Home

Eerste resultaten RembrandtLAB te zien in Leiden

24 maart 2016

RembrandtLAB is een vernieuwend onderzoek naar kleur. In opdracht van Museum Het Rembrandthuis, Museum De Lakenhal, Leiden Marketing en Cultuurfonds Leiden vertaalden ontwerpers Maarten Kolk & Guus Kusters de wereldberoemde kleurtechniek van Rembrandt naar de 21ste eeuw. Het resultaat: compleet nieuwe pigmentopbouw in keramiek, geïnspireerd op tijdloze iconen als de Nachtwacht, het Joodse bruidje en een zelfportret uit zijn vroege periode in Leiden. Van 25 maart t/m 29 mei 2016 worden de resultaten getoond in Het Rembrandt Lokaal in Leiden.

Jaarlijks terugkerende opdracht aan ontwerpers

Studio Maarten Kolk & Guus Kusters kregen de eerste in een jaarlijks terugkerende serie opdrachten aan ontwerpers. RembrandtLAB biedt hedendaagse ontwerpers dit platform voor onderzoek naar 17de-eeuws kleurgebruik. Kolk en Kusters bestudeerden met Petria Noble - hoofd restauratie van het Rijksmuseum Amsterdam - enkele sleutelwerken van Rembrandt, waaronder de Nachtwacht. Typerend voor dit schilderij is de laagsgewijze opbouw van de vele figuren en kleuren op het doek. Het werd het uitgangspunt bij de vertaling van het schilderij naar een studie in keramiek. Waar het in keramiek ongebruikelijk is om met meerdere lagen kleur over elkaar heen te werken, deden de ontwerpers dit wel. Met innovatief resultaat.

Het doel van dit project is de verrijking van het kleur- en materiaalgebruik van Rembrandt voor de huidige maakindustrie en productvormgeving te tonen. Om die reden ontwikkelden Kolk en Kusters geen gebruiksproducten als eindresultaat, maar recepturen, kleurcombinaties en suggesties van toepassingen.

RembrandtLAB in het Rembrandt Lokaal

Tot en met 29 mei 2016 is RembrandtLAB ondergebracht in Het Rembrandt Lokaal, gelegen aan de Langebrug 89 te Leiden. Een bijzondere historische locatie: hier kreeg de in Leiden geboren Rembrandt in 1619 zijn eerste schilderlessen van Jacob van Swanenburgh, die er zijn woning en atelier had. De presentatie reist daarna door en wordt tentoongesteld in Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam, gevolgd door de Dutch Design Week in Eindhoven.

Partners & begunstigers

RembrandtLAB is een samenwerking tussen Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam, Museum De Lakenhal in Leiden, Leiden Marketing en Cultuurfonds Leiden. Partners zijn Rijksmuseum Amsterdam en het Europees Keramisch Werk Centrum in Oisterwijk, die faciliteiten, materialen en expertise op het gebied van keramische productie leverde. Het project is mede mogelijk dankzij genereuze steun van het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Cultuurfonds Leiden.

Randprogramma

Rond het RembrandtLAB Leiden is een aanvullend randprogramma samengesteld. Dagelijks is een Open LAB met toelichting op het kleurenonderzoek van ontwerpersduo Kolk & Kusters in combinatie met een demonstratie 17de-eeuws pigmentgebruik en verfbereiding. Op 28 en 29 mei is het ontwerpersduo Kolk & Kusters zélf aanwezig voor een toelichting op hun kleuren onderzoek.
Museum De Lakenhal, Museum Het Rembrandthuis én het Rijksmuseum presenteren een gezamenlijke lezingenreeks in Leiden en Amsterdam, met een afsluitend symposium in het Rijksmuseum. Binnenkort wordt het programma hiervoor bekend via rembrandlab.com.

Bekijk ook de trailer

Bezoekersinformatie

Adres | Het Rembrandt Lokaal, Langebrug 89, Leiden
Data | 25 maart t/m 29 mei 2016 (m.u.v. Koningsdag 27 april; Pasen & Pinksteren geopend)
Openingstijden | woensdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur
Activiteiten | dagelijks: 14.00 – 16.00 uur Open LAB met toelichting en demonstratie
Vrij entree

NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Minke Schat, Museum De Lakenhal, via: m.schat@lakenhal.nl of telefonisch: 06 -11018831
  • Mincke Pijpers, Leiden Marketing, via: mincke@leidenmarketing.nl of telefonisch: 071-51609 97
MUSEUM DE LAKENHAL

Museum De Lakenhal is het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden. Tot de hoogtepunten uit de collectie behoren werken van oude meesters als Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn en Jan Steen, maar ook van moderne kunstenaars als Theo van Doesburg, Jan Wolkers en Erwin Olaf. Museum De Lakenhal maakt kwaliteitsvolle presentaties van (inter)nationaal belang op basis van Leidse bronnen. Het museum profileert zich als een vernieuwend netwerkmuseum en verbindt heden en verleden door bezoekers te inspireren met oude en nieuwe gezichtspunten. lakenhal.nl

MUSEUM HET REMBRANDTHUIS AMSTERDAM

Rembrandt woonde en werkte tussen 1639 en 1658 in dit prachtige en monumentale huis, dat nu een museum is. Aan de hand van een inventarislijst uit die tijd is het huis heringericht met meubels, kunst en voorwerpen uit de 17e eeuw. In het Rembrandthuis zijn dagelijks ets- en verfdemonstraties, die laten zien hoe hij destijds werkte. Het Rembrandthuis bezit de bijna complete etsencollectie van Rembrandt. Daarnaast zijn er in de moderne museumvleugel regelmatig tijdelijke exposities, met werk van Rembrandt, voorgangers en tijdgenoten. rembrandthuis.nl

STUDIO MAARTEN KOLK & GUUS KUSTERS

Maarten Kolk (1980) en Guus Kusters (1979) werken samen sinds 2009. Beide studeerden ze cum laude af aan de Design Academy Eindhoven. Ze ontwikkelden autonome projecten, ontwerpen tentoonstellingen en treden op als curator. De poëzie die zij in natuur, geschiedenis, kleur en landschap vinden, vormt de basis van hun werk. Ze vertalen dit door naar voorwerpen, materiaaltoepassingen, tentoonstellingen en innovatieve productiemethoden. mkgk.nl

LEIDEN MARKETING

Leiden Marketing is de organisatie om Leiden regionaal en (inter)nationaal op de kaart te zetten als Stad van Ontdekkingen. Daarbij richt Leiden zich op bewoners, bezoekers, bollebozen en bedrijven en staan de pijlers Cultuur & Kennis centraal. leiden.nl

CULTUURFONDS LEIDEN

Cultuurfonds Leiden is een uniek investeringsfonds, opgericht om de cultuursector te versterken. Het fonds investeert in projecten die cultureel ondernemerschap bevorderen en stimuleert samenwerking tussen cultuur en andere sectoren, waaronder het bedrijfsleven en de kennissector. cultuurfondsleiden.nl

HET REMBRANDT LOKAAL

Het Rembrandt Lokaal op de Langebrug in Leiden is waar Rembrandt van Rijn en zijn eerste schilderslessen kregen bij zijn leermeester Jacob van Swanenburgh, die er zijn woning en atelier had. Met de ingebruikname van deze bijzondere locatie wordt de unieke mogelijkheid gecreëerd het verhaal van Rembrandt in Leiden te vertellen en daarmee de verbinding tussen deze schilder en Leiden te versterken. Na de tentoonstelling van het RembrandtLAB wordt een permanente invulling rond Rembrandt gegeven aan deze locatie die zal worden opengesteld voor bezoekers. Het Rembrandt Lokaal is een initiatief van Centrummanagement Leiden en Leiden Marketing.

persbeelden

Klik op de thumbnails voor download.