Home
Vriendenvereniging VBL

Bestuur Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal

Het bestuur van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Christine Robben, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024

Penningmeester

Maurice Jongmans, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2025

Secretaris

Vincent Verschoor, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024

Bestuursleden

Roel Breedveld, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2024
Alexander Geertsema, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2025
Nienke van Schaverbeke, aftredend / herkiesbaarstelling in: 2026

Met het bestuur kan contact opgenomen worden via vrienden@lakenhal.nl.