENAARS

Kunstenaars worden financieel hard getroffen door de coronacrisis omdat zij vaak toch al weinig verdienden, daardoor veelal geen buffer hebben en als zzp-ers bovendien sterk afhankelijk zijn van opdrachtgevers. De landelijke belangenvereniging Kunsten ’92 leidt een taskforce met daarin de Creatieve Coalitie met oa de Museumvereniging, de Federatie Creatieve Industrie, de Federatie Cultuur en het Erfgoedplatform. Gezamenlijk vragen zij bij het kabinet aandacht voor dit nijpende probleem en verzoeken daarbij om een noodfonds naar Duits en Frans voorbeeld. Museum De Lakenhal onderkent de kwetsbare positie van kunstenaars. Door deze opdracht te geven kan het museum een groep jonge kunstenaars toch enige compensatie bieden.

ROEM

ROEM staat voor Ruimte Om Echt Te Maken. Stichting ROEM creëert een stabiel platform waar jonge creatieven binnen een collectief werken aan een toekomst als professioneel maker. De aangesloten ROEMies zijn jonge makers tussen de 18 en 30 jaar die zichzelf willen ontwikkelen als maker in de artistieke praktijk maar ook als ondernemer en organisatietalent. ROEMies zijn gedreven, ambitieus, leergierig en ondernemende jonge mensen die in samenwerking met elkaar in Leiden willen werken. Er is ruimte om te experimenteren, te falen en bovenal om van elkaar en externen te leren. Samen werken we aan het onderstrepen van het belang van kunst in onze samenleving.

Aangesloten kunstenaars: Joosje Bosch, Anna van Duijn,Vita Kiewiet de Jonge, Isabelle Schippers, Karl Karlas, Johanna Breuch, Julia van Duijn, Velowa, Maarten Slof, Bas van Klaveren, Amber Meekel e Annemieke Dannenberg.

VOOR MEER INFORMATIE, NIET VOOR PUBLICATIE