Maskeradeboek van de intocht der Hollanders in 1304, 1865

Steendrukkerij van P.W.M. Trap

Maskeradeboek van de intocht der Hollanders in 1304, van het jaar 1865. Het boek bevat een bruine omslag met op de voorzijde in goudkleurige letters "MASKERADE LEIDEN 1865." met de afbeelding van een ruiter te paard. Los in de omslag zit een opgevouwen prent waarop de optocht is afgebeeld. Vooraan staat een afbeelding van een gevleugelde vrouw met een trompet en een vaandel. Bij haar twee zwaarden en twee schilden. Hieronder rechts de naam van de drukker en de uitgever. Op de laatste pagina staat de naam van de president van de commissie, J.W. de Constant Rebecque. Onder de diverse figuren staan nummers 1 tot en met 211; deze corresponderen met de legenda die achterin is bijgevoegd, gedrukt op blauw papier. Op deze legenda staat "GECOSTUMEERDE OPTOGT gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 6den Junij 1865, Ter viering van den 290sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende DER INTOGT DER HOLLANDERS BINNEN ZIERIKZEE onder Jonker Willem, Grave van Oostervant, op den 12den Ausgustus anno 1304". Hieronder staat "Ontworpen en op steen gebragt door den president der commissie J.D.C.C.W. BARON DE CONSTANT REBECQUE" en hieronder staat de naam van de uitgever.

Object

Title
Maskeradeboek van de intocht der Hollanders in 1304
Objectname
boek
Inventory number
11081.11
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Makers
Steendrukkerij van P.W.M. Trap (drukker)
Jacs. Hazenberg Corns. Zoon (uitgever)
Dating
1865
Signing
op prent, rechtsonder: Steendr. v. P.W.M. Trap
op prent, onderaan: Uitgave van Jacs. Hazenberg Cornsz. te Leyden
op omslag legenda, onderaan: Leiden, Firma Jacs. Hazenberg Corns. Zoon
Materials
inkt, papier, karton
Technique
gedrukt
Measurements
Algemeen: 29 x 37,8 x 1,2cm (290 x 378 x 12mm)

Subject

Image
paard, ruiter

Acquisition

Dating
1990
Means of acquisition
Geschenk
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe