Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen - alleen online tickets
Home

'Requiem' Anjet van Linge

Terwijl Museum De Lakenhal vorig jaar in juni na de restauratie en uitbreiding feestelijk werd heropend door Koning Willem Alexander, werd het in 2020 een heel ander soort opening: stil, intens en contemplatief. De dertig bezoekers per uur die vanaf 2 juni het museum in mochten, kwamen op het voorplein meteen oog in oog te staan met het werk ‘Requiem’ van kunstenaar Anjet van Linge. Zo gaf het museum bezoekers gelegenheid om te overdenken wat er in de afgelopen maanden is gebeurd en om stil te staan bij wat dit voor hen en anderen betekent.

Requiem

Beeldhouwer Anjet van Linge, die tot enkele jaren terug in Leiden woonde, heeft tijdens de coronacrisis elke dag een kruis gehakt uit hout, waarbij iedereen via Instagram aan dat kruis een intentie kon meegeven, zoals ‘Voor de schoonmakers die de spullen reinigen die wij niet meer willen aanraken’, ‘Voor de kinderen die niet begrijpen waarom alles anders is’ of ‘Voor degenen die dachten dat dit hen niet zou overkomen’. Dit veelzeggende beeld is tot 1 september op de Achterplaast te zien.

Bekijk hier alle intenties per blok. Open de ISSUU viewer fullscreen om de teksten goed te kunnen lezen. Een papieren versie van dit boekje is te koop bij Anjet van Linge zelf en in de museumwinkel.

Requiem intenties voorgelezen door Tijs Huys van PS|theater