Home

FOTO EXPOSITIE WIJ VAN DE FABRIEK

Leiden staat bekend als kennisstad. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de jaren ’50 tot eind jaren ’80 van de vorige eeuw vierde de industrie in Leiden hoogtij. Het was een tijd waarin de mannen van de fabriek als kameraden generatie op generatie hun werk verrichtten. Trots werk, dat veel meer was dan ‘je werk alleen’. De stad telde tientallen fabrieken waar sigaren, meel, conserveren, brood en textiel vervaardigd werden. Veel van deze karakteristieke gebouwen zijn gesloopt.

Terugblik

Het project Wij van de fabriek blikt terug op die tijd. Rob Overmeer portretteert vijf voormalig fabrieksarbeiders die met hun handen de stad hebben grootgemaakt. PS|theater interviewt hen en schetst zo een beeld van een stad die in enkele decennia onherkenbaar is veranderd. De verhalen van de fabrieksarbeiders dienen samen met de collectie industrieel erfgoed van Museum De Lakenhal als inspiratie voor de locatievoorstelling Wij van de fabriek, die in november te zien zal zijn in Leiden. Wij van de fabriek belicht de bloei, het verval en de ondergang van de Nederlandse industrie.

De foto-expositie is van woensdag 7 september tot en met 16 oktober te zien in Museum De Lakenhal. Wij van de fabriek is een samenwerking tussen PS|theater, Rob Overmeer en Museum De Lakenhal.

Dries Willemse
Dries Willemse

HEDENDAAGS NETWERKMUSEUM

Als hedendaags 'netwerkmuseum' houdt Museum De Lakenhal de banden levend met verschillende geledingen van de Leidse samenleving. Als enig kunstmuseum onderscheidt het zich binnen museumstad Leiden. Door samen te werken kan die eigen kwaliteit tot nieuwe, verrassende hoogten worden gebracht. Dat kan op Leids, nationaal en internationaal vlak, zowel structureel als occasioneel, met grote of kleine partners, in hoofd- en randprogrammering. Soms resulteert het in onderzoek, publicaties of tentoonstellingen, soms in praktisch of economisch voordeel, maar altijd met het oogmerk nieuwe groepen mensen te bereiken langs de lijnen van de collectie.

Het museum als netwerkorganisatie