Museum De Lakenhal is tijdelijk gesloten
Home

Bestuur Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal

Het bestuur van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Mevrouw C.G.H. (Christine) Robben, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024
E-mail: voorzitterVBL@lakenhal.nl

Penningmeester

De heer Mr. D. (Dick) Catoen, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2021
E-mail: penningmeesterVBL@lakenhal.nl

Secretaris

De heer V. (Vincent) Verschoor, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024
E-mail: secretaris.VBL@lakenhal.nl

Ledenadministrator

Mevrouw L.D. (Louise) Tromp-Genang, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2022
E-mail: ledenadministratorVBL@lakenhal.nl

Leden

De heer Mr. R.H. (Roel) Breedveld, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024
De heer G. (Geert) Crielaard, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2022
De heer A.C. (Alexander) Geertsema, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2021
De heer H.E.G.M. (Hein) van Woerden, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2023