Een veilig en plezierig museumbezoek voor iedereen
Home

SYMPOSIUM

How to Visualize an Interconnected World?

Op 25 september 2015 vond het symposium ‘Global Imaginations: How to Visualize an interconnected World’ plaats in het Research Center for Material Culture in Leiden. Met ongeveer 100 belangstellenden werd dit evenement druk bezocht.

De opening werd gedaan door Prof. Dr. Kitty Zijlmans, medeorganisator van de tentoonstelling Global Imaginations en docent kunstgeschiedenis. Kunstenaars die een bijdrage hadden geleverd aan de tentoonstelling gingen in drie sessies in gesprek met experts op het gebied van kunst en media. Dit gesprek ging over een onderwerp dat hen beiden raakt en werd geleid door de vraag hoe wij onze, steeds verder met elkaar verbonden, wereld beter kunnen begrijpen.

kunstenaar - wetenschapper duo's:

  • Marjolijn Dijkman - Monica Juneja
  • Ghana Think Tank - Esther Peeren
  • Femke Herregraven - Shani Orgad

Het publiek had ook de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren op de gesprekken tussen de kunstenaars en experts. Vraagstukken die aan bod kwamen waren onder andere:

  • Wat is de rol van kunst in het proberen vat te krijgen op het complexe weefsel van onze geglobaliseerde wereld?
  • Wat voor verbindingen leggen kunstenaars, welke wetenschappers?
  • Hoe visualiseren kunstenaars hun ideeën?

Als afsluiting werd de mogelijkheid geboden om de Global Imaginations tentoonstelling in de Meelfabriek te bezoeken en onder het genot van een drankje de gesprekken te vervolgen.

Het symposium liet zien wat de meerwaarde is van samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers, tussen kunstinstellingen en universiteiten, door het delen van elkaars kennisvelden, inzichten en benaderingswijzen.

downloads

Lees de uitgeschreven introductie van de introductie door Prof. dr. Kitty Zijlmans, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

introductie

Lees de uitgeschreven lezing 'Global Hauntings' van dr. Esther Peeren, hoofddocent Globalisering bij het departement Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam.

Global Hauntings

Organisatie

Leiden University Centre for the Arts in Society (Kitty Zijlmans) in samenwerking met het Research Centre for Material Culture van het Nationaal Museum van Wereldculturen (Wayne Modest en Anke Bangma) en LeidenGlobal (Amrit Dev Kaur Khalsa).