De triomf van Jozef, 17de eeuw

Anoniem

Rechthoekig glasruitje met een gebrandschilderde voorstelling van een Jozef gezeten op een os, uit het bijbelboek Genesis. Over zijn schouder draagt hij een stok met een banier waarop een bijenkorf met bijen is afgebeeld. Achter de os is een naakte vrouw vastgebonden. Zij sjort met alle macht aan de cape van de op de os zittende man. De man kijkt geërgerd om. Achter de vrouw staat een man met een vrucht in zijn linkerhand. Op de achtergrond een bijbelse scène: een groep mannen probeert Jozefin een put in de grond te laten zakken (of ze halen hem er zojuist uit?). In grisaille en in een loden vatting.

Object

Title
De triomf van Jozef
Objectname
glasruitje
Inventory number
7693
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Makers
Anoniem
Maerten van Heemskerck (naar)
Dating
17de eeuw
Materials
glas, lood
Techniques
grisaille, gebrandschilderd
Measurements
Algemeen: 22,8 x 27 x 0,5cm (228 x 270 x 5mm)

Subject

Image
os, bijbelse voorstelling, allegorie

Acquisition

Dating
1970
Means of acquisition
Aankoop
Thanks to
Aankoop, 1970
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe