Home

ELSE VALK SCHENKT COLLECTIE HENDRIK VALK AAN MUSEUM DE LAKENHAL

3 september 2015

De collectie van Museum De Lakenhal is opnieuw verrijkt met een grote schenking van het werk van Hendrik Valk (1897-1986). Zijn dochter Else Valk schenkt ruim twintig tekeningen en schilderijen aan het museum. Het betreffen vooral werken uit de vroege periode van de modernistische schilder, toen hij in Leiden woonde en werkte. De werken benadrukken het belang van de kunstenaar Hendrik Valk binnen het krachtenveld van De Stijl aan het begin van de 20ste eeuw. De tentoonstelling van de schenking is t/m 29 november 2015 te zien in Museum De Lakenhal.

SCHENKING

Onder de schenking bevinden zich onder meer een vroeg zelfportret (1919) en een 'Triptiek' (1925) met een gestileerde Adam en Eva in het Paradijs. In 1997, het jaar dat haar vader 100 jaar geleden werd geboren, schonk Else Valk al acht pastels en het schilderij 'Zonneplekken in kreupelbos' uit 1917. Een zelfportret uit 1926 volgde in 2004. Samen met de schilderijen ‘Huisje te Wassenaar' (1924) en 'Het Ontbijt' (1921), verkregen met dank aan de Vriendenvereniging VBL, kan Museum De Lakenhal inmiddels bogen op een aanzienlijke collectie werken van Hendrik Valk.

FIGURATIE EN ABSTRACTIE

Hendrik Valk was een veelzijdig kunstenaar, werkzaam in een tijd waarin de kunstwereld volop in beweging was. Internationaal verkenden verschillende artistieke stromingen de grens tussen figuratie en abstractie. Valk stileerde de werkelijkheid, maar de voorstelling in zijn werk bleef altijd herkenbaar. Zijn oeuvre vertoont raakvlakken met het werk van De Stijl-kunstenaars. Hendrik Valk werd door Theo van Doesburg, die deze kunstenaarsbeweging in 1917 oprichtte in Leiden, tevergeefs gevraagd om toe te treden. De eigenzinnige Hendrik Valk wilde echter niet principieel vasthouden aan abstractie. In zijn werk blijft de relatie met de visuele werkelijkheid altijd aanwezig.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Afbeelding: Hendrik Valk, Triptiek (1925). Museum De Lakenhal, Leiden. Schenking Else Valk, 2015. Museum De Lakenhal is het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden. Tot de hoogtepunten uit de collectie behoren werken van oude meesters als Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn en Jan Steen, maar ook van moderne kunstenaars als Theo van Doesburg, Jan Wolkers en Erwin Olaf. Museum De Lakenhal maakt kwaliteitsvolle tentoonstellingen van (inter)nationaal belang op basis van Leidse bronnen. Het museum profileert zich als een vernieuwend netwerkmuseum en verbindt heden en verleden door bezoekers te inspireren met oude en nieuwe gezichtspunten.

VOOR MEER INFORMATIE
AFDELING PUBLIEK VAN MUSEUM DE LAKENHAL
MINKE SCHAT. TEL. +31 (0)71 5165 360 / +31 (0)6 11 01 88 31 OF VIA PR@LAKENHAL.NL
MUSEUM DE LAKENHAL, OUDE SINGEL 32, LEIDEN
Hendrik Valk, Triptiek (1925)
Hendrik Valk, Triptiek (1925) Museum De Lakenhal, Leiden. Schenking Else Valk, 2015

persbeelden

Klik op de thumbnails voor download.