Home

12 april 2019

Eerste exemplaar ‘Museumboek’ De Lakenhal uitgereikt

Museum De Lakenhal in Leiden heropent op 20 juni de deuren weer voor het publiek, na restauratie van het rijksmonument en uitbreiding met een nieuwe vleugel. In dit feestelijke openingsjaar bestaat de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal (VBL) maar liefst honderd jaar. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum werd gisteren in het stadhuis van Leiden, in aanloop naar de feestelijke heropening, het eerste exemplaar van het Museumboek door VBL-voorzitter Haro Schultz van Haegen uitgereikt aan burgemeester Henri Lenferink.

Een kloek Museumboek

Het dikke Museumboek is een kroon op 145 jaar museale geschiedenis. Voor het eerst wordt in één kloeke publicatie een overzicht gegeven van de historie van het gebouw, het museum en de collectie. Het rijk geïllustreerde boek werd samengesteld door museumdirecteur Meta Knol, conservator geschiedenis Jori Zijlmans en eindredacteur Aukje Vergeest. Conservatoren en andere deskundigen schreven hoofdstukken over deelonderwerpen, gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek. Van fotografe Karin Borghouts werd een fraaie fotoserie toegevoegd waarin het museum tijdens de restauratie en uitbreiding werd vastgelegd. De vormgeving is van Karen Polder.

Burgemeester Henri Lenferink: “Museum De Lakenhal is onlosmakelijk verbonden met Leiden en haar bewoners en geeft het DNA van Leiden prachtig weer. De betekenis van Museum De Lakenhal voor de stad, met een op de stad gerichte collectie, is dan ook groot. Na een lange voorbereidingstijd werd gestart met de verbouwing en nu die achter de rug is kan het museum weer een flinke tijd vooruit.”

100 jaar vriendenvereniging VBL

Het Museumboek is een jubileumcadeau van de vriendenvereniging VBL aan het museum. In het boek is vanzelfsprekend een apart hoofdstuk gewijd aan de 100-jarige geschiedenis en collectie van de vriendenvereniging, die behoort tot de oudste van Nederland. Op 11 januari 1919 werden de statuten van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Daardoor viert de VBL in het heropeningsjaar van het museum ook haar 100-jarig jubileum. De vrienden steunen het museum bij het uitbreiden van de collectie, bij restauraties en publicaties, en zij bevorderen in het algemeen de bekendheid van het museum. In dit bijzondere jubileumjaar heeft de vriendenvereniging zich ten doel gesteld het ledenaantal te verdubbelen tot 1000 leden.

Bestellen

Het Museumboek verschijnt in het heropeningsjaar van het gerestaureerde en uitgebreide Museum De Lakenhal, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vriendenvereniging, de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal. Het boek (344 pagina’s full-color, verkoopprijs € 49,95) is vanaf vandaag te koop via Nai010 Uitgever/publishers: www.nai010.com/lakenhal