Toneelvoorstelling in een dorp, vermoedelijk 1708

Matthijs Naiveu

Schilderij met de voorstelling van 'De Kluchtige Tragoedie of den Hartoog van Pierlepon' in een dorp. In dit stuk voert het gevolg van de z.g. hertog de op Shakespeare's 'A Midsummer Night's Dream' teruggaande geschiedenis van Pyramus en Thisbe op. Voor een hoge, in classicistische stijl gebouwde kerktoren is ter rechterzijde een toneel te zien, waaromheen zich een grote menigte mensen heeft verzameld. Op het toneel ligt een heer, Pyramus. Achter hem staan twee vrouwen, waarvan één zich met een degen zal doorsteken (Thisbe) en de andere een scepter met maan vasthoudt (Diana of Semele). Verder een tweede heer (de muur) en een eenvoudige man met een tak in de handen, terwijl een harlekijn (de boekhouder) de tekst van een rol papier opleest. Geheel links op het toneel een jonge leeuw. Op het in classicistische stijl opgetrokken toneeldecor staat bovenaan een gekroond en door twee leeuwen gehouden en gevierendeeld wapen, vier vazen en een Mercurius-beeld. Rechts achter het decor een doorkijk op huizen en koetsen. Op de voorgrond staat een muurtje met een wit hekwerk en meer naar links een waterput met juk, waaruit een vrouw water ophaalt. Onder het publiek op de voorgrond enige boeren, waarvan één een zeis op de rug draagt, een koopvrouw met kersen en achter een linkerhelft van de compositie beslaande boom een met twee schimmels bespannen sjees, waarin een heer en een dame. Links op de achtergrond een hooiland en in het verschiet een meer en het profiel van een stad. Geheel links op de voorgrond, naast een afdak, slaat een jongen, vergezeld van een vrouw en een meisje, koek bij een oude man. Rechts gesigneerd. Schilderij zit in een houten lijst.

Object

Title
Toneelvoorstelling in een dorp
Objectname
schilderij
Inventory number
S 343
Public domain

Public domain is a term used to indicate that works are no longer protected by copyright and related rights. In the EU, this is the case when the maker has been deceased for at least 70 years. In that case, there is no rightful claimant and there is no permission needed to use the work.

yes

Creation

Maker
Matthijs Naiveu
Dating
vermoedelijk 1708
Signing
voorzijde, rechts, op het muurtje: Matth...Nai...Ao [1708]
Materials
doek, olieverf
Technique
geschilderd
Measurements
Drager: 56 × 74 × 2cm (560 × 740 × 20mm)
Met lijst: 87,5 × 72 × 4,3cm (875 × 720 × 43mm)

Subject

Image
kerk, kind, theater, boom, genrestuk, man, vrouw, dorpsgezicht

Acquisition

Dating
1908
Means of acquisition
Aankoop
Questions?
collectie@lakenhal.nl
Receive our newsletter?
Subscribe