Gedenkpenning ter ere van Gijsbertus Voetius, 1678

Anoniem

Zilveren gedenkpenning, geslagen ter ere van Gijsbertus Voetius (1588-1676, privaat docent in de logica te Leiden, predikant te Heusden en Utrecht), 1678. Op de voorzijde staat het rondschrift "IN MEMORIA AETERNA ERIT IUSTUS PS. CXII.V.VI". Hierbinnen staat het opschrift "MONUMENTUM VENERANDI SENIS GISBERTI VOETII. S.S. TH. DOCT. PROFESS. ET PAST. IN ACAD. ET ECCLES. ULTR: POSTREMI SYNODI NAT. DORDRAC. MEMBRI PIÉ DE FVNCTI IPSIS KAL. NOV. MDCLXXVI NATI ANN. LXXXVII MENS VIII. DIES IX". Op de keerzijde staat "GENES 49 V. 23 24. DE SCHUTTERS HEBBEN HEM WEL BITTERHEIT AENGEDAEN ENDE BESCHOTEN, ENDE HEM GEHAET MAER SYN BOGE IS IN STYVIGHEIT GEBLEVE, ENDE DE ARMEN SYNER HANDEN ZYN GESTERCKT GEWORDE DOOR DE HANDEN DES MACHTIGEN IACOBS; DAER VAN ISHT HY EEN HERDER, EEN STEEN ISRAËLS".

Object

Title
Gedenkpenning ter ere van Gijsbertus Voetius
Objectname
gedenkpenning
Inventory number
8858
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Maker
Anoniem (maker)
Dating
1678
Material
zilver
Technique
geslagen
Measurements
Algemeen: 5,2 x 0,1cm (52 x 1mm)
Gewicht: 31,2g

Acquisition

Dating
1986
Means of acquisition
Geschenk
Thanks to
Geschenk Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal, 1985
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe