Home

aanvragen van bruiklenen

Museum De Lakenhal leent graag zijn collectie uit aan andere musea om deze aan zo veel mogelijk mensen te kunnen laten zien. Op deze pagina lees je hoe een bruikleenaanvraag in zijn werk gaat.

Museum De Lakenhal probeert de bruikleenkosten voor de lenende instelling zo laag mogelijk te houden. Zo vragen we geen bruikleenfee, geen vergoeding voor het opstellen van het conditierapport, zijn de (beschikbare) HR foto’s van de collectie gratis, proberen we de verzekeringskosten laag te houden door de bruikleennemer in de regel alleen aansprakelijk te stellen voor schade en niet voor verlies van de bruikleenobjecten én kijken we kritisch mee of de transport- en verpakkingskosten niet op een meer economische manier uitgevoerd kan worden. Daarbij houden we de veiligheidseisen op een zeer hoog niveau en proberen we de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden.

In principe kunnen alleen geregistreerde musea voorwerpen uit de collectie lenen, maar uitzonderingen hierop zijn denkbaar. Aan het lenen van objecten zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Voor de aanvraag ontvangen we graag minimaal de volgende informatie:

  • Directeur/ eindverantwoordelijke en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • contactpersoon (naam, telefoon, postadres, e-mail)
  • reden van de aanvraag
  • de tentoonstellingsperiode
  • tentoonstellingsnaam
  • objectenlijst met inventarisnummer. Voor het zoeken van objecten in de collectie kun je gebruik maken van de online database.
  • Een actueel facility report van de instelling

Indien beschikbaar ontvangen we verder graag:

  • Informatie over de wijze van presenteren
  • Plattegrond van de tentoonstellingsruimte met de positie van de bruikleen
  • Actuele klimaatgegevens van de betreffende tentoonstellingsruimte

De schriftelijke bruikleenaanvraag ontvangen we graag uiterlijk zes maanden vóór ingangsdatum. De bruikleenaanvraag handelen we graag digitaal af. Je kunt de aanvraag richten aan directeur Tanja Elstgeest via loans@lakenhal.nl.

Na je aanvraag

We streven ernaar binnen twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag uitsluitsel te geven over het al dan niet verstrekken van het bruikleen. Bij een positief bericht ontvang je de aan de toezegging verbonden voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld transport, koeriers, veiligheid, klimaatcondities en hanteren.

Neem voor meer informatie of vragen over het indienen van een bruikleenaanvraag contact op met registrar Jeroen Hermens: j.hermens@lakenhal.nl, 071 – 516 5937

Museum De Lakenhal onderschrijft de uitgangspunten van Slimmer Lenen van de Museumvereniging.