Home

Linda Arts

Beneden-Leeuwen, 1971

lindaarts.nl

Het oeuvre van Linda Arts (1971) bestaat, naast schilderijen en grafiek, uit lichtobjecten en muurschilderingen, die zij op locatie maakt. Kenmerkend is het gebruik van zwart en wit met sporadisch een kleuraccent. Haar werk lijkt zakelijk, maar is bij nadere beschouwing verassend persoonlijk: ‘Ik ben een minimalist van de subtiel romantische soort’.

Door de ritmische aaneenschakeling van wit en zwart, het spel met licht en donker, lijken Arts werken optische illusies. Maar haar werkwijze is naar eigen zeggen toch vooral een oproep om beter te kijken. Arts zoekt 'de ruimte binnen het ritme', zonder daarbij de verstilling en eenvoud, die zij nastreeft, uit het oog te verliezen. Ook het maakproces, het op bijna meditatieve wijze aanbrengen van laag op laag, wil zij inzichtelijk maken, het liefst voelbaar. Alles is volgens Arts terug te brengen tot kijken en zien, ervaren en denken.

Linda Arts werd geboren in het land van Maas en Waal, maar woont en werkt al jaren in Tilburg. 'Ondanks dat de keuzes die ik binnen mijn werk maak voortkomen uit het werk zelf, ligt onder dit alles mijn verwantschap met de grijstonen van het oer-Hollandse rivierenland. Het is alsof ik steeds opnieuw de mist van mijn jeugd vastleg.' Wat destijds voor de kunstenaars van De Stijl gold, geldt ook voor Arts; niet de natuur maar het werk zelf is het vertrekpunt.

De ondubbelzinnige motieven, de hang naar licht, de keuze voor helderheid en het lijnenspel van kunstbeweging De Stijl zijn voor Arts een bron van inspiratie bij het ontwikkelen van een krachtige eigen beeldtaal. De Stijl heeft haar, naar eigen zeggen, gesterkt om met minimale middelen in zwart-wit te werken, ook al was dat in haar begintijd not done. De keuze voor soberheid, rust en ritme zijn ook voor haar de uitgangspunten in haar werk, maar in tegenstelling tot de kunstenaars van De Stijl wil Arts als maker niet ‘afwezig’ zijn.

Linda Arts is actief in binnen- en buitenland; Ze exposeerde in onder andere Sydney, New York, Parijs, Berlijn en Aachen. In Nederland was haar werk te zien in Museum De Pont in Tilburg, Museum van Bommel van Dam in Venlo en Museum Waterland in Purmerend. Behalve als kunstenaar is Arts actief als curator.

Zonder titel, 2017
Zonder titel, 2017 Schetsontwerp door Linda Arts