Home

19 december 2019

Museum De Lakenhal realiseert succesvol heropeningsjaar in 2019

Museum De Lakenhal kijkt terug op een succesvol heropeningsjaar. Koning Willem Alexander opende het gerestaureerde en uitgebreide museum op 19 juni 2019. Komende week verwelkomt het museum de 100.000ste bezoeker vanaf datum heropening. Daarmee zijn de bezoekersaantallen verdrievoudigd ten opzichte van eerdere jaren. Het museum wist dit succes te realiseren op basis van een sterk inhoudelijke en kwaliteitsgerichte aanpak.

Heropening

In het prachtig gerestaureerde museumcomplex is na bijna drie jaar sluiting, nu weer een rijke keuze beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis te zien, aan de hand van zeven (Leidse) kernverhalen. Tien hedendaagse kunstenaars en vormgevers kregen de opdracht om in het kader van de restauratie en uitbreiding een bijzondere toevoeging te doen in het gebouw. Zo werden heden en verleden op alle niveaus met elkaar verbonden. Gebouw, interieurontwerp en collectie vormen hier weer één geheel. Het museum won er verschillende nominaties en architectuurprijzen mee, zoals de Abe Bonnemaprijs en twee Architectenweb Awards voor ‘Interieur van het Jaar’ en ‘Publiek Gebouw van het Jaar’. De nieuwbouwarchitect HappelCornelisseVerhoeven werd bovendien verkozen tot Architect van het Jaar 2019.

Jonge Rembrandt

De tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star opende op 2 november en is nog tot en met 9 februari 2020 te zien. De tentoonstelling trok tot op heden circa 27.500 bezoekers en werd door De Volkskrant uitgeroepen tot ‘beste Rembrandt tentoonstelling’ van het landelijke Rembrandtjaar. Werken die de inmiddels wereldberoemde meester maakte, keerden hiervoor na bijna 400 jaar terug naar zijn geboortestad Leiden. Deze uitgebreide tentoonstelling laat de lef en ambitie zien van de jonge Rembrandt, die zich pijlsnel ontwikkelde tot een gevestigde meester. Er zijn bijzondere bruiklenen uit binnen- en buitenland te zien, waaronder een aantal werken die voor het eerst aan het publiek wordt getoond.

Met nieuwe ogen kijken

Het museum wil zoveel mogelijk mensen met nieuwe ogen naar het Leidse verleden laten kijken. Dat doen we met vernieuwende publieksprogramma’s, een speciaal familiespoor, een open atelier met kunstenaarsworkshops en bijzondere openstellingen voor specifieke doelgroepen, zoals rondleidingen in gebarentaal, prikkelarme openstellingen en rondleidingen voor mensen met dementie. Ter gelegenheid van Jonge Rembrandt is een succesvol ‘artist in residence’-programma opgezet voor talentvolle scholieren uit het voortgezet onderwijs. De volledige publieksprogrammering is afgestemd op een gloednieuw, digitaal, interactief ecosysteem, waarbij de L@kenhal app direct relevante informatie voor bezoekers ontsluit.

Vooruitblik: Pilgrims naar Amerika en solotentoonstelling Claudy Jongstra

Museum De Lakenhal programmeert tentoonstellingen van (inter)nationaal belang op basis van Leidse bronnen. Vanaf 27 maart 2020 is de tentoonstelling ‘Pilgrims naar Amerika’ te zien. Komend jaar is het 400 jaar geleden dat deze groep Engelse vluchtelingen vanuit een elfjarig verblijf in Leiden naar de Nieuwe Wereld zeilde, om daar een kolonie te stichten. Voor het eerst in de geschiedenis wordt dit herdacht in een inclusieve herdenking waarbij ook de Native Americans betrokken zijn. De tentoonstelling in Museum De Lakenhal belicht deze complexe geschiedenis vanuit verschillende perspectieven, waarbij ook de vraag wordt gesteld wat het begrip ‘vrijheid’ tegenwoordig nog voor ons betekent.

Vanaf september 2020 is in de nieuwe tentoonstellingszalen een grote tentoonstelling te zien van Claudy Jongstra. Deze internationaal bekende kunstenaar werkt vanuit Friesland aan een duurzaam oeuvre waarin het oude ambacht van wolverwerking nieuw leven wordt ingeblazen. In Museum De Lakenhal toont zij twee monumentale installaties. Op geheel eigen wijze verbindt zij deze met de geschiedenis van de Lakenhal, waarin de productie van wollen stoffen eeuwenlang een belangrijke rol heeft gespeeld. Claudy Jongstra is verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2019.

Over Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal is het museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden. Het roemruchte verleden van de stad wordt belicht in zeven collectiepresentaties, waaronder De Bakermat van de Gouden Eeuw, Leiden Universiteitsstad, Het Beleg en Ontzet van Leiden en Zeven Eeuwen Leids Laken. De internationaal bekend collectie bevat tal van hoogtepunten zoals Lucas van Leydens ‘Laatste Oordeel’ (1526-27), fraai gebrandschilderd glas en schilderijen van Rembrandt en tijdgenoten. Sinds 1874 is het museum gevestigd in een monumentale, 17e-eeuwse keurhal voor wollen stoffen, die in 2017-2019 zorgvuldig werd gerestaureerd en uitgebreid met moderne architectuur. Door de bijzondere ontmoetingen tussen heden en verleden die hier plaatsvinden, is Museum De Lakenhal een inspiratiebron voor iedereen!

Voor meer informatie, niet voor publicatie

Astrid Jacobs | Hoofd publieks- en commerciële zaken | 06 40 35 54 02 | a.jacobs@lakenhal.nl