Home

MISSIE EN VISIE

MISSIE

Museum De Lakenhal maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om te inspireren en een bijdrage te leveren aan persoonlijke ontwikkeling.

Het museum vervult deze missie door:

  • Het verwerven, bewaren en presenteren van de verzamelingen beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis.
  • Het presenteren van tentoonstellingen van (inter)nationaal belang op basis van Leidse bronnen.
  • Het nastreven van museale vernieuwing door avontuurlijke, interdisciplinaire projecten te ontwikkelen, ook in samenwerking met externe partners.
  • Het zoeken van een open dialoog met een breed samengesteld museumpubliek: het museum geeft informatie maar stimuleert bezoekers ook om eigen interpretaties en verhalen in te brengen.

Medewerkers van De Lakenhal brengen deze missie in praktijk door hun kennis van en passie voor beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis door middel van een inspirerende, leerzame en zo direct mogelijke interactie over te brengen aan het publiek. Zij werken daarbij volgens de normen en kwaliteitseisen die voor de museumbranche gelden en die zijn vastgelegd in richtlijnen van de Ethische Code voor Musea van het ICOM, van het Nederlands Museum Register en van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (ICN).

VISIE

Museum De Lakenhal inspireert, verbindt en vernieuwt. Inspireren door de avontuurlijke, wetenschappelijke en visuele kwaliteit van tentoonstellingen, collectiepresentaties en bijzondere projecten. Vernieuwen door actief te experimenteren met nieuwe invalshoeken, publieksbenaderingen en presentatievormen. Verbinden door als eigentijds netwerkmuseum te opereren: samenwerkingsgericht, interactief en maatschappelijk betrokken, met een museaal aanbod voor een breed publiek, bestaande uit alle generaties. Daarnaast verbindt het museum heden en verleden door bezoekers te inspireren met oude en nieuwe gezichtspunten.

PROFIEL

Museum De Lakenhal is het museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden. In het museum zijn hoogtepunten te bewonderen van oude meesters als Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn en Jan Steen, naast moderne kunstenaars als Theo van Doesburg, Jan Wolkers en Erwin Olaf. Het roemruchte verleden van Leiden wordt belicht in collectiepresentaties rond het Beleg en Ontzet van Leiden (1574) en Zeven eeuwen Leids Laken. Het museum is sinds 1874 gevestigd in Rijksmonument de 'Laecken-Halle', in 1641 gebouwd door architect Arent van 's-Gravensande. Museum De Lakenhal profileert zich als een klassiek en stijlvol museum dat tegelijkertijd eigentijds en avontuurlijk is.

Performance bij de opening van PARELEN in Kunst, Natuur & Dans (2012)
Performance bij de opening van PARELEN in Kunst, Natuur & Dans (2012) Foto: Arno Massee