Home

Internationale primeurs en uitgebreid randprogramma

voor Global Imaginations

8 mei 2015

Van 27 juni t/m 4 oktober 2015 presenteert Museum De Lakenhal de tentoonstelling Global Imaginations in De Meelfabriek in Leiden. Deze internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst vindt plaats ter gelegenheid van het 440-jarig bestaan van de Universiteit Leiden. Twintig toonaangevende hedendaagse kunstenaars uit alle continenten zijn uitgenodigd om hun visie te tonen op de huidige geglobaliseerde wereld. Hiertoe maken zes van de geselecteerde kunstenaars nieuw werk, geïnspireerd op Leidse museale collecties. Tot deze internationale primeurs behoort werk van onder meer Mark Dion, de Ghana ThinkTank en Raqs Media Collective. Daarnaast worden diverse thema’s uit de expositie uitgediept in een uitgebreid randprogramma, met een scholierenconferentie, kunstenaarsdiner, filmprogramma, wetenschappelijk symposium en het evenement Lunä.

Internationale primeurs

 • Voor zijn werk The Natural Sciences (2015) kreeg Mark Dion (1961, New Bedford, MA, Verenigde Staten) toegang tot het depot van Naturalis Biodiversity Center. Hij selecteerde er een reeks bijzondere voorwerpen, waarmee hij door middel van 3D-geprinte kopieën een nieuw, surrealistisch curiositeitenkabinet creëert.
 • Ter voorbereiding op Global Imaginations liet Georges Adéagbo (1942, Cotonou, Benin) zich tijdens een bezoek aan Leiden inspireren door de stad zelf, De Meelfabriek en de collectie van Museum De Lakenhal. Zijn ruimtevullende installatie bevat teksten, door hemzelf en ambachtslieden uit Benin vervaardigde objecten en gevonden voorwerpen uit de straten van Leiden en Cotonou. In Museum De Lakenhal is een aanvullende installatie te zien die Adéagbo maakte voor Global Imaginations.
 • Marjolijn Dijkman (1978, Nederland) is geïnteresseerd in verbeeldingen van de toekomst door tijd en plaats heen. Speciaal voor Global Imaginations maakte zij de installatie Cultivating Probability, dat ontstond op basis van wetenschappelijk onderzoek naar toekomstbeelden in verschillende culturen. De objecten in de installatie zijn vrije vertalingen van voorwerpen die een rol spelen in voorspellings- en bezweringsrituelen, en werden geselecteerd uit de collecties van Museum Volkenkunde en het Afrika Museum.
 • Voor Go Forward liet Andrea Stultiens (1974, Nederland) zich inspireren door een boekendrieluik van de Oegandese 'chief' Ham Mukasa, over de geschiedenis van zijn land. De bijbehorende illustraties werden nooit gemaakt. Samen met verschillende Oegandese kunstenaars en Nederlandse en Oegandese kunstacademiestudenten maakt Stultiens nu alsnog beelden bij de verhalen.
 • De Ghana ThinkTank, een initiatief van de Amerikaanse kunstenaars Christopher Robbins, John Ewing en Matey Odonkor, heeft Leidse problemen die ze in januari 2015 hebben verzameld, voorgelegd aan denktanks in verschillende landen. De daaruit voortgekomen oplossingen worden verwerkt in een installatie die bruggen bouwt tussen schier onverenigbare grootheden.
 • Als uitgangspunt van het werk Fever. Fever. dat Raqs Media Collective voor Global Imaginations ontwikkelde, werd een object gekozen uit de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden. Deze foto van een reliëf uit een 12de-eeuwse Indiase tempel, verbeeldt een verhaal uit de Mahabharata, een beroemd Indiaas epos. De foto wordt door de kunstenaars in verband gebracht met het in snel tempo opbranden van onze natuurlijke grondstoffen.

Uitgebreid randprogramma

In samenhang met de tentoonstelling is een uitgebreid randprogramma opgesteld in samenwerking met verschillende organisaties in Leiden:

 • Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juli worden ’s avonds films vertoond op het terrein van De Meelfabriek. Het betreft een door het Leiden International Film Festival samengestelde selectie van breed toegankelijke films aansluitend bij de thematiek van Global Imaginations. De tentoonstelling in De Meelfabriek is op deze dagen geopend tot 22.00 uur.
 • Op maandag 7 september vindt een scholierenconferentie plaats rond het thema ‘wereldburgerschap’. Het thema ‘water’ zal daarbij speciale aandacht krijgen, vanwege de waterzuiveringsinstallatie van Lucy en Jorge Orta op het terrein van De Meelfabriek, waarmee water uit de Zijlsingel wordt gezuiverd tot schoon drinkwater dat aan bezoekers wordt geserveerd. De conferentie wordt georganiseerd door Museum Volkenkunde en LeidenGlobal in samenwerking met SCOL, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.
 • De Orta’s presenteren op dinsdag 8 september een groot diner. Sinds 2000 organiseert dit kunstenaarsduo op verschillende plekken in de wereld onder de noemer 70 x 7 The Meal diners voor lokale bestuurders en burgers. Op het terrein van De Meelfabriek gaan honderd gasten met elkaar in gesprek aan een door de kunstenaars gedekte tafel, met speciaal door hen ontworpen borden.
 • Op 25 september wordt een wetenschappelijk symposium georganiseerd. Medewerkers van universiteit en musea, kunstenaars, promovendi en studenten zullen reflecteren op de vraag hoe hedendaagse kunst (de ‘global imaginations’) kennis over onze wereld genereert, stimuleert en ter discussie stelt. Het symposium is een coproductie van de Universiteit Leiden en Museum Volkenkunde.
 • In samenwerking met Museum Boerhaave vindt op 28 september het evenement Lunä van kunstenaar Marjolijn Dijkman plaats. Lunä is genoemd naar de ‘Lunar Society’, een in 1765 in Birmingham opgericht genootschap van Britse intellectuelen die eens per maand bij volle maan bijeenkwamen om te eten en discussiëren aan een grote ovale tafel. Deze happening wordt bij volle maan herhaald door Dijkman, in samenwerking met antropoloog Peter Pels en zijn 'The Future is Elsewhere’-onderzoeksgroep. Zij spreken aan een door Dijkman gemaakt model van de historische tafel over toekomstvisies en -filosofieën.

Meer informatie:

globalimaginations.nl
demeelfabriek.nl
lustrum.leidenuniv.nl

Global Imaginations is mede mogelijk gemaakt dankzij De Meelfabriek, met financiële steun van het Mondriaan Fonds, Stichting Doen, VSBfonds, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds BNG, Stichting Stokroos en Cultuurfonds Leiden.

Voor meer informatie
Afdeling Publiek van Museum De Lakenhal
Minke Schat Tel. 071 5165 360 / 06 11 01 88 31 of via pr@lakenhal.nl
Museum De Lakenhal, Oude Singel 32, Leiden

Beeldbank

Klik op de afbeeldingen voor download.