Home

Hendrik Valk.1897 - 1986

Tussen abstractie en figuratie

5 september 2015 t/m januari 2016

De collectie van Museum De Lakenhal is in 2015 opnieuw verrijkt met een grote schenking van het werk van Hendrik Valk (1897-1986). Zijn dochter Else Valk schenkt ruim twintig tekeningen en schilderijen aan het museum. Het betreffen vooral werken uit de vroege periode van de modernistische schilder, toen hij in Leiden woonde en werkte. De werken benadrukken het belang van de kunstenaar Hendrik Valk binnen het krachtenveld van De Stijl aan het begin van de 20ste eeuw. De tentoonstelling van de schenking is t/m januari 2016 te zien in Museum De Lakenhal.

schenking

Onder de schenking bevinden zich onder meer een vroeg zelfportret (1919) en een 'Triptiek' (1925) met een gestileerde Adam en Eva in het Paradijs. In 1997, het jaar dat haar vader 100 jaar geleden werd geboren, schonk Else Valk al acht pastels en het schilderij 'Zonneplekken in kreupelbos' uit 1917. Een zelfportret uit 1926 volgde in 2004. Samen met de schilderijen ‘Huisje te Wassenaar' (1924) en 'Het Ontbijt' (1921), verkregen met dank aan de vriendenvereniging, kan Museum De Lakenhal daarmee bogen op een aanzienlijke collectie werken van Hendrik Valk.

HENDRIK VALK

Hendrik Valk (1897 - 1986) vestigde zich in 1917 in Leiden en kreeg in 1927 zijn eerste solo-expositie in Museum De Lakenhal. Het jaar daarvoor was hij naar Arnhem verhuisd, waar hij tot 1962 als docent aan de kunstacademie zou werken.

FIGURATIE EN ABSTRACTIE

Valk was een veelzijdig kunstenaar, werkzaam in een tijd waarin de kunstwereld volop in beweging was. Internationaal verkenden verschillende artistieke stromingen de grens tussen figuratie en abstractie. Hendrik Valk stileerde de werkelijkheid, maar de voorstelling in zijn werk bleef altijd herkenbaar. Hij ging uit van een naturalistische voorstelling, waaruit hij steeds meer details wegliet. Nooit heeft hij zich formeel aangesloten bij een bredere beweging, maar zijn oeuvre vertoont raakvlakken met het werk van De Stijl-kunstenaars. Valk werd door Theo van Doesburg, die deze kunstenaarsbeweging in 1917 oprichtte in Leiden, tevergeefs gevraagd om toe te treden. De eigenzinnige Hendrik Valk wilde niet principieel vasthouden aan abstractie, wat tot uiting komt in de diversiteit van zijn oeuvre.

Hendrik Valk, Triptiek, 1925
Hendrik Valk, Triptiek, 1925 Collectie Museum De Lakenhal. Schenking Else Valk, 2015