Home

21 maart 2019

Vriendenvereniging Museum De Lakenhal ontvangt schenking van 5 miljoen euro

Vandaag maakte Museum De Lakenhal bekend dat de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal (VBL) een erfenis heeft ontvangen ter waarde van circa 5 miljoen euro. Dit bedrag komt bovenop eerdere schenkingen die door de betreffende particulier bij leven en welzijn aan de vriendenvereniging werden gedaan ten behoeve van de collectie én voor de restauratie en uitbreiding van het museumcomplex. Ter gelegenheid van dit bijzondere feit werd vandaag de naam van de nieuwbouw officieel bekend gemaakt: het Van Steijn Gebouw.

Schenkingen en erfenis

In 2015 ontving de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal een anonieme gift van één miljoen euro ten behoeve van collectievorming én onderdelen van de restauratie en uitbreiding van het museum. Met deze gift werd een basis voor nieuwe aankopen gelegd. Ook werden er glas-in-loodramen en monumentale koepeldaken mee gerestaureerd en maakte het nieuwe publieksvoorzieningen mogelijk, zoals het educatieatelier en de aanleg van een ringleiding voor doven en slechthorenden in het auditorium. Dankzij een aanvullende gift kon eind 2017 ook de restauratie van de tweede verdieping van de 17e-eeuwse Lakenhal in opdracht worden gegeven, alsmede de restauratie van de Oud-Hollandsche Keuken. Met de erfenis die daar nu bij is gekomen, wordt een aankoopfonds gevormd bij de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal. Het beheer van dit Van Steijn Fonds is erop gericht om met specifieke aankopen duurzaam bij te dragen aan de collectievorming van het museum.

Van Steijn Gebouw

Museum De Lakenhal wordt in de periode 2017-2019 vernieuwd en is op dit moment nog gesloten. Tijdens een vrij toegankelijk openingsfestival van 20 t/m 23 juni geven wij het museum terug aan het publiek. De erfenis van Van Steijn maakte het mogelijk nog enkele ‘kersen op de taart’ van de restauratie en uitbreiding te realiseren. Dit betreft onder andere de reconstructie van historische lambriseringen in de Harteveltzaal, diverse restauratiewerkzaamheden aan de collectie, een reeks fraaie kabinetten om de collectie in te presenteren, LED-verlichting en een bijdrage aan educatie en publieksbereik. Vanwege de grote betekenis van deze bijdragen aan de restauratie en uitbreiding, draagt het nieuwe gebouw vanaf vandaag de naam ‘Van Steijn Gebouw’.

Carla van Steijn

Carla Roberta van Steijn werd geboren op 7 januari 1925 in Arnhem als dochter van mr. Adolf Herman van Steijn en Emilie Karoline Freifrau von der Schulenberg. Ze groeide op in Den Haag, waar haar vader kantonrechter was, en bezocht in haar jeugdjaren met haar familie regelmatig het Leidse Museum De Lakenhal. Eenmaal volwassen werkte ze als doktersassistente, als directrice van een tehuis voor Indische repatrianten en als bibliothecaresse bij het Damesleesmuseum. Ze had een brede culturele belangstelling en kennis, sprak haar talen, reisde veel, was zeer belezen en had een diepgaande belangstelling voor muziek, schilderkunst, architectuur en natuur. In Museum De Lakenhal was zij een graag geziene gast: altijd oprecht betrokken, warm én kritisch. Ze was jarenlang lid van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal. Carla van Steijn bleef bewust ongehuwd en overleed op 12 maart 2018 in Wassenaar. Het museumteam en de vriendenvereniging kijken met ontroering, respect en genoegen terug op de bijzondere band die in de loop van jaren met mevrouw Van Steijn werd opgebouwd, en gedenken haar graag op gepaste wijze met de naamgeving van het nieuwe gebouw.

Over Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal (VBL)

De Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal werd in 1919 opgericht, met als doel om aankopen ten behoeve van de museale collectie geldelijk te steunen, alsmede om de belangstelling voor en betrokkenheid bij het museum te bevorderen. Voorzitter Haro Schultz van Haegen: “Opnieuw is gebleken dat particulieren op betekenisvolle manieren bijdragen aan Museum De Lakenhal. Het nieuws dat we vandaag naar buiten kunnen brengen is van een bijzondere orde. Niet alleen omdat het gaat om een erfenis van 5 miljoen euro, maar juist ook vanwege de bijzondere band met de schenkster. Mevrouw Van Steijn is jarenlang lid van onze verenging geweest, altijd vol belangstelling, kritisch en loyaal – en nooit op de voorgrond. Dat zij uiteindelijk ons dit grote bedrag heeft nagelaten, maakt dat wij als vereniging haar bijzonder dankbaar zijn, en het past dan ook heel goed dat de nieuwbouw van Museum De Lakenhal als eerbetoon haar naam gaat dragen.”

Over Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal is het museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden. Het roemruchte verleden van de stad wordt belicht in zeven collectiepresentaties, waaronder De Bakermat van de Gouden Eeuw, Leiden Universiteitsstad, Het Beleg en Ontzet van Leiden en Zeven Eeuwen Leids Laken. De internationaal bekend collectie bevat tal van hoogtepunten zoals Lucas van Leydens 'Laatste Oordeel' (1526-27), fraai gebrandschilderd glas en schilderijen van Rembrandt en tijdgenoten. Sinds 1874 is het museum gevestigd een monumentale, 17e-eeuwse keurhal voor wollen stoffen, die in 2017-2019 zorgvuldig werd gerestaureerd en uitgebreid met moderne architectuur. Door bijzondere ontmoetingen tussen heden en verleden die hier plaatsvinden, is Museum De Lakenhal een inspiratiebron voor iedereen.

MEER INFORMATIE

Astrid Jacobs | Hoofd publieks- en commerciële zaken | 06 40 35 54 02 | a.jacobs@lakenhal.nl