Home

Collegebesluit Gemeente Leiden inzake uitbreiding en restauratie Museum De Lakenhal

25 april 2012

Museum De Lakenhal behoeft restauratie en uitbreiding. Lekkages, geen geschikte publieksruimte en onvoldoende ruimte voor tentoonstellingen en collecties: om goed te kunnen functioneren moet Museum De Lakenhal restaureren en uitbreiden. Het college van B en W steunt het museum hierin. Het kaderbesluit, waar deze plannen en de financiƫle onderbouwing in uitgewerkt is, wordt midden 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer informatie in bijgaand persbericht van de gemeente Leiden.