Home

Aanwinst Kees van Urk

5 april 2016

Museum De Lakenhal heeft in 2016 een pastel uit 1920 van kunstenaar Kees van Urk verworven. In deze pasteltekening van een bewogen landschap neemt een 'vurige' boom een centrale plaats in. Tegelijkertijd heeft Van Urk veel aandacht besteed aan de turbulente lucht. Hij volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en was lid van de 'Leidsche Kunstclub De Sphinx', een kunstenaarsvereniging die in 1916 door Theo van Doesburg werd opgericht. In mei 1917 werd Van Urk benoemd tot voorzitter, een functie die hij tot 1920 zou bekleden. Tot die tijd woonde hij in Leiden. Van Urk was een idealist, een gewetensbezwaarde dienstweigeraar en een socialist. Hij had belangstelling voor oosterse filosofieën en werd later Rozenkruiser.

Van Urk behoorde tot de modernen binnen De Sphinx. In zijn werk is invloed zichtbaar van Van Gogh, Jan Sluijters en kunstenaars van mystieke stromingen zoals 'de Branding'.

Kees van Urk, zonder titel (1920)
Kees van Urk, zonder titel (1920) collectie Museum De Lakenhal, aanwinst 2016