Home

Behalve in De Meelfabriek was Global Imaginations nog op twee andere plekken in de stad te zien. Daarnaast werd een satellietprogramma gepresenteerd in Galerie LUMC en Framer Framed in Amsterdam.

Oude UB

In de Oude Universiteitsbibliotheek (Oude UB) werden oude wereldkaarten van de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden bijeengebracht: geografische opvattingen van de globe, van de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Deze kaarten laten de ontwikkeling van het wereldbeeld zien, alsook de verschillende manieren waarop het gekromde aardoppervlak op een plat vlak afgebeeld kan worden.

Deze historische verbeeldingen van de wereld werden gecombineerd met werk van hedendaagse kunstenaars die de wereld elk op hun eigen manier in kaart brengen. Een groeiend aantal kunstenaars laat zich inspireren door cartografische kaarten of processen van ‘mapping’. Het concept ‘mapping’ verwijst naar ordeningen van objecten, ideeën of data – ook cartografische gegevens – die in een nieuw, visueel kader zijn gebracht. Hier waren kunstwerken te zien van Annesas Appel en Anett Frontzek, die ontstaan zijn uit landkaarten. Daarnaast werden kunstenaarsboeken getoond waarin bijzondere vormen van ‘mapping’ een rol spelen.

In tegenstelling tot kaarten waarin kenmerken gefixeerd zijn, geven computers, smartphones en tablets hoe langer hoe meer ruimte aan wat de theoreticus Harun Farocki “operative images” heeft genoemd. Het zijn beelden die niet alleen een intermediair zijn, maar een actieve rol spelen in de synchrone uitwisseling van gegevens. Digitale beelden worden telkens gecorrigeerd en samengesteld.

Het kunstenaarsproject 250 Miles crossing Philadelphia van PolakVanBekkum is een enerverend voorbeeld waarin stemmen van deelnemers, omgevingsgeluiden, GPS en Google Earth samenkomen in één presentatie; een ontmoeting tussen de analoge en digitale wereld. Van bovenaf gezien volgen we iemand in zijn tocht door Philadelphia.

De tentoonstelling werd op uitnodiging van Museum De Lakenhal samengesteld door Johan Deumens van Johan Deumens Gallery en Martijn Storms, conservator kaarten en atlassen van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Meer informatie: bezoekers.leidenuniv.nl

John Gilbert & Edmund Evans, The Pictorial Missionary Map of the World. London: James Nisbet & Co., [1861]
John Gilbert & Edmund Evans, The Pictorial Missionary Map of the World. London: James Nisbet & Co., [1861] Universiteitsbibliotheek Leiden, COLLBN Port 144 N 164
Annesas Appel, Border Frequencies, 2012
Annesas Appel, Border Frequencies, 2012

Museum De Lakenhal

Ter voorbereiding op zijn werk voor Global Imaginations liet Georges Adéagbo (1942, Cotonou, Benin) zich inspireren door Leiden, vooral door De Meelfabriek en de collectie van Museum De Lakenhal, in het bijzonder door Het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden. De ruimtevullende installatie van Adéagbo in De Meelfabriek bestond uit teksten, door hemzelf en door lokale Beninse ambachtslieden vervaardigde reproducties van werken uit de collectie van Museum De Lakenhal, en uit gekochte en gevonden objecten op rommelmarkten en in de straten van Leiden en Cotonou, waaronder boeken, schilderijen en textiel. In Museum De Lakenhal was een aanvullende installatie te zien van Georges Adéagbo.

meer over de installaties van Adéagbo
Georges Adéagbo en zijn team aan het werk in Benin
Georges Adéagbo en zijn team aan het werk in Benin