Memorietafel met de opstanding van Christus en stichters uit de familie Van Boschuyzen, 15[9?]

Anoniem

Memorietafel van de familie Van Boshuyzen. Links op de voorgrond zijn vier mannen en een knielende jongen afgebeeld; rechts op de voorgrond vier vrouwen en twee knielende meisjes. Centraal is te zien een bouwwerk met een gewelf rustend op vier zuilen, welk een doorkijk geeft op een bijbelse voorstelling: de verrijzenis van Christus. Van de groep geportretteerde mannen heeft de voorste een palmtak in zijn handen; van de groep geportretteerde vrouwen heeft de voorste een boek in haar handen (een bijbel, gebeds-, of psalmenboek?). Links en rechts boven de geportretteerden zijn nissen waarin beelden staan die wapenschilden vasthouden: links een schild met zwart en wit geometrisch patroon, hetgeen terugkomt in de kleding van de mannen; rechts een ruitvormig, rood schild met een gekroonde, klimmende leeuw, waarvan de achterpoten weggevallen zijn. Niet gesigneerd. Schilderij zit in een zwartgeverfde houten lijst met een vergulde binnenrand.

Object

Title
Memorietafel met de opstanding van Christus en stichters uit de familie Van Boschuyzen
Objectname
schilderij
Inventory number
E 63
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Makers
Anoniem (maker)
Leidse School (maker)
Dating
15[9?]
Materials
paneel, olieverf
Technique
geschilderd
Measurements
Met lijst: 123 × 123 × 5cm (1230 × 1230 × 50mm)

Subject

Image
christus, groepsportret, familiewapen, bijbelse voorstelling

Acquisition

Dating
2005
Means of acquisition
Bruikleen
Thanks to
Bruikleen van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal, Leiden, sinds 2005
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe