Home

Ghana ThinkTank

In 2006 opgericht door Christopher Robbins (USA), John Ewing (USA) and Matey Odonkor (Ghana) - in 2009 uitgebreid met Maria del Carmen Montoya (USA).

Ghana ThinkTank is een collectief van Amerikaanse kunstenaars die internationaal actief zijn. Uit onvrede over de effectiviteit van Ghanese ontwikkelingshulpprogramma’s waar ze bij betrokken waren, besloten ze in 2006 om de boel radicaal om te draaien. In diverse landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika richtten ze denktanks op, die erop gericht zijn om problemen in rijke landen op te lossen. Wat in eerste instantie lijkt op een ludieke omkering van traditionele machtsverhoudingen en rolpatronen, wordt al snel een confrontatie met de vraag hoe mensen zich verhouden tot de wereld om hen heen.

Ghana ThinkTank op bezoek in Leiden
Ghana ThinkTank op bezoek in Leiden

'Het probleem van Leiden'

Voorafgaand aan de tentoonstelling trok de Ghana ThinkTank door verschillende wijken in Leiden om problemen te verzamelen. Leidenaren werd gevraagd naar ‘het probleem van Leiden’ en naar (nadelige) gevolgen van globalisering. Op het moment dat Ghana ThinkTank in Leiden was, werden in Parijs werknemers van Charlie Hebdo door moslimfundamentalisten vermoord. Veel van de gehoorde problemen hadden dan ook betrekking op de kloof tussen moslims en niet-moslims.

ThinkTank sessie van Soedanese vluchtelingen die Leidense problemen bespreken
ThinkTank sessie van Soedanese vluchtelingen die Leidense problemen bespreken

Denktanks

Ghana ThinkTank heeft de Leidse problemen voorgelegd aan denktanks, ook aan speciaal voor Global Imaginations nieuw opgerichte denktanks in Marokko en Indonesië, landen waarmee Nederland een bijzondere relatie heeft. De oplossingen van de denktanks zijn verwerkt in een opzienbarende installatie die bruggen bouwt tussen schier onverenigbare grootheden.

Wat in eerste instantie lijkt op een ludieke omkering van traditionele machtsverhoudingen en rolpatronen, wordt al snel een confrontatie met de vraag of de persoonlijke leefomgeving los is te zien van de omringende wereld. Waar begint en eindigt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het collectief?

Monument to the Dutch

Monument to the Dutch is een ruimtelijke installatie, die door het publiek betreden kan worden. De symbolische verwijzing naar het Achterhuis van Anne Frank speelt een belangrijke rol in de installatie. De boekenkast bij de ingang is gevuld met literatuur die verwijst naar de geschiedenis van tolerantie en intolerantie. Rondom de ruimte zijn verwijzingen opgenomen naar de banden tussen de islam en de Nederlandse geschiedenis, maar ook naar de islamitische geloofstraditie. Het kunstwerk roept Nederlanders op om te leren van het verleden. Het stelt vragen bij de symbolen die gehanteerd worden om tolerantie en intolerantie te representeren. Naar aanleiding van het groeiende antisemitisme en de islamofobie in Europa, roepen de kunstenaars op om na te denken over de vraag hoe tolerant wij Nederlanders eigenlijk zijn, en hoe we onze toekomst zien. Naast Monument to the Dutch was in De Meelfabriek nog een tweede werk te zien, getiteld Ghana ThinkTank Leiden, waarin verslag werd gedaan van de tocht langs Leidse wijken en het werkproces van de kunstenaars.

meer over de Ghana ThinkTank
Ghana ThinkTank, Monument to the Dutch, 2015 (exterieur)
Ghana ThinkTank, Monument to the Dutch, 2015 (exterieur) An installation that brings together sacred symbols of tolerance. Diverse materialen. Courtesy Ghana ThinkTank. Ontwerp Ghana ThinkTank. Uitvoering José Warmerdam-van Beek. Foto: Marc de Haan
Ghana ThinkTank, Monument to the Dutch, 2015 (interieur)
Ghana ThinkTank, Monument to the Dutch, 2015 (interieur) An installation that brings together sacred symbols of tolerance. Diverse materialen. Courtesy Ghana ThinkTank. Ontwerp Ghana ThinkTank. Uitvoering José Warmerdam-van Beek. Foto: Marc de Haan