Home
tentoonstellingen

september 2024 t/m maart 2025

450 jaar optochten

Samen feestvieren is van alle tijden. Optochten zijn daarvoor de perfecte vorm. Ze zorgen voor saamhorigheid en een gedeelde identiteit. Wanneer de maatschappij verandert, veranderen optochten mee – bijvoorbeeld van elitair naar democratisch, van verdeeld naar eensgezind of omgekeerd. Daarmee zijn optochten een spiegel van de samenleving. Met de tentoonstelling 450 jaar optochten viert Museum De Lakenhal samen met de stad en de universiteit de rijke traditie die Leiden op dit gebied kent – een traditie die nog steeds springlevend is. Ook blikken we vooruit naar de toekomst.

Leiden als optochtenstad

Nergens anders in ons land wordt de ontstaansgeschiedenis van Nederland al zo lang zo uitbundig gevierd als in Leiden. Al sinds Leidens Ontzet op 3 oktober 1574 en de oprichting van de universiteit op 8 februari 1575 worden in de stad optochten georganiseerd. Met de tentoonstelling 450 jaar optochten blikken we terug terug op deze rijke geschiedenis.

Foto: Andor Kranenburg/3 October Vereeniging
Foto: Andor Kranenburg/3 October Vereeniging

Van schuttersparades naar volksfeest

In de tentoonstelling ontdek je welke ontwikkelingen deze optochten door de eeuwen heen in Leiden hebben doorgemaakt: van de militaire en theatrale parades door schutters en rederijkers in de vroegmoderne tijd en de studentmaskerades in de negentiende eeuw tot de taptoe vandaag de dag. Ook blikken we vooruit: hoe zal de optocht van de toekomst eruitzien?

Wandelen door vierenhalve eeuw geschiedenis

In de tentoonstelling komen sprekende objecten en beelden van optochten uit alle tijden samen. Met schilderijen, meterslange prenten, foto’s, films, kostuums en attributen laten we zien hoe groots deze vieringen werden en worden aangepakt. Bezoekers wandelen zo door vierenhalve eeuw Leidse optochtengeschiedenis.

Samenwerkingspartners

Universiteit Leiden | 3 October Vereeniging | Erfgoed Leiden en Omstreken | Sociëteit Minerva | Theater Instituut Nederland

Grote beschilderde trom van de schutterij
Grote beschilderde trom van de schutterij Collectie Museum De Lakenhal
Feestwijzer van de maskerade in 1903
Feestwijzer van de maskerade in 1903 Collectie Museum De Lakenhal