Penning ter herdenking van de reformatie, 1717

Willem de Wijs

Zilveren penning op de 200ste gedenkdag van de reformatie van 1517. Op de voorzijde is Maarten Luther afgebeeld, met in zijn rechterhand een kaars en aan zijn linkerzijde een opengeslagen bijbel op een altaar. Met zijn linkerhand wijst hij een bijbeltekst aan: "BIB SAC [?] P.S. CXIX V.S.:89". Aan zijn rechterzijde staat een zwaan met een takje in de snavel, het symbool van de Lutherse kerk, en op de voorgrond liggen allerlei aflaten. Onder de voorstelling de datering "ANNO 1717", en het omschrift: "HET TWEEDE IUBELFEEST TER GEDACHTENISS VAN DE REFORMATIE DOOR D.M. LUTHERUS BEGONNEN Ao. 1517". Op de keerzijde is een knielende vrouw afgebeeld met een boek onder de arm. Aan haar linkerzijde een staande figuur met een juk in de hand. Op de achtergrond een landschap met grote rotsen, waarop een tempel staat en erboven een stralende zon. Aan weerszijden een grote wolk. Onder de voorstelling het opschrift: "DEN 11 OCTOBER", en het omschrift: "OP DESEN ROTS:STEEN WIL IK BOUWEN MYNE GEMEENTE, EN DE POORTEN DER HELLE ZULLEN SE NIET OVERWELDIGE". Op de afsnede gemerkt.

Object

Title
Penning ter herdenking van de reformatie
Objectname
gedenkpenning
Inventory number
4341
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Maker
Willem de Wijs (maker)
Dating
1717
Marks
Keerzijde, linksonder: DE WYS
Material
zilver
Technique
geslagen
Measurements
Algemeen: 4,8 x 0,3cm (48 x 3mm)
Gewicht: 42,1g

Subject

Image
bijbel, man, vrouw, zon, zwaan

Acquisition

Dating
1942
Means of acquisition
Geschenk
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe